I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Lekcje europejskie [data utworzenia: 2012-05-11 ]
  LEKCJE EUROPEJSKIE
 W naszej szkole odby si cykl lekcji o tematyce zwizanej z Uni Europejsk, w ktrych uczestniczyli uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjum.
 W marcu dwukrotnie gocilimy przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.
 2 marca konsultantka RCIE przeprowadzia trzy wykady otwarte dla uczniw gimnazjum. Podczas spotka zostay omwione informacje na temat historii integracji europejskiej a take funkcjonowania UE.
 23 marca przedstawicielka RCIE przeprowadzia sze lekcji europejskich w klasach IV – VI szkoy podstawowej. Uczniowie zostali zapoznani z  histori i  funkcjonowaniem Unii Europejskiej za pomoc prezentacji multimedialnej oraz dodatkowych wicze. 
 8 maja  uczniowie  klasy II a gimnazjum wzili udzia w warsztatach „Mody Europejczyk” organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach w ramach projektu  "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013”.
 Modzie dowiedziaa si , jakie korzyci daje i jakie moe da nam w przyszoci  Unia Europejska, poznaa znaczenie i zaoenia projektw realizowanych w Polsce.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA