I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Nabór elektroniczny [data utworzenia: 2011-06-30 ]
 

Informacja dla uczniów klas trzecich gimnazjum

dotycząca naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych

1. Listy uczniów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim i dostępne są do wglądu przez trzecioklasistów lub ich rodziców w godzinach 800 - 1545
2. Potwierdzenie woli nauki odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie
do 5 lipca 2011 roku w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany.
 


[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA