I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej [data utworzenia: 2013-03-26 ]
  Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3
im. Józefa Jaworskiego
w Aleksandrowie Łódzkim

 Nowych czytelników pozyskała nasza biblioteka w dniu 15 marca 2013 r., kiedy to uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet bractwa czytelniczego. Uczniowie klasy I a - pani Elżbiety Zadworskiej i klasy I b - pani Katarzyny Tylka przybyli do biblioteki na zaproszenie pań bibliotekarek: Grażyny Kwiatkowskiej i Agnieszki Dydo. Gospodynie miejsca powitały wszystkich zebranych w bibliotece: gościa honorowego panią dyrektor Elżbietę Głowacka, pierwszoklasistów, ich panie wychowawczynie oraz grupę uczniów z klasy IV b, która przygotowała krótkie przedstawienie dla pierwszaków.  Ludek Książkowy zapraszał różne postacie z baśni i prosił, aby dzieci je rozpoznały. Uczniowie bezbłędnie to uczynili. W trakcie występu Królowa Książka poprosiła uczniów o złożenie uroczystego przyrzeczenia:
My uczniowie pierwszej klasy
Tobie, Książko, przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy
krzywdy zrobić Ci nie damy,
Obowiązków czytelnika
będziemy przestrzegać pilnie
i z Twych rad i Twych mądrości
korzystać od dziś usilnie!
Przyrzekamy!

 Następnie każdy uczeń został pasowany przez panie bibliotekarki książką na czytelnika biblioteki szkolnej, po czym każde dziecko wypożyczyło do domu swoją pierwszą książeczkę. Należy zaznaczyć, że najmłodsi czytelnicy otrzymali elektroniczne karty czytelnicze, a na pamiątkę zakładki do książek.
 Pani dyrektor E. Głowacka życzyła pierwszoklasistom, aby chętnie odwiedzali bibliotekę i jak najczęściej z niej  korzystali. Również najmłodsi czytelnicy nie kryli zadowolenia z tego, że tak miło i pożytecznie spędzili ten czas.[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA