I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Badania lekarskie [data utworzenia: 2011-07-28 ]
 
INFORMACJA
 
BADANIA LEKARSKIE
 
 Od dnia 09 sierpnia 2011 r.
badania lekarskie, niezbdne do przyjcia dzieci do Zespou Szk Sportowych, bd przeprowadzane w S.P.Z.O.Z.  w Aleksandrowie dzkim,
ul. Marii Curie Skodowskiej.
Termin bada naley uzgodni w rejestracji  osobicie lub telefonicznie.
Nr telefonu: 42.712.13.54;   42.712.12.81
 Koszty bada dzieci z terenu gminy Aleksandrw dzki
pokrywa Burmistrz Aleksandrowa  dzkiego.
 


[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA