I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
Wrczenie nagrody - samochodu ( 800 x 600 )
Wrczenie nagrody - .
Wrczenie nagrd Dyrektora ( 800 x 600 )
Wrczenie nagrd Dyr.
Apel z okazji DEN ( 800 x 600 )
Apel z okazji DEN.
Wystpy nauczycieli ( 800 x 600 )
Wystpy nauczycieli.
 
Wreczenie nagrody p. Stanisawowi Borzckiemu ( 450 x 600 )
Wreczenie nagrody p..
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA