I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
„Żeby Polska była Polską” 11 listopada [data utworzenia: 2011-11-12 ]
  „Żeby Polska była Polską”

Dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym. Do roku 1918, nasz kraj znajdował się 123 lata w niewoli.
Dnia 10 listopada 2011 roku w grupie wiekowej IV – VI uczniowie zebrani na sali gimnastycznej obejrzeli program przygotowany przez przedstawicieli klas VIA i VIB pod kierunkiem pani Anny Trawińskiej i Pani Marzeny Samulskiej.
Młodzi artyści zarysowali tło historyczne i przypomnieli genezę tamtych wydarzeń. Prezentowali też wiersze patriotyczne i piosenki na temat walki Polaków z zaborcami. Uczniowie przypomnieli, że tysiące Polaków ginęło na obcych ziemiach jednak zawsze pamiętali:
 „Wołała mnie Polska matka
Każda wioska, każda chatka...
Abym szedł na znój!
Kto cię wiedzie, Legionisto
W ten daleki szlak?
Pacierzy stary, krzyż, znak wiary.
O Kościuszce myśl ofiarna
I ten biały ptak – orzeł, biały ptak”.

 Polacy nie poddawali się. Aż nastał rokok 1918- wielka radość. Koniec I wojny światowej, a na ziemiach polskich pierwsze zalążki niepodległego państwa.
 Już Ojczyzna jest szczęśliwa,
Mamy wojsko.
Przez czyn śmiały,
Przez swój trud i znój nieludzki
Dźwignął Polskę Wódz wspaniały
Komendant Józef Piłsudski.
On, sławny błyskiem orędzia.

 Prowadzący zaapelowali, że – w 93 rocznicę odzyskania niepodległości – warto zwrócić się wdzięczna myślą ku naszym dziadkom, pradziadkom, wspomnieć jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walk i idei wyłoniła się Polska.
 Pani dyrektor Elżbieta Głowacka podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie programu artystycznego.[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA