I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Absolwencie Miejskiego Gimnazjum Sportowego!!! [data utworzenia: 2007-06-26 ]
Absolwenci Miejskiego Gimnazjum Sportowego w Aleksandrowie dzkim

Ogoszenie listy przyjtych do szkoy ponadgimnazjalnej nastpi w dniu:

28-06-2007 o godzinie 12:00.

O wynikach dowiesz si logujc si na swoje konto, a take bdziesz mg sprawdzi wynik poprzez SMS. Ponadto listy zakwalifikowanych zostan wywieszone w szkoach.

Nastpnie kandydaci zakwalifikowani do oddziaw bd potwierdzali wol podjcia nauki poprzez zoenie oryginaw wiadectw.

Po zakoczeniu potwierdzania woli podjcia nauki w dniu 03-07-2007 o godzinie 12:00 ogoszone zostan listy przyjtych oraz lista wolnych miejsc. Od tego momentu kandydaci, ktrzy nie zostali nigdzie przyjci bd mogli ubiega si o przyjcie na pozostae wolne miejsca.

Szanowni Kandydaci, przypominamy, e informacj o wynikach przydziau bdzie mona uzyska poprzez:

  • listy zakwalifikowanych do przyjcia wywieszone w szkoach,
  • komunikat w Systemie na stronie Kandydata dostpny bezporednio po zalogowaniu,
  • wiadomo SMS.

Aby uzyska wiadomo SMS informujc o wynikach przydziau, naley pod numer 7116 wysa SMS o treci:

WYNIK.LOD.NR_PESEL

Przykadowo, jeli chcemy pozna wynik kandydata o numerze PESEL 89010123456, musimy wysa SMS o treci: WYNIK.LOD.89010123456

Wyniki zostan wysane zgodnie z terminem ich publikacji.

Cakowity koszt skorzystania z usugi wynosi 1,22 z (z VAT).[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA