I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Światowy Zjazd Aleksandrowian [data utworzenia: 2006-09-24 ]
Światowy Zjazd Aleksandrowian
17 i 18 września 2006 r.
Burmistrz Gminy Jacak Lipiński tak powiedział o celu Zjazdu:

„Nasze miasto - Aleksandrów Łódzki - zostało założone na początku XIX stulecia w czasie, kiedy nastąpił na tych ziemiach gwałtowny rozwój przemysłu. Charakter Aleksandrowa Łódzkiego, który prawa miejskie otrzymał w 1822 roku, od początku odznaczał się różnorodnością współżyjących tu trzech narodów: polskiego, niemieckiego i żydowskiego. Światowy Zjazd Aleksandrowian w założeniu chce nawiązać do tych tradycji, przypomnieć oraz utrwalić panującą wówczas tolerancję między tymi narodami. Mamy nadzieję, że przyjadą do swego miasta jego dawni mieszkańcy - dziś rozproszeni po całym kraju, a nierzadko po świecie.
Chcemy, aby to była wielka impreza - nie tylko w wymiarze fizycznym, ale przede wszystkim duchowym, przywołująca sentymentalne wspomnienia i więź z rodzinnym miastem osób, które wiele lat temu opuściły swoją małą Ojczyznę.
Spośród aleksandrowian wywodzi się wiele znanych i znamienitych osób - aktorów, polityków, wysokich dostojników kościelnych. Zjazd będzie okazją, by im przypomnieć związki z naszym miastem, aleksandrowianom pokazać, że mieszkając tu można wiele osiągnąć”.

Nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Zjazdu Aleksandrowian:

 • W oficjalnym otwarciu Zjazdu na Placu Kościuszki przed Ratuszem, który odbył się 17.09.2006 r. o godz. 13.00 uczestniczyli: poczet sztandarowy Zespołu Szkół Sportowych oraz dyrektor szkoły pani Elżbieta Głowacka i wicedyrektor pani Ilona Zinser.

 • 18.09.2006 r. z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego z naszej szkoły - Pawła Zdrajkowskiego przeprowadzony został w godz. 9.00 – 11.00 międzyszkolny marsz na orientację pod tytułem ”Historia i dzieje Aleksandrowa Łódzkiego”. Wzięły w nim udział drużyny ze szkół:
  - Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej,
  - Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Jaworskiego,
  - Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj,
  - Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II,
  - Miejskiego Gimnazjum Sportowego,
  - Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica.
  Zwyciężyły drużyny Zespołu Szkół Sportowych, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4, trzecie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4. Gratulujemy!

 • Uczniowie klas VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum wzieli udział w konferencji popularnonaukowej w Miejskim Zespole Szkół w Aleksandrowie, gdzie wysłuchano wykładów: p. Tomasza Pietrasa (UŁ), Dariusza Dekierta (UŁ), dr Krzysztofa Woźniaka (UŁ), dr Janusza Wróbla (UŁ), dr Roberta Wróbla UŁ) oraz burmistrza naszej Gminy Jacka Lipińskiego.

 • Uczniowie klas I - V szkoły podstawowej obejrzeli ciekawą wystawę na temat historii Aleksandrowa zorganizowaną w Szkole Podstawowej nr 4.

 • [ Strona Główna ]


  Wyszukiwarka
  PROJEKTY I PROGRAMY
  Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
   Socrates Comenius
  ADMINISTRACJA