I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Pogreni w gbokim smutku [data utworzenia: 2011-07-14 ]
 

 

 Pogreni w gbokim smutku zawiadamiamy,
             e  w dniu 12 lipca 2011 r.

                          zmara

wieloletnia  nauczycielka  wietlicy szkolnej
Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego  
 Pani Magorzata Podsiada 
 Naboestwo aobne odbdzie si
w pitek 15 lipca 2011r. o godz. 14.00 w odzi
w kaplicy cmentarza rzymskokatolickiego  "Szczeciska" 
po czym nastpi odprowadzenie Zmarej na miejsce spoczynku.
 
Msza  aobna  w intencji spokoju duszy  . P. Zmarej
odbdzie si 1 wrzenia 2011 roku o godzinie 17.30
w kociele w. Rafaa i Michaa w Aleksandrowie dzkim
 Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsugi
oraz  Uczniowie  i Rodzice
Zespou Szk  Sportowych im. Jzefa Jaworskiego
w Aleksandrowie dzkim skadaj Rodzinie i bliskim Zmarej najszczersze wyrazy wspczucia.
 
 [ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA