I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
LISTOPAD MIESICEM PAMICI NARODOWEJ [data utworzenia: 2010-12-14 ]
 
 
Dnia 13 grudnia 2010 roku w Zespole Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego odbyo si uroczyste podsumowanie II Gminnego Konkursu Patriotycznego, ktry obejmowa: 
  • Literacki Konkurs Patriotyczny „Nie pytaj, co twj kraj moe zrobi dla ciebie, zapytaj, co ty moesz zrobi dla swojego kraju” (John Fitzgerald Kennedy) dla klas IV – VI szkoy podstawowej i I–III gimnazjum
  • Konkurs Recytatorski „Ojczyzna jest darem i zadaniem” (Jan Pawe II) dla klas IV – VI szkoy podstawowej i I – III gimnazjum
  • Konkurs Plastyczny ”Mnie ta ziemia od innych drosza” dla klas I-III szkoy podstawowej
 Honorowy patronat nad tymi konkursami obja Pani Pose na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk oraz Pan Burmistrz Jacek Lipiski.
 Uroczysto swoj obecnoci uwietnili:
  • Pan Jacek Lipiski - Burmistrz Aleksandrowa dzkiego
  • Pani Anetta Jakubowska - Przewodniczca Rady Miejskiej
  • Pani Olga Stawiszyska -  Dyrektor Biura Poselskiego
  • Pose Agnieszki Hanajczyk
  • Dyrektorzy aleksandrowskich szk
  • Nauczyciele przygotowujcy uczniw do konkursw
  • Rodzice
 Wszyscy uczniowie biorcy udzia w konkursach otrzymali dyplomy. Laureaci oprcz dyplomw – nagrody rzeczowe ufundowane przez Pani Pose Agnieszk Hanajczyk, Burmistrza  Pana Jacka Lipiskiego i Rad Rodzicw Zespou Szk Sportowych. Podzikowania otrzymali take wszyscy nauczyciele zaangaowani w przygotowanie uczniw.
Lista nagrodzonych i wyrnionych zostaa umieszczona na stronie internetowej naszej szkoy w dniu 26.11.2010 r. w zakadce „Wyniki Konkursu Patriotycznego”.
 Nagrodzonym i wyrnionym gratulujemy!
 Wszystkim sponsorom i osobom, ktre wspary organizacj szkolnych konkursw serdecznie dzikujemy.
 


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA