I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Edukacji Narodowej 2011 [data utworzenia: 2011-10-21 ]
 Dzie Edukacji Narodowej 2011
 W tym roku szkolnym uroczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyy si 14 padziernika 2011 roku. Uczniowie z nauczycielami spotkali si w dwch grupach.
Jako pierwsi o godzinie 9.00 rozpoczli witowanie uczniowie klas przedszkolnych oraz klas I–III edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci zaprezentoway ciekawy program ujawniajc wiele swoich talentw. Wiersze, piosenki, wasnorcznie wykonane upominki oraz yczenia dla nauczycieli oraz pracownikw administracji i obsugi przygotowali uczniowie klasy IIb i oddziau przedszkolnego pod kierunkiem pani Mirosawy Siciskiej oraz pani Joanny Liberdy.
 O godzinie 11.00 – odbyo si spotkanie klas IV – VI oraz uczniw gimnazjum. W tej grupie wiekowej ciekawy program artystyczny przedstawiajcy rne aspekty pracy nauczyciela, zaprezentowali uczniowie klas V oraz przedstawiciele samorzdu uczniowskiego szkoy podstawowej i gimnazjum, pod kierunkiem pani Magdaleny Chmielarskiej oraz pani Mileny Kupczyk – Goliskiej.
  Pani Elbieta Gowacka-dyrektor szkoy zoya wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoy najlepsze yczenia oraz wrczya coroczne nagrody dyrektora.
Wyrnieni nauczyciele:
Mirosawa Bryszewska, Renata Mroziska, Alina Dudkowska, Anna Trawiska, Bogumia Szymaska, Renata Rzepecka, Robert Joachimiak oraz Leszek Lipiski.
Spord pracownikw administracji i obsugi nagrod otrzymali:
Teresa Andrzejczak, Alicja Pijarowska oraz Boena Wierzbowska.
Odwitna atmosfera towarzyszya wszystkim grupom wiekowym.
 


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA