I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Dyrekcja
Dyrekcja Zespou Szk Sportowych [data dodania: 2005-11-09 ]

mgr Elbieta Gowacka

dyrektor

Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3
im. Jzefa Jaworskiego

w Aleksandrowie dzkim


 mgr Ilona Zinser

     z - ca dyrektora
d/s sportu

 mgr Renata Rzepecka   

z - ca dyrektora
d/s pedagogicznych


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA