I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Pięciolatki i sześciolatki - sprawdziany lekkoatle [data utworzenia: 2010-12-08 ]

 

 


PIĘCIOLATKI I SZEŚCIOLATKI

ZAPRASZAMY


Na sprawdziany z lekkiej atletyki (dzieci, które nie brały udziału
w sprawdzianach) celem naboru do klasy I o profilu lekkoatletycznym Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bankowej 7/11
w Aleksandrowie Łódzkim na rok szkolny 2011/2012 

 

Sprawdzian obejmuje:

  • bieg na 20m i 250m, skok w dal z miejsca i rozbiegu,
  • rzut piłką palantową i lekarską (1kg), 
  • bieg wahadłowy 4x5m

Zapraszamy dzieci (urodzone w 2004 i 2005r) do wspólnej zabawy!!!

Terminy sprawdzianów:
15.XII.2010. oraz 07 i 12.I.2011. godz. 15.00.

[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA