I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
„eby Polska bya Polsk” 11 listopada [data utworzenia: 2011-11-12 ]
  „eby Polska bya Polsk”

Dzie 11 listopada jest polskim witem narodowym. Do roku 1918, nasz kraj znajdowa si 123 lata w niewoli.
Dnia 10 listopada 2011 roku w grupie wiekowej IV – VI uczniowie zebrani na sali gimnastycznej obejrzeli program przygotowany przez przedstawicieli klas VIA i VIB pod kierunkiem pani Anny Trawiskiej i Pani Marzeny Samulskiej.
Modzi artyci zarysowali to historyczne i przypomnieli genez tamtych wydarze. Prezentowali te wiersze patriotyczne i piosenki na temat walki Polakw z zaborcami. Uczniowie przypomnieli, e tysice Polakw gino na obcych ziemiach jednak zawsze pamitali:
 „Woaa mnie Polska matka
Kada wioska, kada chatka...
Abym szed na znj!
Kto ci wiedzie, Legionisto
W ten daleki szlak?
Pacierzy stary, krzy, znak wiary.
O Kociuszce myl ofiarna
I ten biay ptak – orze, biay ptak”.

 Polacy nie poddawali si. A nasta rokok 1918- wielka rado. Koniec I wojny wiatowej, a na ziemiach polskich pierwsze zalki niepodlegego pastwa.
 Ju Ojczyzna jest szczliwa,
Mamy wojsko.
Przez czyn miay,
Przez swj trud i znj nieludzki
Dwign Polsk Wdz wspaniay
Komendant Jzef Pisudski.
On, sawny byskiem ordzia.

 Prowadzcy zaapelowali, e – w 93 rocznic odzyskania niepodlegoci – warto zwrci si wdziczna myl ku naszym dziadkom, pradziadkom, wspomnie jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walk i idei wyonia si Polska.
 Pani dyrektor Elbieta Gowacka podzikowaa uczniom i nauczycielom za przygotowanie programu artystycznego.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA