I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Zmiana wyboru preferencji [data utworzenia: 2012-06-22 ]

 Informacja dla uczniów klas III gimnazjum oraz ich rodziców
Szanowni Państwo,

Informujemy iż termin etapu "Zmiana wyboru preferencji" został dostosowany do terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego.
Na mocy Zarządzenia Nr 31/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty

§ 3, ust. 4, Zarządzenia Nr 86/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2011 r. otrzymuje brzmienie:

4. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie
od 25 do 26 czerwca 2012 r., do godz. 15:00,
(przy współpracy ze szkolnym administratorem), administrator systemu po upływie tego terminu jest zobowiązany do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach preferencji kandydatów.
 W związku z powyższym w dniu 25 czerwca 2012 r. (poniedziałek)
w godzinach 1500 - 1600 w pracowni C-101
będą dyżurowali szkolni administratorzy naboru elektronicznego.

 Uczniowie, którzy zdecydowali się dokonać niewielkich zmian w swoim dotychczasowym wyborze szkół proszeni są o zgłoszenie się wraz z rodzicem do Miejskiego Gimnazjum Sportowego w wyżej wymienionym terminie.

 
 


[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA