I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Leszek Lipiski - 50 lat w owiacie [data utworzenia: 2011-10-20 ]
 
Leszek Lipiski
50 lat pracy w owiacie,
45 lat pracy w szkole przy ulicy Bankowej

 
„Ze swojej pasji uczy swoj prac, a bdziesz najszczliwszym
czowiekiem na wiecie.”
 
 Jest wrd nas taki szczliwy czowiek. Opiekun, wychowawca, nauczyciel, trener, znany wszystkim doskonale – Leszek Lipiski.
Niecodzienna   uroczysto odbya si 14 padziernika 2011 roku w naszej szkole.
Z okazji tak wyjtkowego jubileuszu zaproszenia przyjo wielu znamienitych goci.
 • Burmistrz Aleksandrowa dzkiego Pan Jacek Lipiski
 • Pose na Sejm RP Pani Agnieszka Hanajczyk
 • Sekretarz Aleksandrowa dzkiego Pani Iwona Dbek
 • Skarbnik Aleksandrowa dzkiego Pan Grzegorz Siech
 • Naczelnik Wydziau  Edukacji, Kultury i Sportu Pani Hanna Beda
 • Naczelnik Wydziau Informacji i Promocji Pan Tomasz Barszcz
 • Wiceprzewodniczca Rady Miejskiej, Przewodniczca Rady Rodzicw w naszej szkole Pani Magorzata Grabarczyk
 • Dyrektorzy szkoy przy ulicy Bankowej:
  - Pani  Teresa Stasiak Dyrektor Szkoy Podstawowej Nr 3
    w latach 1968-1978
  - Pan Marek Sadowski Dyrektor Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3
    w latach 1978-1982
  - Pani Halina Zawilak Dyrektor Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3
    w latach 1982-1999
  - Pani Elbieta Gowacka Dyrektora Zespou Szk Sportowych

    od roku 1999  do chwili obecnej.
 • Wicedyrektorzy do spraw sportu - Pani Elbieta Strzelczyk–Burska i Pani Halina cigaczewska.                          
 • Dyrektor Krytej Pywalni „Olimpijczyk” Pan Arkadiusz Cichecki.
 • Pani Natalia Lipiska, ona Jubilata
 • Wychowankowie Leszka Lipiskiego z lat 1966–2011.

Za swoj pen powice prac, za osignicia i niewymierny  trud  woony w wychowanie setek modych ludzi Pan Leszek Lipiski otrzyma liczne nagrody, upominki i kwiaty.
Wielk niespodziank dla Trenera okazaa si  obecno ony – Pani Natalii Lipiskiej, zawsze wspierajcej ma w jego, nawet najbardziej szalonych dziaaniach.

 Wzruszajcym, wyjtkowym i  doniosym momentem byo wejcie na sal 50 wychowankw.
Bardzo zaskoczony i poruszony Pan Leszek przyjmowa re symbolizujce 50 lat pracy.
 Dwoje Olimpijczykw, Medalici Mistrzostw wiata i Europy, wielu Mistrzw i medalistw Mistrzostw Polski  oraz setki osb z wszechstronn sprawnoci ruchow i potrzeb aktywnoci w codziennym, dorosym yciu - to owoce 50 letniej pracy wychowawcy, nauczyciela i trenera.

 Panu Leszkowi Lipiskiemu yczymy jeszcze wielu lat pracy z modzie, sukcesw sportowych ale rwnie chwil wytchnienia, wielu przyjaci i przede wszystkim zdrowia, aby mg Pan realizowa kolejne marzenia.

 Dyrekcja szkoy dzikuje wszystkim, ktrzy zechcieli wzi udzia w uroczystoci.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 402 x 600 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA