I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Ważne informacje dla Rodziców [data utworzenia: 2012-10-07 ]
 
KONSULTACJE
 W środę 10 października w godzinach 17.00-18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 ZEBRANIA
 W środę 10 października odbędą się również zebrania:
  • Godz. 16.30 – zebranie rodziców dzieci uczęszczających na  świetlicę szkolną – mała salka gimnastyczna
  • Godz. 18.00 – zebranie Rady Rodziców
 Konsultacje  dla rodziców
WYCHOWAWCA                SALA
p. Elżbieta Zadworska           B - 3
p. Katarzyna Tylka                B- 4
p. Mirosława Bryszewska       B- 103   
p. Katarzyna Hyża                 B- 106
p. Elżbieta Jurek                  B- 104
p. Mirosława Sicińska            B- 105
p. Anna Drabczyńska            A- 103
p. Marzena Samulska             A- 203
p. Maria Wieczorek              A- 102
p. Agnieszka Kowalczyk         A- 101
p. Justyna Pałka                    A- 102
p. Magdalena Kalista              A - 202
p. Anna Pietrzak                    C - 203
p. Stanisław Borzęcki             C - 201
p. Bogumiła Szymańska           C - 202
p. Tomasz Kozanecki              C - 103
p. Katarzyna Borkowska         C- 102
p. Magdalena Wojciechowska  C - 102
Nauczyciele wychowania fizycznego – pokój trenerów.
Pozostali nauczyciele – pokój nauczycielski.
[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA