I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Sprawdziany lekkoatletyczne do klasy I Miejskiego [data utworzenia: 2011-01-11 ]Sprawdziany do klasy I
Miejskiego Gimnazjum Sportowego
na rok szkolny 2011/12

przy Zespole Szk Sportowych w Aleksandrowie dzkim
ul. Bankowa 7/11 odbd si o godzinie 15.30 w dniach:
  • 09.02.2011 r. dla chopcw
  • 10.02.2011 r. dla dziewczt
  • 25.02.2011 r. termin dodatkowy
 Uczniowie klas VI szkoy podstawowej – kandydaci do nauki
w Miejskim Gimnazjum Sportowym uczestnicz w nastpujcym sprawdzianie lekkoatletycznym:
  1. Bieg sprinterski (40m)
  2. Skok w dal  z rozbiegu
  3. Pchnicie pik lekarsk z miejsca  
  4. Biegi rednie (600m)
  5. Pomiar wysokoci i ciaru ciaa uczniw.
 Zapraszamy do sprawdzenia swoich moliwoci !!!
 Wysokie wyniki w nauce i sporcie, przyjazna atmosfera, rodzinny klimat oraz szczeglna troska o bezpieczestwo dzieci
i modziey to nasze  priorytety w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 Dyrekcja
Zespou Szk Sportowych[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA