I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Chr ZSS w Kongresowej [data utworzenia: 2010-11-16 ]
 Chr
Zespou Szk Sportowych
w Kongresowej

 3 listopada 2010r. w Sali  Kongresowej w Warszawie odby si fina oglnopolskich programw edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury „piewajca Polska” i „Rytm” inicjowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorami koncertu byo Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Taca Wspczesnego.
 By to  wyjtkowy spektakl z udziaem dzieci i modziey biorcych udzia w w/w programach, ktry z pewnoci przejdzie do historii wybitnych wydarze kulturalnych. Przesanie spektaklu to nadzieja i wiara, e nawet skomercjalizowane, masowe spoeczestwo nie jest w stanie pochon prawdziwych indywidualnoci w wiecie edukacji kulturalnej.
 W koncercie wystpi  chr Oglnopolskiego Programu Rozwoju Chrw Szkolnych „piewajca Polska” zoony z chrw regionu: dzkiego, biaostockiego oraz warszawskiego. Do udziau w koncercie jako reprezentanta regionu dzkiego zosta zaproszony  chr Zespou Szk Sportowych w Aleksandrowie dzkim pod dyrekcj p. Boeny Komorowskiej. Byo to ogromne wyrnienie i jednoczenie niesamowite wyzwanie dla amatorskiego chru dziecicego, gdy w programie koncertu znalaz si utwr wspczesnego kompozytora Mariana Sawy – mae oratorium „Czego chc dzieci wiata”. Chrowi towarzyszya Polska Orkiestra Radiowa pod batut Krzysztofa Kusiel-Moroza. Relacje z koncertu rejestroway TVP, TVP Kultura, TVP Info oraz dziennikarze „Newsweek".[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA