I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
wiatowy Zjazd Aleksandrowian [data utworzenia: 2006-09-24 ]
wiatowy Zjazd Aleksandrowian
17 i 18 wrzenia 2006 r.
Burmistrz Gminy Jacak Lipiski tak powiedzia o celu Zjazdu:

„Nasze miasto - Aleksandrw dzki - zostao zaoone na pocztku XIX stulecia w czasie, kiedy nastpi na tych ziemiach gwatowny rozwj przemysu. Charakter Aleksandrowa dzkiego, ktry prawa miejskie otrzyma w 1822 roku, od pocztku odznacza si rnorodnoci wspyjcych tu trzech narodw: polskiego, niemieckiego i ydowskiego. wiatowy Zjazd Aleksandrowian w zaoeniu chce nawiza do tych tradycji, przypomnie oraz utrwali panujc wwczas tolerancj midzy tymi narodami. Mamy nadziej, e przyjad do swego miasta jego dawni mieszkacy - dzi rozproszeni po caym kraju, a nierzadko po wiecie.
Chcemy, aby to bya wielka impreza - nie tylko w wymiarze fizycznym, ale przede wszystkim duchowym, przywoujca sentymentalne wspomnienia i wi z rodzinnym miastem osb, ktre wiele lat temu opuciy swoj ma Ojczyzn.
Spord aleksandrowian wywodzi si wiele znanych i znamienitych osb - aktorw, politykw, wysokich dostojnikw kocielnych. Zjazd bdzie okazj, by im przypomnie zwizki z naszym miastem, aleksandrowianom pokaza, e mieszkajc tu mona wiele osign”.

Nasza szkoa wczya si w obchody wiatowego Zjazdu Aleksandrowian:

 • W oficjalnym otwarciu Zjazdu na Placu Kociuszki przed Ratuszem, ktry odby si 17.09.2006 r. o godz. 13.00 uczestniczyli: poczet sztandarowy Zespou Szk Sportowych oraz dyrektor szkoy pani Elbieta Gowacka i wicedyrektor pani Ilona Zinser.

 • 18.09.2006 r. z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego z naszej szkoy - Pawa Zdrajkowskiego przeprowadzony zosta w godz. 9.00 – 11.00 midzyszkolny marsz na orientacj pod tytuem ”Historia i dzieje Aleksandrowa dzkiego”. Wziy w nim udzia druyny ze szk:
  - Szkoy Podstawowej nr 4 im. Marii Curie-Skodowskiej,
  - Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. J. Jaworskiego,
  - Szkoy Podstawowej w Rudzie Bugaj,
  - Szkoy Podstawowej nr 1, Miejskiego Gimnazjum im. Jana Pawa II,
  - Miejskiego Gimnazjum Sportowego,
  - Zasadniczej Szkoy Zawodowej im. S. Staszica.
  Zwyciyy druyny Zespou Szk Sportowych, drugie miejsce zaja druyna ze Szkoy Podstawowej nr 4, trzecie miejsce druyna ze Szkoy Podstawowej nr 4. Gratulujemy!

 • Uczniowie klas VI szkoy podstawowej i I – III gimnazjum wzieli udzia w konferencji popularnonaukowej w Miejskim Zespole Szk w Aleksandrowie, gdzie wysuchano wykadw: p. Tomasza Pietrasa (U), Dariusza Dekierta (U), dr Krzysztofa Woniaka (U), dr Janusza Wrbla (U), dr Roberta Wrbla U) oraz burmistrza naszej Gminy Jacka Lipiskiego.

 • Uczniowie klas I - V szkoy podstawowej obejrzeli ciekaw wystaw na temat historii Aleksandrowa zorganizowan w Szkole Podstawowej nr 4.

 • [ Strona Gwna ]


  Wyszukiwarka
  PROJEKTY I PROGRAMY
  Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
   Socrates Comenius
  ADMINISTRACJA