I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Sprawdziany lekkoatletyczne do klasy I Miejskiego [data utworzenia: 2011-01-11 ]Sprawdziany do klasy I
Miejskiego Gimnazjum Sportowego
na rok szkolny 2011/12

przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Bankowa 7/11 odbędą się o godzinie 15.30 w dniach:
  • 09.02.2011 r. dla chłopców
  • 10.02.2011 r. dla dziewcząt
  • 25.02.2011 r. termin dodatkowy
 Uczniowie klas VI szkoły podstawowej – kandydaci do nauki
w Miejskim Gimnazjum Sportowym uczestniczą w następującym sprawdzianie lekkoatletycznym:
  1. Bieg sprinterski (40m)
  2. Skok w dal  z rozbiegu
  3. Pchnięcie piłką lekarską z miejsca  
  4. Biegi średnie (600m)
  5. Pomiar wysokości i ciężaru ciała uczniów.
 Zapraszamy do sprawdzenia swoich możliwości !!!
 Wysokie wyniki w nauce i sporcie, przyjazna atmosfera, rodzinny klimat oraz szczególna troska o bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży to nasze  priorytety w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 Dyrekcja
Zespołu Szkół Sportowych[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA