I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Lekcje europejskie [data utworzenia: 2012-05-11 ]
  LEKCJE EUROPEJSKIE
 W naszej szkole odbył się cykl lekcji o tematyce związanej z Unią Europejską, w których uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
 W marcu dwukrotnie gościliśmy przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.
 2 marca konsultantka RCIE przeprowadziła trzy wykłady otwarte dla uczniów gimnazjum. Podczas spotkań zostały omówione informacje na temat historii integracji europejskiej a także funkcjonowania UE.
 23 marca przedstawicielka RCIE przeprowadziła sześć lekcji europejskich w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Uczniowie zostali zapoznani z  historią i  funkcjonowaniem Unii Europejskiej za pomocą prezentacji multimedialnej oraz dodatkowych ćwiczeń. 
 8 maja  uczniowie  klasy II a gimnazjum wzięli udział w warsztatach „Młody Europejczyk” organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach w ramach projektu  "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013”.
 Młodzież dowiedziała się , jakie korzyści daje i jakie może dać nam w przyszłości  Unia Europejska, poznała znaczenie i założenia projektów realizowanych w Polsce.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA