Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pedagog

 

 

 

Pedagog szkolny, logopeda

mgr Monika Kosiewicz

Kontakt : monika.kosiewicz@szkolasport.pl 

Dzień tygodnia

Godziny pracy pedagoga

Rodzaj zajęć

Poniedziałek

8:45 - 15.45

7:15 – 8:00 – terapia pedagogiczna - klasa IVB

8:00 – 8:45 – terapia pedagogiczna - klasa IVC

15:45 – 16:30 – doradztwo zawodowe - klasa VIIB

Wtorek

 

8:00  - 14:05

 

7.15 - 8.00 - terapia pedagogiczna - klasy IVA i IVB

14.05 - 14.50 - terapia pedagogiczna - klasa VA i VB

Środa

8:45 - 12:45

8:00 - 8:45- doradztwo zawodowe - klasa VIIC

Czwartek

12:45 – 15:45

15:45 – 16:30– doradztwo zawodowe - klasa VIIA

Piątek

8:00 – 10:00

07:15 - 08:00 – terapia pedagogiczna - klasy VIIB, VIIIA, VIIIC

 

 

W ramach godzin pedagoga będą odbywały się zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne
(indywidualnie, w parach – ustalenie z uczniami po rozpoczęciu roku szkolnego).

 

 

Jeśli masz problem, o którym chcesz porozmawiać to przyjdź razem go rozwiążemy!

Rodzice w sprawach uczniów przyjmowani są codziennie

Do głównych zadań pedagoga należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Szkolny klub wolontariatu

Od września rozpoczął działalność w szkole klub wolontariatu.

Wolontariat skierowany jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne!

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

 

Data dodania: 2019-09-23 11:21:12
Data edycji: 2022-02-03 10:30:36
Ilość wyświetleń: 2267

Sport w naszej szkole

e - Biblioteka

TESTY SPRAWNOŚCI 2022/2023

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook