I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Człowiek – najlepsza inwestycja [data utworzenia: 2012-05-10 ]
 Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 


„Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu.”

W projekcie uczestniczą uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki:
  • Miejskiego Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim
  • Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
  • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim
  • Szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie
  • Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu
  • Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
 „Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu.”  
to tytuł kolejnego projektu unijnego, który jest realizowany w gminie Aleksandrów Łódzki. Projekt ten zapewni 733 uczniom z klas I – III szkół podstawowych bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami z matematyki; zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, logopedia, socjoterapia, zajęcia dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, plastyczne, taneczne, muzyczne i sportowe. W ramach projektu zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne (książki, ćwiczenia, gry edukacyjne, materiały plastyczne, zestawy sportowe), meble oraz sprzęt komputerowy.
 Projekt realizowany jest od 02.01.2012 do 31.08.2013 r.
Wartość dofinansowania: 407 318,00 zł

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
 BIURO PROJEKTU:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Plac Kościuszki 2, pok.115, 116
Tel. 42 27 00 358, 42 27 00 272
[ Strona Główna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby ściągnąć
 Człowiek – najlepsza inwestycja - plakat Rozmiar: 271.67KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA