I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
My i nasz organizm - projekt gimnazjalny [data utworzenia: 2011-05-24 ]
 
 W roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym  uczestniczyli uczniowie drugich klas gimnazjum. Oglny temat „My i nasz organizm” realizowany by przez 10 grup projektowych,  pod kierunkiem nauczycieli - opiekunw projektw.

 Opiekunami grup projektowych byli nauczyciele:

 • p. Liliana Lipiska,
 • p. Bogumia Szymaska,
 • p. Renata Mroziska,
 • p. Ewa Jwiak,
 • p. Justyna Paka,
 • p. Tomasz Drab,
 • p. Robert Joachimiak.

Koordynatorem ds. projektu  by p. Tomasz Kozanecki.

Tematy projektw poszczeglnych grup dotyczyy prawidowego odywiania si, zdrowego stylu ycia, chemicznego skadu ywnoci i roli pierwiastkw chemicznych w organizmie czowieka, prawidowej diety sportowca oraz skutkw stosowania dopingu. Dwie grupy baday wpyw mody na  obraz naszego ciaa i zwizane z odchudzaniem choroby.
Cz uczniw zaja si wykorzystaniem moliwoci komputera do przekazywania informacji.

 20 maja 2011r.  odbyy si publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego, ktre byy podsumowaniem pracy uczniw realizujcych projekt.
O godzinie 10.00 na maej sali gimnastycznej spotkali si uczniowie klas drugich, aby zaprezentowa efekty swojej pracy. Na prezentacje zaproszeni zostali: dyrekcja szkoy, nauczyciele oraz uczniowie klas pierwszych. Prezentacje oceniaa komisja w skadzie:
 • Dyrektor szkoy – p. Elbieta Gowacka
 • Wicedyrektor – p. Renata Rzepecka
 • Nauczyciel j. polskiego – p. Katarzyna Borkowska
 • Nauczyciel j. niemieckiego – p. Anna Pietrzak
 Poszczeglne grupy prezentoway swoj prac nad realizacj projektu. Efekty okazay si imponujce . Uczniowie zdobyt wiedz i umiejtnoci  przedstawili w postaci  poradnikw zdrowia, prezentacji multimedialnych, plakatw, wywiadw i sonday. Prezentacje wzbudziy due zainteresowanie publicznoci i zostay pozytywnie ocenione pod wzgldem merytorycznym i jzykowym. Warto podkreli walory estetyczne zaprezentowanych prac oraz zaangaowanie wszystkich czonkw zespow w realizacj projektw.
 Podsumowaniem pokazu bya degustacja kanapek i napojw.
 Na zakoczenie p. dyrektor Elbieta Gowacka podzikowaa wszystkim opiekunom oraz uczniom za wysoki poziom realizowanych projektw oraz prezentacji.
 Gratulujemy!
 


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
Grupa I ( 800 x 533 )
Grupa I.
Grupa II ( 800 x 533 )
Grupa II.
Grupa III ( 800 x 533 )
Grupa III.
Grupa IV ( 800 x 533 )
Grupa IV.
 
Grupa V ( 800 x 533 )
Grupa V.
Grupa VI ( 800 x 533 )
Grupa VI.
Grupa VII ( 800 x 533 )
Grupa VII.
Grupa VIII ( 800 x 533 )
Grupa VIII.
 
Grupa IX ( 800 x 533 )
Grupa IX.
Grupa X ( 800 x 533 )
Grupa X.
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA