I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM [data dodania: 2010-04-30 ]
 Dajmy szansę naszym dzieciom,
by wyrosły na mądrych i dobrych ludzi!

 

Program "Czytające szkoły"
w ramach kampanii społecznej
 

 
Od października 2009 r. nauczyciele i uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej realizują program „Czytające szkoły”.  Szkolnym liderem jest nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka – Grażyna Wrońska. Osobami wspierającymi organizację programu są:
  • Grażyna Kwiatkowska  - nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka
  • Renata Mrozińska – pedagog szkolny
  • Marzena Samulska - nauczycielka języka polskiego i informatyki
 Nauczycielki realizujące codziennie program w poszczególnych klasach to:
Oddział przedszkolny
 p. Joanna Liberda
 Oddział przedszkolny p. Edyta Tomasik
 I A p. Mirosława Bryszewska
 I B p. Katarzyna Hyża
II A
 p. Elżbieta Jurek
 II B p. Mirosława Sicińska
III A P. Magdalena Grabarczyk
 III B p. Katarzyna Tylka
 III C
 p. Elżbieta Zadworska
 IV A
 p. Grażyna Wrońska
 IV B
 p. Grażyna Wrońska
 V A
 p. Grażyna Kwiatkowska
 V B
 p. Grażyna Kwiatkowska
 VI A
 p. Marzena Samulska
 VI B
p. Marzena Samulska
W wielu spotkaniach z lekturą wspierają nas:
•    Pani dyrektor – Elżbieta Głowacka
•    Pani wicedyrektor – Renata Rzepecka
•    Pani wicedyrektor – Ilona Zinser
Wierzymy, że codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści. Pomimo tego, że kampania „Cała Polska czyta dzieciom” jest adresowana głównie do rodziców, szkoła może i powinna uzupełniać domowe czytanie, a tam, gdzie całkiem go brak, dać zaniedbanym dzieciom szansę codziennego kontaktu ze słowem czytanym.
 Polskie szkoły, które wprowadziły codzienne głośne czytanie, obserwują:
•    poprawę poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów
•    wzrost zrozumienia tekstów i poleceń
•    poprawę koncentracji, wydłużenie się przedziału uwagi
•    wyciszenie i większą gotowość do nauki
•    większą skłonność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia
•    wzrost poczucia humoru
•    poprawę wzajemnych relacji pomiędzy uczniami
•    powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami
•    spadek ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań
•    wzrost zaangażowania rodziców do czytania dzieciom w domu
•    wzrost czytelnictwa – uczniowie wypożyczają więcej książek
 Głośne czytanie pomaga szkole realizować jej misję edukacyjna i wychowawczą!
Współczesne dzieci i nastolatki dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiają i mało im czytają. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język, w szkole nie rozumieją prostych tekstów i poleceń. Coraz mniej także same czytają, ponieważ czytanie niezrozumiałych słów i zdań jest trudne i nudne, znacznie mniej atrakcyjne od telewizji. Dorośli nie stanowią dobrego wzorca – sami mało czytają. Pod względem ilości czytanych książek Polska znajduje się w ogonie krajów rozwiniętych, przoduje zaś pod względem analfabetyzmu funkcjonalnego. Sytuacja taka grozi naszemu społeczeństwu pogorszeniem jakości życia i marginalizacją na arenie międzynarodowej. Jeśli nie przeciwstawimy się temu trendowi, będziemy przegrywać z mądrzejszymi – z tymi, którzy czytają. Mądre książki są też nośnikami ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia nauczanie wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość, staje się sprawą być albo nie być społeczeństwa i państwa.
 O przyszłości naszego kraju zadecyduje jakość ludzi,
których wychowujemy dzisiaj!

 Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA