I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Wyprawki szkolne - informacja dla rodzicw [data utworzenia: 2010-09-02 ]
 

 

  Informacja dla rodzicw!

 Osoby ubiegajce si o wyprawk  szkoln
w roku szkolnym 2010/2011
proszone s o dostarczenie wypenionych wnioskw
z wymagan dokumentacj do pitku tj. 03.09.2010r. do godziny 15.00
Przypominamy,
e o pomoc mog si ubiega rodzice uczniw klas I- III szkoy podstawowej oraz klas II gimnazjum.
 Wnioski skadamy do pedagoga szkolnego bd w sekretariacie szkoy.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA