I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2011/12 [data utworzenia: 2012-07-07 ]
 Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2011/12
  29 czerwca 2012 r. odbyo si w naszej szkole uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2011/2012.
 Tradycyjnie podsumowanie caorocznej pracy odbyo si w trzech grupach wiekowych.
 • klasy IV – VI szkoy podstawowej o godz. 9.00
 • klasy I – III szkoy podstawowej o godz. 10.30
 • klasy I – III gimnazjum o godz. 12.30
  Po przemwieniu Pani Dyrektor Elbiety Gowackiej rozpoczynajcym uroczystoci w poszczeglnych grupach wiekowych nastpowao wrczanie uczniom wiadectw z wyrnieniem, nagrd ksikowych, dyplomw i podzikowa. W podsumowaniu roku szkolnego przedstawione zostay rwnie sukcesy uczniw w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Uroczysto w kadej grupie wiekowej wzbogaciy wystpy artystyczne.
  Klasy IV – VI szkoy podstawowej
 Uroczysto zakoczenia roku szkolnego w tej grupie wiekowej rozpocza si polonezem, do ktrego przygotowywa uczniw pan Roman Karasiak.
Uczniowie klas szstych poegnali si  ze szko podstawow  krtkim programem artystycznym.
Wspominali sze lat, ktre spdzili w murach naszej szkoy:
 "Kiedy co si w yciu zmienia,
Kiedy co si w yciu koczy
Zerknij wtedy znw za siebie
Popatrz, co ci jeszcze czy…”

 Dzikowali dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoy za wsplnie spdzone chwile:
„Z ust pyn serdeczne sowa
I te najszczersze nasze yczenia,
Tym , co uczyli nas w rnych klasach,
Niechaj si speni wszystkie marzenia”.

 Wikszo szstoklasistw wrci do szkoy we wrzeniu rozpoczynajc nauk w gimnazjum.
 Po czci artystycznej pani dyrektor Elbieta Gowacka wraz z wicedyrektorami – pani Renat Rzepeck i pani Ilon Zinser wrczyy najlepszym uczniom wiadectwa z wyrnieniem i nagrody za osignicia  w konkursach  i zawodach sportowych.
 Klasy I – III szkoy podstawowej
 O godzinie 10.30 odbya si uroczysto zakoczenia roku szkolnego dla najmodszej grupy wiekowej.
Na spotkaniu obecny by pan Jacek Lipiski- Burmistrz Aleksandrowa dzkiego.
Cz artystyczn przygotowali uczniowie  klas trzecich pod opiek pa: Magdaleny Grabarczyk, Katarzyny Tylki oraz Elbiety Zadworskiej.  Program artystyczny zakoczy wystp uczniw klas I – III uczestniczcych w zajciach koa tanecznego, ktre prowadzia pani Justyna Bober.
Uczniom, ktrzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce nagrody wrczali pani dyrektor Elbieta Gowacka i wychowawcy klas.
Dwoje uczniw: Emilka Szymaska kl. III c oraz Bartek Podemski kl. II b zostao wyrnionych za najlepsze wyniki sportowe – nagrod by Puchar „May Jaworek”.
 Gimnazjum
   Zakoczenie roku szkolnego w najstarszej grupie wiekowej rozpocz wystp zespou „The students” piosenk w wykonaniu Kasi Romanowicz. Nastpnie uczniowie klas trzecich zaprezentowali program „ycie jest jak film…”
Po czci refleksyjnej nastpio uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klas II.
 Pani dyrektor Elbieta Gowack podzikowaa uczniom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za caoroczn prac. Zwrcia uwag na dalszy rozwj bazy szkoy,  wyposaenie wikszoci sal lekcyjnych w pomoce multimedialne. Burmistrz Aleksandrowa p. Jacek Lipiski podkreli dobre wyniki z egzaminu klas trzecich oraz wielki sukces sportowy  - Mistrzostwo Polski chopcw w  XII Finale Krajowym Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej.
 W dalszej czci spotkania nastpio wrczenie uczniom  wiadectw z wyrnieniem oraz nagrd ksikowych.  Dyrekcja i wychowawcy klas III podzikowali rodzicom za trud woony w wychowanie dzieci oraz prac na rzecz klasy i szkoy.  
Pani wicedyrektor Ilona Zinser podsumowaa osignicia sportowe w biecym roku nagradzajc wyrnionych cennymi upominkami.
 Pani Dyrektor Elbieta Gowacka yczya wszystkim bezpiecznych,
zdrowych i sonecznych wakacji.
 Po apelach wychowawcy klas wrczyli uczniom wiadectwa i yczyli udanych, radosnych i bezpiecznych wakacji.

 
 OSIGNICIA DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
 Dzieci wyrniajce si w oddziaach przedszkolnych:
 Oddzia ranny – p. Joanna Liberda:
 1. Zofia Kieszkowska
 2. Martyna Matczak
 3. Oliwia Nowak
 4. Marta Orczykowska
 5. Dominik Popielewski
 6. Natalia Pustelnik
 7. Bartosz Siech
 8. Ra Szczerbicka
 9. Adrian Taburski
 10. Zuzanna Zawadzka
 Oddzia popoudniowy – p. Edyta Tomasik
 1. Martyna Ignaszak
 2. Wiktoria Mirowska
 3. Oliwia Szoja
 4. Jakub Saata
 5. Kacper Saata
 6. Jakub Stokowski
 7. Mateusz Walczak
 8. ukasz Kaczaa
 9. Jan Patyk
 10. Maksymilian Kup
 Uczniowie klas I –III Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3
wyrniajcy si w nauce i zachowaniu:
 Klasa I a – p. Mirosawa Bryszewska
 1. Amelia Duyck
 2. Kinga Frtczak
 3. Krzysztof Jankiewicz
 4. Lena Karasiska
 5. Julia Olubiskla
 6. Jan Olubiski
 7. Julia Pietrzak
 8. Lidia Sikora
 9. Weronika Szymczak
 10. Oliwier Zibka
Klasa I b  - p. Katarzyna Hya
 1. Maria Bk
 2. Wiktoria Chmielewska
 3. Oliwia Kieszkowska
 4. Karolina awniczak
 5. Natalia Meyer
 6. Aleksandra Pietrzak
 7. Nikola Rbiewska
 8. Weronika Rak
 9. Liwia Wiewirska
 10. Mikoaj Mroczek
 11. Dominik Nowosiski

Klasa II a  - p. Elbieta Jurek

 1. Anita Grochowska
 2. Jakub Karasiski
 3. Patrycja Kpielska
 4. Sara Kosiska
 5. Gabriela Krakowiak
 6. Alicja Krupa
 7. Klaudia Milczarek
 8. Bartosz Samulski
 9. Elisa Thebline
 Klasa II b – p. Mirosawa Siciska                                                 
 1. Gracjan Dudkiewicz
 2. Jakub Durlik
 3. Marcin Kotecki
 4. Weronika Mirowska
 5. Micha Modranka
 6. Gabriela Olczyk
 7. Bartosz Podemski
 8. Wiktoria Sardygiewicz
 9. Oliwia Skonieczka
 10. Zuzanna Stoowska
 11. Jakub winiarski
 12. Patrycja Wrblewska

Klasa III a – p.  Magdalena Grabarczyk

 1. Paulina Bartosz
 2. Dawid Bikowski
 3. Karolina Drobnik
 4. Julia Hak
 5. Kacper Krlikowski
 6. Julia Kwiatkowska
 7. Aleksander Lewandowski
 8. Natalia abdzka
 9. Wiktoria Macig
 10. Filip Miszczycha
 11. Wiktoria Otto
 12. Mateusz Piszczakowski
 13. Martyna Rosiska
 14. Marcel Serafin
 15. ukasz Stefaniak
 16. Zuzanna Zibka

Klasa III b   - p. Katarzyna Tylka

 1. Aleksandra Bednarek
 2. Mateusz Brocki
 3. Patryk Dbski
 4. Wiktoria Gowacka
 5. Wiktoria Gortat
 6. Wiktoria Grabska
 7. Marcelina Kaczmarek
 8. Mateusz uczak
 9. Patrycja Mianowska
 10. Wiktor Olczyk
 11. Dawid Orczykowski
 12. Wiktor Romanowicz
 13. Jakub Sakra
 14. Krystian Sikora
 15. Zofia Zajc
Klasa III c – p. Elbieta  Zadworska
 1. Bartosz Ambroszczyk
 2. Julia Chmaj
 3. Oliwia Figas
 4. Maciej Galoch
 5. Oliwia Juszczak
 6. Natalia Michalska
 7. Adrianna Kunat
 8. Agnieszka Michniacka
 9. Maurycy Mroziski
 10. Maciej Sikora
 11. Emilia Szymaska
 12. Martyna Urbaniak
 13. Jagoda Wieliska
 14. Magorzata Woniak
  Uczniowie klas IV – VI z roczn redni ocen  4,75 i wyej
 rednie ocen poszczeglnych klas IV – VI:

IV a – 4,20

IV b – 4,38

V a –   4,14

V b – 4,19

VI a – 4,05

VI b - 4,28

Klasa IV a – p. Magdalena Chmielarska

 1. Zofia Dbska – 5,18
 2. Wiktoria Bogusz – 5.09
 3. Zuzanna Kurowska – 5,09
 4. Alan Grabski – 5,0
 5. Julia Kaczmarek – 5,0
 6. ukasz Popielewski – 5,0
 7. Dominik Adamczewski – 4,82
 8. Maciej Mas – 4,82
 9. Adam Grabarczyk – 4,82
Klasa IV b  - p. Agnieszka Kowalczyk

 1. Konrad Stefaniak – 5,45
 2. Krzysztof Choys – 5,0
 3. Karolina Stasiak – 5,0
 4. Kacper Woniak – 5,0
 5. Julia Nowacka – 4,91
 6. Gabriel Rakowiecki  - 4,91
 7. Natasza Daszkiewicz – 4,91
 8. Mateusz Duina – 4,82
 9. Dawid Goygowski – 4,82
 10. Dawid Gralec – 4,82
 11. Joanna Makiewicz – 4,82

Klasa  V a - p. Anna Drabczyska

 1. Micha Gebel - 5,10
 2. Aleksandra uk – 5,0
 3. Gabriela Podemska – 5,0
 4. Anna Nowak – 5,0
 5. Aleksander Sekuta – 4,90
 6. Natalia Frede – 4,80
 7. Weronika Jaska – 4,80
Klasa V b  - p. Magdalena Kalista
 1. Dominika Mianowska – 5,30
 2. Antoni Chudzik – 5,20
 3. Oliwia Niemier – 5,10
 4. Pawe Jankiewicz – 5,0
 5. Zuzanna Marciniak – 4,90
 6. Hubert Janiszewski – 4,90
 7. Kornelia Biernacka – 4,80
 8. Aleksandra Deszczyska – 4,80
 9. Ludwik Janowski – 4,80
 10. Sandra Kosztowna – 4,80
 11. Kamil cigaczewski – 4,80
Klasa VI a – p. Anna Trawiska
 1. Julia Bczyk – 5,0
 2. Julia Szkudlarek – 5,0
 3. Mariusz Podsiady – 4,91
 4. Paulina Skiera – 4,82
 5. Karina Woniak – 4,82
 6. Bartomiej Wdowiak – 4,82
Klasa  VI b – p. Marzena Samulska
 1. Piotr Zibka – 5,45
 2. Piotr Drab  - 5,27
 3. Mateusz Pietrzak – 5,18
 4. Micha Cukanow – 5,0
 5. Adam Kawka – 4,91
 6. Kinga Hermanowicz – 4,82
 7. Justyna Owczarek – 4,82
  Uczniowie Miejskiego Gimnazjum Sportowego
z roczn redni ocen  4,75 i wyej.
 rednie ocen poszczeglnych klas gimnazjum:

I a – 3,45
I b -  3,74
II a – 3,51
II b- 3,60
III a – 3,58
III b – 3,34

Klasa I a – p. Bogumia Szymaska
 1. Julia Paczkowska – 4,85
 2. Dominika Sitkiewicz – 4,77
Klasa I b – p. Tomasz Kozanecki
 1. Micha Susik – 5,23
 2. Klaudia Szczerbicka – 4,92
Klasa II b – p. Magdalena Wojciechowska
 1. Karolina Kostowska -  5,07
Klasa  III a – p. Ewa Jwiak
 1. Bartomiej Dbek – 5,56
 2. Justyna Kubik – 5,33
 Szczeglne osignicia
w konkursach przedmiotowych i artystycznych
w roku szkolnym 2011/2012.

 Odziay przedszkolne
 • I miejsce w VII Gminnym Przegldzie Teatralnym Szeciolatkw „Mali aktorzy na duej scenie” – Zofia Kieszkowska, Radosaw Kowalczyk, Bartosz Lipski, Marta Orczykowska, Bartosz Siech, Adrian Taburski, Zuzanna Zawadzka – opiekun p. J. Liberda
 • Wyrnienie w VII Gminnym Przegldzie Teatralnym Szeciolatkw „Mali aktorzy na duej scenie” – Ignaszak Martyna, Jan Patyk, Igor Nowacki, Wiktoria Mirowska, Oliwia Szoja, Maksymilian Kup, Alan Banasiak – opiekun p. E. Tomasik
 • III miejsce w VIII Turnieju ekologicznym pod hasem „Chromy nasz Ziemi”-Zofia Kieszkowska, Natalia Pustelnik, Bartosz Siech – opiekun p. J. Liberda
 • VI miejsce w Olimpiadzie Przedszkolakw „W zdrowym ciele zdrowy duch” - p J. Liberda, p. E. Tomasik
 • Szkolny konkurs „wierszczykowe wierszyki” -  I m. – Martyna Matczak; II m. – Radosaw Kowalczyk; III m. Marta Orczykowska
 Klasy I – III SP

Konkursy Oglnopolskie:
 • Wyrnienie i nagroda ksikowa dla ukasza Stefaniaka w Midzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2012”- opiekun p. M. Grabarczyk
 • Finalista Oglnopolskiego Konkursu „Z poprawna polszczyzn na co dzie” – Hubert Ciecierski kl. III  c – opiekun p. E. Zadworska
 • Dyplom Laureata dla Michaa  Modranki kl. II b oraz Dyplom Wyrnienie dla Bartosza Podemskiego i Jakuba Durlika kl. II b w Oglnopolskim Konkursie Logicznego Mylenia – opiekun p. M. Siciska
 • Dyplom Uznania dla Zuzanny Zibka kl. III a w Oglnopolskim Konkursie „Omnibus Humanistyczny” – opiekun p. M. Grabarczyk
 • Wyrnienie dla ukasza Stefaniaka kl. III a w Oglnopolskim Konkursie „Z poprawna polszczyzn na co dzie” - opiekun p. M. Grabarczyk
Konkursy wojewdzkie:
 • Wyrnienie dla klasy III b w Wojewdzkim Konkursie Projektu GAP „Z energi na rzecz klimatu”- opiekun p. K. Tylka
Konkursy gminne:
 • I miejsce dla Arkadiusz Graczyka z kl. I a  i II miejsce dla Bartomieja Nowaka kl. III a oraz Igora Krysiaka kl I b w Gminnym Konkursie Plastycznym „Mnie ta ziemia od innych drosza” – opiekun p. M. Bryszewska i p. M. Grabarczyk. K. Hya
 • II miejsce dla druyny: Patrycji Mianowska kl. III b , Wiktoria Otto i Marcelina Rosiska kl. III a w Konkursie Wiedzy o Literaturze Dziecicej  - opiekun p. K. Tylka, p. M. Grabarczyk
 • I miejsce dla Anny Grabarczyk kl. II a, Michaa Modranki kl. II b i Bartosz Podemskiego kl. II b w Gminnym Konkursie Komunikacyjnym „Jestem bezpieczny na drodze” – opiekun p. E. Jurek
 • III miejsce dla druyny : Gabriela Krakowiak kl. II a, Marcin Kotecki kl. II b, Patrycja Wrblewska kl. II b w Gminnym Konkursie „Potyczki  Drugoklasistw” – opiekun p. E. Jurek, p. M. Siciska
 • III miejsce dla druyny: Jakub Karasiski kl. II a, Marcin Kotecki, Patrycja Wrblewska i Bartosz Podemski kl. II b w Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyka dla smyka” – opiekun p. E. Jurek, p. M. Siciska
 Klasy IV – VI
Konkursy Oglnopolskie:
 • Finalista Oglnopolskiego Konkursu „z poprawna ortografia na co dzie” – Pawe Jankiewicz kl. V b  - opiekun p. G. Kwiatkowska
 • Wyrnienie i nagroda ksikowa dla ukasza Popielewskiego kl. IV a w Midzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2012”- opiekun p. K. Kurek
 • Dyplom Laureata  - VII miejsce w kraju dla  ukasza Popielewskiego kl. IV a w Oglnopolskim Konkursie matematyczno – przyrodniczym MIX 2012 – opiekun p. K. Kurek
 • Dyplom Mistrza Logicznego Mylenia – dla  Mateusza  Pietrzaka – VIII miejsce w kraju i Michaa Cukanowa – X miejsce w kraju w Oglnopolskim  Konkursie  Logicznego Mylenia   - opiekun  p. R. Rzepecka,  p. K. Kurek,
 • Dyplom Eksperta Logicznego Mylenia- XI miejsce w kraju  dla ukasza Popielewskiego kl. IV a – opiekun p. K. Kurek
 • Dyplom laureata i 9 miejsce w kraju dla Kamila cigaczewskiego kl. V b oraz Dyplom Laureata i 10 miejsce w kraju dla Zuzanny Marciniak kl. V b w Oglnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej – opiekun p. M.  Kalista
 • Dyplom Wyrnienie dla Konrada Stefaniaka kl. IV b w V Oglnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „wietlik” – opiekun p. B. Szymaska
 • Dyplom Laureata dla Alberta Hoba kl. V b w IV Oglnopolskim Konkursie Mitologicznym KLIO 2012 – opiekun p. G. Kwiatkowska
 • Dyplom Uznania dla : Konrada Stefaniaka kl. IV b Antoniego Chudzika kl. V b , Mateusza Pietrzaka kl. VI b w Oglnopolskim Konkursie „Omnibus Humanistyczny” – opiekun p. G. Wroska, G. Kwiatkowska, M. Samulska.
Konkursy wojewdzkie:
 • I miejsce dla Julii Bczyk kl. VI a w Wojewdzkim Konkursie Plastycznym  MANDALA – EURO 2012 – opiekun p. E. Wyposz
 • Udzia chru ZSS w koncercie „ Adiemus: Songs Of Sanctuary" kompozytora Karla Jenkinsa w wykonaniu amatorskich dziecicych i modzieowych chrw aglomeracji dzkiej, Zespou Instrumentw Klawiszowych "Orffa" i solistek - Agnieszki Makwki, solistki Teatru Wielkiego w odzi oraz Emilii Klimczak, solistki Teatru Muzycznego w odzi - p. B. Komorowska
Konkursy powiatowe:
 • IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”:
  II miejsce dla Mateusza Pietrzaka kl. VI b – opiekun p. M. Samulska
  III miejsce dla Konrada Stefaniaka kl. IV b– opiekun p. G. Wroska
  III miejsce dla Dominiki Mianowskiej kl. V b – opiekun p. G. Kwiatkowska
 • II miejsce dla Kariny Woniak kl. VI a w Powiatowym Konkursie Jzyka Angielskiego „British Holiday” – opiekun p. A.  Drabczyska

Konkursy gminne:
 • II miejsce dla Piotra Draba kl. VI b i Michaa Hyy kl. V b w Gminnym Konkursie Plastycznym na Logo Promujce „Dzie Radoci” – opiekun p. E. Wyposz
 • II miejsce dla Julii Bczyk kl. VI a i Michaa Hyy kl. V b w Gminnym Konkursie „20 lat Pastwowej Stray Poarnej” – opiekun p. E. Wyposz
 • III miejsce dla druyny w skadzie: Piotr Zibka, Michaa Cukanow,  Mateusz Pietrzak oraz Jakub Janicki kl. VI b w Gminnym Konkursie „Matematyczne zabawy” – opiekun p. R. Rzepecka
 Gimnazjum

Konkursy Oglnopolskie:
 • V miejsce w Polsce dla Michaa Susika kl. I b w Finale Oglnopolskiego  Konkursu  ”Z poprawn Polszczyzn  na co dzie” – opiekun p. K. Borkowska
 • Dyplom Uznania dla Justyny Kubik i Bartomieja Dbka kl. III a w Oglnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej – opiekun p. M.  Kalista
 • Dyplom Wyrnienie - XI miejsce w kraju  dla Michaa Susika kl. I b w Oglnopolskim Konkursie Matematyczno – przyrodniczym MIX 2012 – opiekun K. Kurek, S. Borzcki
 • Dyplom Mistrza Logicznego Mylenia – 10 miejsce w kraju dla Damiana Biernackiego kl. II b w Oglnopolskim  Konkursie  Logicznego Mylenia    - opiekun p. E. Jwiak
 • Dyplomy Eksperta Logicznego Mylenia dla Daniela Przybysza kl. III a – 13 miejsce , Artura Mrowiskiego kl. III a – 13 miejsce , Dana Otomaskiego kl. II b- 14 miejsce – opiekun p. E. Jwiak
 • Dyplomy wyrnienia dla Justyny Olszewskiej  kl. I b - 14 miejsce   i  Roksany Nikodemskiej kl. II a-15 miejsce w Oglnopolskim Konkursie Geograficznym „MULTITEST”  -opiekun p. Tomasz Kozanecki

Konkursy Wojewdzkie:
 • Nagroda w postaci wycieczki w Konkursie turystyczno – krajoznawczym ”Turystyczne skarby wojewdztwa dzkiego- wyprawa  2012” – projekt wycieczki przygotowali: Klaudia Kapusta, Justyna Kubik, Micha Godziewicz kl. III a – opiekun p. M. Kalista
 • Udzia chru ZSS w koncercie „ Adiemus:  Songs Of Sanctuary" kompozytora Karla Jenkinsa w wykonaniu amatorskich dziecicych i modzieowych chrw aglomeracji dzkiej, Zespou Instrumentw Klawiszowych "Orffa" i solistek - Agnieszki Makwki, solistki Teatru Wielkiego w odzi oraz Emilii Klimczak, solistki Teatru Muzycznego w odzi -  p. B. Komorowska
Konkursy Powiatowe
 • III miejsce indywidualnie dla:  Michaa Susika kl. I b, Karoliny Kostowskiej kl. II b , Justyny Kubik kl. III a  oraz II miejsce druynowo   w IV  Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii” – opiekun p. K. Borkowska, p. M. Wojciechowska
 • Wyrnienie dla Karoliny kostowskiej kl. II b i dla Justyny Kubik kl. III a  w Powiatowym Konkursie Jzyka Angielskiego „Brtish Holidays”  – opiekun p. A.  Drabczyska
 • Kwalifikacja do etapu rejonowego  Konkursu  Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej- Justyna Kubik, Bartomiej Dbek, Daniel Przybysz kl. III a – opiekun p. T. Kozanecki
 OSIGNICIA SPORTOWE
 MIEJSKIE GIMNAZJUM SPORTOWE
 Mistrzostwa Wojewdztwa w szachach – X miejsce druynowo
Skad zespou: Julia Kucejko; Szymon Karasiak; Bartomiej Baszczyk; Kamil Owczarek
 Wojewdzka Szkolna Liga Lekkoatletyczna – I miejsca druyn dziewczt i chopcw
 Fina Krajowy Ligi LA – VII miejsce dziewczt
Indywidualnie  -  III miejsce w skoku w dal - Marta Sjka

 Fina Krajowy Ligi LA – I miejsce chopcw
Indywidualnie 

-  I miejsca Adrian opata – rzut dyskiem i  Szymon Stasiak - skok wzwy

-  II miejsca Rafa Felczak rzut dyskiem i sztafeta 4 x 100m  
   w  skadzie: Tomasz Janicki, Micha Kacprzak, Tomasz Juszczak, Artur Gruszczyski.
-  III miejsca - Micha Godziewicz – pchnicie kul; Tomasz Juszczak – skok w dal;

 Skad zespou dziewczt:  Gawryluk Monika,  Micha Karolina,  Ryczel Julia,  Kucejko Julia, Wrblewska Joanna,  Kostowska Karolina,  Matczak Katarzyna,  Sjka Marta, Szczerbicka Klaudia,  Haas Adrianna,  uk Joanna,  Matryba  Anna,  Jakubowska Martyna, Frcala  Magorzata,  Nowak Oliwia,  Durka Paulina.
 Skad zespou chopcw:  Gruszczyski Artur, Okiewicz Mateusz, Janicki Tomasz, Kacprzak Micha, Bielecki Mateusz, Frtczak Krystian, Juszczak Tomasz, Stasiak Szymon, Boras Marcin, opata Adrian, Felczak Rafa, Mrowiski Artur, Godziewicz  Micha, Joachimiak Mateusz, Nowak Dawid,  Mysiala Mateusz.
 SUKCESY SPORTOWE IV –VI SP - dziewczta
I miejsce  Wojewdzkie Sztafetowe Biegi Przeajowe.
Julia Szkudlarek, Kinga Hermanowicz, Martyna Szewczyk, Natalia Sibiska, Zuzanna Marciniak, Gabriela Podemska, Zuzanna Kurowska, Nikola Mizerska, Zofia Dbska
III miejsce  Wojewdzki  Dwubj Nowoczesny  
Martyna Szewczyk , Zuzanna Marciniak
III miejsce Wojewdzki Czwrbj Lekkoatletyczny
Grzeszkiewicz Marta, Szkudlarek Julia, Szewczyk Martyna, Rycka Klaudia,
Sibiska Natalia, Dbska Zofia.
 Orlikowa Liga Mistrzw w Skoku Wzwy.
I miejsce - Klaudia Rycka
III miejsce – Roksana Haas
Oglnopolski Fina Vena Sport 2012  – Festiwal sztafet:

I miejsce Sztafeta 16 x 100m
Martyna Szewczyk, Julia Szkudlarek, Klaudia Rycka, Roksana Haas,
Julia Bczyk, Zofia Dbska, Zuzanna Kurowska, Karina Woniak,
IV miejsce  Sztafeta szwedzka 100m, 200m, 300m, 400m
Julia Bczyk, Zofia Dbska, Zuzanna Kurowska, Marta Grzeszkiewicz.
V miejsce Sztafeta 4 x 100m
Martyna Szewczyk, Julia Szkudlarek, Roksana Haas, Klaudia Rycka.
 Fina Krajowy Czwartkw  LA Woronina
III miejsce  - Zofia Dbska – 300m – 47,86
 SUKCESY SPORTOWE IV –VI SP – chopcy
 Druynowe Mistrzostwa Polski w Pywaniu

12 lat – I miejsce – Baszczyk Kacper  – 400m st. dowolnym
13 lat - I miejsca – Cukanow Micha – 100 i 400m st. dowolnym oraz III m. na 200m st. zmiennym
 I miejsce  Wojewdzkie Sztafetowe Biegi Przeajowe.

Adamczewski Dominik, Kostowski Krystian, Kucejko Mateusz, Kwiatkowski Eryk,
Baszczyk Kacper, Krysiak Eryk, Ogrodowczyk Norbert, Marczewski Jan,  Kucejko Piotr.
 III miejsce  Wojewdzkie  Sztafety Pywackie

Szulc Jan, Sowikowski   Szymon, Adamczewski Dominik, Choys Krzysztof,
Baszczyk Kacper, Kauny Jakub, Twardowski Mariusz, Cukanow Micha.
 I miejsce  -Wojewdzki  Dwubj Nowoczesny  

Ogrodowczyk Norbert, Janicki Jakub
II miejsce  - Wojewdzki Czwrbj Lekkoatletyczny

Ogrodowczyk Norbert,  Marczewski Jan,  Kamforski Bartomiej,  Kucejko Piotr,
Janicki Jakub, Serafin Jerzy.
 Makroregion – Indywidualne Biegi Przeajowe

I miejsce – Ogrodowczyk Norbert,  III miejsce – Marczewski Jan

II miejsce  druynowo - Oglnopolski Fina Biegw Przeajowych Vena Cross

Kawka Adam,  Marczewski Jan,  Adamczewski Dominik,  Jaworski Szymon,
Kitel Wojciech,  Krysiak Eryk,  Ogrodowczyk Norbert,  Kucejko Piotr

 Oglnopolski Fina Vena Sport 2012  – Festiwal sztafet:

I miejsce i rekord Polski  13- latkw  50,82! – sztafeta 4X100m  
Ogrodowczyk Norbert,  Marczewski Jan,  Serafin Jerzy,  Kamforski Bartomiej

VII miejsce sztafety szwedzkiej
Raczyski Kacper, Janicki Jakub, Kitel Wojciech, Kucejko Piotr.

 Fina Krajowy Czwartkw  LA Woronina
II miejsce – Kostowski Krystian – 300m ; VI miejsce – Marczewski Jan 300m;  
IX - Adamczewski Dominik – 1000m

W rywalizacji midzyszkolnej powiatu zgierskiego I miejsce! 495pkt. II zes.- 175
Bardzo dzikuj nauczycielom wychowania fizycznego pracujcym w szkole podstawowej …[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA