I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
My i nasz organizm - projekt gimnazjalny [data utworzenia: 2011-05-24 ]
 
 W roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym  uczestniczyli uczniowie drugich klas gimnazjum. Ogólny temat „My i nasz organizm” realizowany był przez 10 grup projektowych,  pod kierunkiem nauczycieli - opiekunów projektów.

 Opiekunami grup projektowych byli nauczyciele:

 • p. Liliana Lipińska,
 • p. Bogumiła Szymańska,
 • p. Renata Mrozińska,
 • p. Ewa Jóźwiak,
 • p. Justyna Pałka,
 • p. Tomasz Drab,
 • p. Robert Joachimiak.

Koordynatorem ds. projektu  był p. Tomasz Kozanecki.

Tematy projektów poszczególnych grup dotyczyły prawidłowego odżywiania się, zdrowego stylu życia, chemicznego składu żywności i roli pierwiastków chemicznych w organizmie człowieka, prawidłowej diety sportowca oraz skutków stosowania dopingu. Dwie grupy badały wpływ mody na  obraz naszego ciała i związane z odchudzaniem choroby.
Część uczniów zajęła się wykorzystaniem możliwości komputera do przekazywania informacji.

 20 maja 2011r.  odbyły się publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego, które były podsumowaniem pracy uczniów realizujących projekt.
O godzinie 10.00 na małej sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klas drugich, aby zaprezentować efekty swojej pracy. Na prezentacje zaproszeni zostali: dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie klas pierwszych. Prezentacje oceniała komisja w składzie:
 • Dyrektor szkoły – p. Elżbieta Głowacka
 • Wicedyrektor – p. Renata Rzepecka
 • Nauczyciel j. polskiego – p. Katarzyna Borkowska
 • Nauczyciel j. niemieckiego – p. Anna Pietrzak
 Poszczególne grupy prezentowały swoją pracę nad realizacją projektu. Efekty okazały się imponujące . Uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności  przedstawili w postaci  poradników zdrowia, prezentacji multimedialnych, plakatów, wywiadów i sondaży. Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie publiczności i zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i językowym. Warto podkreślić walory estetyczne zaprezentowanych prac oraz zaangażowanie wszystkich członków zespołów w realizację projektów.
 Podsumowaniem pokazu była degustacja kanapek i napojów.
 Na zakończenie p. dyrektor Elżbieta Głowacka podziękowała wszystkim opiekunom oraz uczniom za wysoki poziom realizowanych projektów oraz prezentacji.
 Gratulujemy!
 


[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
Grupa I ( 800 x 533 )
Grupa I.
Grupa II ( 800 x 533 )
Grupa II.
Grupa III ( 800 x 533 )
Grupa III.
Grupa IV ( 800 x 533 )
Grupa IV.
 
Grupa V ( 800 x 533 )
Grupa V.
Grupa VI ( 800 x 533 )
Grupa VI.
Grupa VII ( 800 x 533 )
Grupa VII.
Grupa VIII ( 800 x 533 )
Grupa VIII.
 
Grupa IX ( 800 x 533 )
Grupa IX.
Grupa X ( 800 x 533 )
Grupa X.
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA