I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zoty dyplom dla Chru Zespou Szk Sportowych [data utworzenia: 2011-06-15 ]
 Zoty dyplom dla Chru
Zespou Szk Sportowych

 
W dniach 10 i 13 czerwca 2011r. odby si Wojewdzki Przegld Chrw realizujcych oglnopolski program rozwoju chrw szkolnych „piewajca Polska”. W tegorocznej edycji programu w konkursie wzio udzia 31 chrw z regionu dzkiego. W jury zasiadali profesorzy i chrmistrzowie: p. Andrzej Hundziak – kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w odzi, p. Barbara Sobolczyk – profesor Akademii Muzycznej w odzi oraz p. Jerzy Rachubiski – doktor Akademii Muzycznej w odzi. Wystpy chrw ogldali rwnie zaproszeni gocie m.in. Kurator Owiaty w odzi p. Jan Kamiski. Wrd grupy najlepszych chrw regionu dzkiego znalaz si Chr Zespou Szk Sportowych w Aleksandrowie dzkim pod dyrekcj p. Boeny Komorowskiej zdobywajc „Zoty dyplom”  czyli I miejsce. Na ten sukces pracowali nastpujcy uczniowie ZSS:
 • Katarzyska Weronika
 • Jaska Weronika
 • uk Aleksandra
 • Maliska Aleksandra
 • Frede Natalia
 • Haas Roksana
 • Jakiewicz Magdalena
 • Jaboska Martyna
 • Paka Oliwia
 • Szkudlarek Julia
 • Skiera Paulina
 • Szewczyk Martyna
 • Romanowicz Katarzyna
 • Micha Karolina
 • Borysewicz Kinga
 • Sitkiewicz Dominika
 • Ratajczyk Kinga
 • Glapska Emilia
 • uk Joanna
 • Kostowska Karolina
 • Majsterek Oliwia
 • Frontczak Aleksandra
 • Matryba Anna
 • Mundzik Anna
 • Justyn Magdalena
 • Adamiak Joanna
 • Mastalerz Aleksandra
 • Olejniczak Aleksandra
 • Rita Andrzejczak[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA