I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Dyrekcja
Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych [data dodania: 2005-11-09 ]

mgr Elżbieta Głowacka

dyrektor

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Józefa Jaworskiego

w Aleksandrowie Łódzkim


 mgr Ilona Zinser

     z - ca dyrektora
d/s sportu

 mgr Renata Rzepecka   

z - ca dyrektora
d/s pedagogicznych


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA