I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Edukacji Narodowej 2005r [data utworzenia: 2005-10-12 ]

Grono Pedagogiczne skada serdeczne podzikowania Samorzdowi Uczniowskiemu Szkoy Podstawowej i Gimnazjum za pynce z serca yczenia i wyrazy sympatii

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.yczenia z okazji Dnia Nauczyciela
od Samorzdu Uczniowskiego


Jest taki jeden dzie,
w ktrym kady ucze
oddaje si chwili refleksji zwizanej
ze swoim nauczycielem.

To Dzie Edukacji Narodowej.

W tym dniu yczymy naszym
Nauczycielom sonecznego umiechu
i satysfakcji z wtaczania wiedzy
W nasze gowy.

Niech te skromne yczenia od samorzdu
uczniowskiego bd dowodem tego,
i doceniamy Ich trud, a w yciu
bdziemy wykorzystywa wszystkie,
nabyte w szkole umiejtnoci.
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
Wrczenie nagrody - samochodu ( 800 x 600 )
Wrczenie nagrody - .
Wrczenie nagrd Dyrektora ( 800 x 600 )
Wrczenie nagrd Dyr.
Apel z okazji DEN ( 800 x 600 )
Apel z okazji DEN.
Wystpy nauczycieli ( 800 x 600 )
Wystpy nauczycieli.
 
Wreczenie nagrody p. Stanisawowi Borzckiemu ( 450 x 600 )
Wreczenie nagrody p..
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA
[x] Zamknij