I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Wstpna lista wolnych miejsc w szkoach ponadgimna [data utworzenia: 2006-06-29 ]

 

WSTPNA LISTA WOLNYCH MIEJSC W SZKOACH PONADGIMNAZJALNYCH  na terenie miasta odzi

(licea oglnoksztacce – 210, licea profilowane – 97, technika – 152, zasadnicze szkoy zawodowe – 85)

XLIV Liceum Oglnoksztacce

Wacawa 22/24 93-118 d

telefon: 2518005 e-mail: Lo44lodz@o2.pl

ang-biol-hist-pol (ang-niem) 1

LI Liceum Oglnoksztacce

Przybyszewskiego 73/75 93-126 d

telefon: 6811383 e-mail: lo51@edu.lodz.pl

geogr-ang (ang*-wyb) 3

biol-ang (ang*-wyb) 12

geogr-wos-ang (ang*-wyb) 15

XLIII Liceum Oglnoksztacce (ZSO nr 5 w odzi)

Krlewska 13/15 93-319 d

telefon: 6403441 e-mail: ZSO5_lodz@edu.apple.pl

biol-pol-ang (ang*-ros*) 9

XLVII Liceum Oglnoksztacce (ZSO nr 8 w odzi)

Czernika 3 92-538 d

telefon: 6738683 e-mail: lo47@szkoly.lodz.pl

biol-chem-fiz (wyb-wyb) 1

XLVIII Liceum Oglnoksztacce (ZSO nr 9 w odzi)

abia 12 91-457 d

telefon: 6573165 e-mail: gim9@wp.pl

biol-fiz-chem (ang-wyb) 10

mat-geogr-inf (niem-wyb) 8

XVIII Liceum Oglnoksztacce (w ZSO nr 10)

Perla 11 94-203 d

telefon: 6339323 e-mail: naszzso10@interia.pl

pol-mat-fiz-inf (ang*-niem*) 2

XXXVI Liceum Oglnoksztacce (ZSP nr 1 w odzi)

Drewnowska 171 91-008 d

telefon: 6540005 e-mail: zs1@edu.lodz.pl

ang-niem-geogr-mat (ang*-niem*) 10

ang-franc-biol-chem (ang*-franc*) 17

Technikum Ekonomiczne (ZSP nr 1 w odzi)

Drewnowska 171 91-008 d

telefon: 6540005 e-mail: zs1@edu.lodz.pl

Technik ekonomista (ang*-wyb) 17

II Liceum Profilowane (ZSP nr 2 w odzi)

Astronautw 19 93-533 d

telefon: 6814977 e-mail: zsp2lodz@op.pl

ekonomiczno-administracyjny (ang*-niem*) 8

III Liceum Profilowane (ZSP nr 3 w odzi)

Kiliskiego 159/163 90-315 d

telefon: 6740275 e-mail: zsp3@szkoly.lodz.pl

zarzdzanie informacj (ang*-niem*) 7

ksztatowanie rodowiska (niem*-ang*) 6

Technikum Urzdze Sanitarnych (ZSP nr 3 w odzi)

Kiliskiego 159/163 90-315 d

telefon: 6740275 e-mail: zsp3@szkoly.lodz.pl

Technik urzdze sanitarnych (niem*-ros) 3

XL Liceum Oglnoksztacce (ZSP nr 5 w odzi)

Drewnowska 88 91-008 d

telefon: 6540371 e-mail: zspch5@interia.pl

pol-wos (ang-niem*) 6

V Liceum Profilowane (ZSP nr 5 w odzi)

Drewnowska 88 91-008 d

telefon: 6540371 e-mail: zspch5@interia.pl

zarzdzanie informacj (ang-niem*) 19

ekonomiczno-administracyjny (ang-niem*) 13

Technikum Handlowe (ZSP nr 5 w odzi)

Drewnowska 88 91-008 d

telefon: 6540371 e-mail: zspch5@interia.pl

Technik handlowiec (ang-wyb) 1

Technik handlowiec (ang*-wyb) 19

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 6 (ZSP nr 6 w odzi)

Franciszkaska 137 91-845 d

telefon: 6551040 e-mail: sekretariat@spozywcza.lodz.pl

Piekarz (niem*-brak) 2

Rzenik-wdliniarz (niem*-brak) 10

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 7 (ZSP nr 7 w odzi)

Proka 5 91-335 d

telefon: 6512462 e-mail: zsp7@tlen.pl

Elektromechanik poj. samoch. (wyb-brak) 6

Blacharz samochodowy (wyb-brak) 10

VIII Liceum Profilowane (ZSP nr 8 w odzi)

Irysowa 2 91-857 d

telefon: 6599910 e-mail: zsp8@szkoly.lodz.pl

kreowanie ubiorw (ang*-niem*) 12

Technikum Odzieowe (ZSP nr 8 w odzi)

Irysowa 2 91-857 d

telefon: 6599910 e-mail: zsp8@szkoly.lodz.pl

Technik technologii odziey (ang*-wyb) 4

LV Liceum Oglnoksztacce (ZSP nr 10 w odzi)

Strykowska 18 91-725 d

telefon: 6562911 e-mail: zse@zse.toya.net.pl

mat-inf (ang*-niem*) 16

ang-biol (ang-ros) 3

Technikum Elektroniczne (ZSP nr 10 w odzi)

Strykowska 18 91-725 d

telefon: 6562911 e-mail: zse@zse.toya.net.pl

Technik telekomunikacji (ang*-franc*) 13

XI Liceum Profilowane (ZSP nr 11 w odzi)

Ksiy Myn 13/15 90-345 d

telefon: 6742961 e-mail: zsp11@szkoly.lodz.pl

ekonomiczno-administracyjny (ang*-niem) 17

Technikum Odzieowe (ZSP nr 12 w odzi)

Naruszewicza 35 93-161 d

telefon: 6433519 e-mail: zso2@szkoly.lodz.pl

Technik technologii odziey (ang*-niem*) 5

Technikum Drogowo-Geodezyjne (ZSP nr 13 w odzi)

Skrzydlata 15 93-161 d

telefon: 6598222 e-mail: zsbg@szkoly.lodz.pl

Technik drogownictwa (ang-niem*) 5

Technik informatyk (ang*-niem*) 2

XLIX Liceum Oglnoksztacce (ZSP nr 14 w odzi)

Siemiradzkiego 8 93-137 d

telefon: 6432947 e-mail: zsp14@edu.lodz.pl

geogr-ang (ang-wyb) 12

biol-geogr (ang*-wyb) 22

pol-hist (ang*-wyb) 21

biol-ang (ang-wyb) 8

Technikum Budowlane (ZSP nr 15 w odzi)

Kopciskiego 11 90-242 d

telefon: 6781920 e-mail: zsb2@zsb2.lodz.pl

Technik urzdze sanitarnych (ang*-niem*) 5

Technik ochrony rodowiska (ang*-niem*) 13

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 15 (ZSP nr 15 w odzi)

Kopciskiego 11 90-242 d

telefon: 6781920 e-mail: zsb2@zsb2.lodz.pl

Monter konstrukcji budowl. (wyb-brak) 8

Monter instalacji i urz. sanit. (wyb-brak) 8

Murarz (wyb-brak) 7

XVII Liceum Profilowane (ZSP nr 17 w odzi)

Politechniki 37 93-502 d

telefon: 6487112 e-mail: zsp17sek@zsp17.lodz.ids.pl

socjalny (ang-niem) 1

zarzdzanie informacj (ang-niem) 7

Technikum Mechaniczne (ZSP nr 17 w odzi)

Politechniki 37 93-502 d

telefon: 6487112 e-mail: zsp17sek@zsp17.lodz.ids.pl

Technik mechanik (ang-niem) 3

Technik mechatronik (ang-niem) 11

XVIII Liceum Profilowane (ZSP nr 18 w odzi)

Edwarda 41 92-229 d

telefon: 6788265 e-mail: zspoligraflodz@szkoly.lodz.pl

zarzdzanie informacj (ang-niem) 7

Technikum Poligraficzne (ZSP nr 18 w odzi)

Edwarda 41 92-229 d

telefon: 6788265 e-mail: zspoligraflodz@szkoly.lodz.pl

Technik poligraf (ang-niem) 1

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 18 (ZSP nr 18 w odzi)

Edwarda 41 92-229 d

telefon: 6788265 e-mail: zspoligraflodz@szkoly.lodz.pl

Drukarz (niem-brak) 13

XLVI Liceum Oglnoksztacce (ZSP nr 19 w odzi)

eromskiego 115 90-542 d

telefon: 6377278 e-mail: zstp@zstp.lodz.pl

inf-mat-ang (ang*-niem*) 4

inf-wos-ang (ang*-ros*) 6

pol-inf-wok-ang (ang*-niem*) 24

Technikum Mechaniczno-Elektryczne (ZSP nr 20 w odzi)

Warecka 41 91-212 d

telefon: 6521860 e-mail: zsme@szkoly.lodz.pl

Technik elektryk (ang*-niem*) 11

Technik mechatronik (ang*-niem*) 15

Technik informatyk (ang*-niem*) 8

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 20 (ZSP nr 20 w odzi)

Warecka 41 91-212 d

telefon: 6521860 e-mail: zsme@szkoly.lodz.pl

Elektromechanik (brak-brak) 16

Technikum Ogrodnicze (ZSP nr 21 w odzi)

ubardzka 2 91-022 d

telefon: 6517898 e-mail: zsgrodn@szkoly.lodz.pl

Technik ogrodnik (ang*-niem*) 9

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 21 (ZSP nr 21 w odzi)

ubardzka 2 91-022 d

telefon: 6517898 e-mail: zsgrodn@szkoly.lodz.pl

Sprzedawca (ros-brak) 5

Technikum Elektryczne (ZSP nr 9 w odzi)

Politechniki 38 93-590 d

telefon: 6841127 e-mail: info@zsee.eu.org[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA