Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kalendarz roku szkolnego

  1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020 - 31.01.2021

01.09.2020 - 14.02.2021

I okres roku szkolnego 2020/2021

01.02.2021 - 25.06.2021

15.02.2021 - 25.06.2021

II okres roku szkolnego 2020/2021

23.12.2020 - 31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 - 14.02.2021

04.01.2021 - 17.01.2021

Ferie zimowe

01.04.2021 - 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

25  - 27.05.2021

Egzamin ósmoklasisty

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26.06.2021 - 31.08.2021

Ferie letnie

 

  1. TERMINY KLASYFIKACJI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

do 15.01.2021 5.02.2021

Ostateczny termin wystawienia wszystkich ocen śródrocznych

26.01.2021 12.02.2021

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

21.05.2021

Informacja do rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

7.06.2021

Wystawienie propozycji wszystkich ocen rocznych

17.06.2021

Ostateczny termin wystawienia wszystkich ocen rocznych

22.06.2021

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

  1. TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021*

 

31.08.2020

Rada Pedagogiczna podsumowowująca rok szkolny 2019/2020

Rada Pedagogiczna organizacyjna  - rok szkolny 2020/2021

15.09.2020

Rada Pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego, Plan pracy szkoły, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, analiza wyników egzaminu ósmoklasisty

26.01.2021 12.02.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

16.02.2021 23.02.2021

Rada Pedagogiczna - podsumowanie I okresu roku szkolnego 2020/2021

22.06.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

31.08.2021

Rada Pedagogiczna podsumowowująca rok szkolny 2020/2021

Rada Pedagogiczna organizacyjna  - rok szkolny 2021/2022

 

*Dodatkowe posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane w miarę potrzeb.

 

  1. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

4,5 stycznia 2021 r.

poniedziałek, wtorek

25, 26, 27 maja 2021 r.

wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty, termin ustala Dyrektor CKE

1, 2 czerwca 2021 r. 

wtorek, środa

4 czerwca 2021 r.

piątek

23, 24 czerwca 2021 r.

środa, czwartek

 

Data dodania: 2019-09-23 11:35:23
Data edycji: 2020-12-02 08:31:01
Ilość wyświetleń: 3357

Sport w naszej szkole

e - Biblioteka

SPRAWDZIANY SPORTOWE 2021/2022

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook