Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kalendarz roku szkolnego

  1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

02.09.2019 - 12.01.2020

I semestr

13.01.2019 - 26.06.2020

II semestr

23.12.2019 - 01.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

13.01.2020 - 24.01.2020

Ferie zimowa

09.04.2020 - 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

16  - 18.06.2020

Egzamin ósmoklasisty

26.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

27.06.2020 - 31.08.2020

Ferie letnie

 

  1. TERMINY KLASYFIKACJI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

do 20.12.2019

Ostateczny termin wystawienia wszystkich ocen śródrocznych

08.01.2020

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22.05.2020

Informacja do rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

do 8.06.2020

Wystawienie propozycji wszystkich ocen rocznych

do 19.06.2020

Ostateczny termin wystawienia wszystkich ocen rocznych

23.06.2020

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

  1. TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020*

 

30.08.2019

Rada Pedagogiczna organizacyjna

12.09.2019

Rada Pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego, Plan pracy szkoły, Program Wychowawczo-Profilaktyczny

08.01.2020

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

30.01.2020

Rada Pedagogiczna - podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020

23.06.2020

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

30.06.2020

Rada Pedagogiczna podsumowanie II semestru i roku szkolnego 2019/2020

 

*Dodatkowe posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane w miarę potrzeb.

 

  1. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

2, 3 stycznia 2020 r.

czwartek, piątek

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty, termin ustala Dyrektor CKE

12 czerwca 2020 r.

Piątek

24, 25 czerwca 2020 r.

środa, czwartek

 

Data dodania: 2019-09-23 11:35:23
Data edycji: 2020-06-08 16:51:15
Ilość wyświetleń: 868

Sport w naszej szkole

Rodzic w sieci - szkolenie

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook