Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

 DATA 

 WYDARZENIE

9 X 1927

oddanie do użytku budynku mieszkalnego przy ul.Bankowej i przystosowanie
go dla potrzeb szkoły; składała się ona z sześciu sal lekcyjnych, kancelarii kierownika, spełniającej rolę pokoju nauczycielskiego, szatni oraz mieszkania
dla woźnego; była to szkoła siedmioklasowa

 1928

kierownikiem szkoły koedukacyjnej zostaje Edmund Kotełko; w szkole pracuje 16 nauczycieli, otrzymuje ona ufundowany przez rodziców sztandar

 1930

stworzenie szkoły męskiej

 1932

szkoła liczy 531 chłopców i 9 nauczycieli

 1933

nadanie szkole numeru 1

 1939

w budynku szkoły stacjonują żołnierze niemieccy

 1945

w budynku szkoły działa Dom Kultury

 1946

otwarcie szkoły oznaczonej już numerem 3; pierwszym organizatorem i dyrektorem zostaje Pelagia Walczak

 1949

na stanowisko dyrektora powołana zostaje Irena Urbańska

 1949

funkcję dyrektora szkoły zaczyna pełnić Feliks Wichrowski

 1951

przystosowanie dla potrzeb szkoły budynku przy ul. Bankowej 11

 1954

dyrektorem zostaje Marian Marlikowski

 1960

połączenie nowego budynku z już istniejącym za pomocą łącznika, w którym urządzono osiem izb lekcyjnych

 1966/67

powołanie szkoły specjalnej w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej nr 3

1968

stanowisko dyrektora obejmuje Teresa Stasiak

 1969

oddanie do użytku boiska szkolnego

1972

wprowadzenie jednej klasy z poszerzonym programem wychowania fizycznego o profilu lekkoatletycznym

1975

otwarcie sali gimnastycznej

1 IX 1978

dyrektorem szkoły zostaje Marek Sadowski; powołanie przez Ministra Oświaty Szkoły Podstawowej Nr 3 jako szkoły sportowej o specjalizacji lekkoatletycznej

30 V 1980

nadania szkole imienia Józefa Jaworskiego i wręczenie sztandaru

1982

kierownictwo szkoły obejmuje Halina Zawiślak

1983

pierwszy Memoriał Lekkoatletyczny im. Józefa Jaworskiego

1991

wybudowanie kortu tenisowego

1992

powołanie Fundacji "Szkoła i Sport"; powołanie Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3

 1995

rozpoczęcie budowy pawilonu socjalno-dydaktycznego i modernizacji części sportowej

 1997

przyznanie w budżecie gminy środków na opracowanie projektu krytego basenu oraz oddanie do użytku zmodernizowanej części sportowej

 9 X 1997

 70 - lecie powstania Szkoły przy Bankowej

27 XI 1997

 uroczyste obchody 70 - lecia Szkoły przy Bankowej

1999

dyrektorem szkoły zostaje Elżbieta Głowacka

 1999

powołanie Zespołu Szkół Sportowych, w skład którego weszły Sportowa Szkoły Podstawowa Nr 3 oraz Miejskie Gimnazjum Sportowe

2000

zakończenie nauki przez ostatnie klasy ósme; rozpoczęcie budowy krytego basenu

2001

rozebranie budynku z 1927 roku

18 X 2001

wmurowanie kamienia węgielnego pod Miejską Krytą Pływalnię

29 V 2002

wręczenie szkole nowego sztandaru Zespołu Szkół Sportowych

 24 V 2002

zakończenie nauki przez pierwszy rocznik gimnazjalistów

25 X 2002

uroczyste obchody 75 - lecia szkoły i oddanie do użytku Miejskiej Krytej Pływalni oraz nowego budynku dydaktycznego

6 I 2003

rozpoczęcie nauki w nowym budynku dydaktycznym

 2 XII 2003

uroczyste obchody 25 rocznicy powołania Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3

30 V 2005

25 rocznica nadania imienia Józefa jaworskiego Sportowej szkole Podstawowej

6 VI 2005

uroczystość 25 - lecia nadania imienia Józefa jaworskiego Sportowej Szkole Podstawowej

 25 V 2005

zorganizowanie wyjazdu delegacji szkolnej na cmentarz do Gdyni - Oksywie, gdzie znajduje się grób patrona - Józefa Jaworskiego

 2006

rozpoczęcie realizacji trzyletniego międzynarodowego programu SOCRATES COMENIUS pod nazwą "Jesteśmy tym, co jemy"

1 IX 2006

wprowadzenie w szkole drugiej specjalizacji - pływanie

 9 X 2006

uroczyste otwarcie Izby Pamięci Ucznia, Nauczyciela i ZNP

 16 - 19
IV 2007

wizyta delegacji ze Szwecji w ramach programu SOCRATES COMENIUS

 19 - 21
VI 2007

wizyta delegacji z naszej szkoły w Wielkiej Brytanii w ramach programu SOCRATES COMENIUS

 1 IX 2007

wprowadzenie jednolitego stroju (błękitne koszulki z logo szkoły oraz granatowa bluza z logo szkoły)

 1 IX 2007

utworzenie oddziału przedszkolnego

 9 X 2007

80 rocznica powstania Szkoły przy ulicy Bankowej

 23 XI 2007

uroczyste obchody 80 - lecia Szkoły przy ulicy Bankowej oraz I zjazd absolwentów szkoły

 2008

rozpoczęcie komputeryzacji księgozbioru w bibliotece szkolnej, oznaczenie kodami kreskowymi zbiorów bibliotecznych

 2008

otrzymanie nowoczesnego wyposażenia pracowni komputerowej dla uczniów gimnazjum w ramach projektu „Pracownia informatyczna w każdej szkole” – edycja 2007

  2008

 nagroda dla Zespołu Szkół Sportowych za projekt „Nadaj życie zwykłej kartce papieru” w ramach programu grantowego „Szkoła bez przemocy”

 2008

 przystąpienie do programu „Czytające szkoły” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 2008

 zorganizowanie I Gminnego Konkursu  Patriotycznego

 27 X 2008

otwarcie stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Sportowych im. Józefa jaworskiego

 1 IX 2009

utworzenie jedynej w regionie pierwszej klasy dla dzieci sześcioletnich

 2009

 I Powiatowy Konkurs Ortograficzny

 29 IX 2009

podsumowanie realizacji programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - projektu szkolnego "Food to go"

 X 2009

 szkolne obchody święta „Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych”

 1 I 2010

 uroczyste otwarcie hali sportowej i siłowni oraz zaplecza sportowo - socjalnego

 21 VI 2010

trzydniowa  wycieczka do Trójmiasta dla najlepszych uczniów szkoły z okazji trzydziestolecia nadania szkole imienia Józefa Jaworskiego. Złożenie kwiatów na grobie Patrona szkoły

 30 VI 2011

  Miejskie Gimnazjum Sportowe w roku szkolnym 2010/11 otrzymuje tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”

  2012

 wprowadzenie kart bibliotecznych z kodem kreskowym dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły

  2012

 I Szkolny Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

 28 XI 2012

 uroczyste obchody 85 – lecia szkoły przy ulicy Bankowej

  2013

 I Koncert Kolęd i Pastorałek

 2014

 I Wiosenny Festiwal Sprawności Fizycznej dla uczniów klas III szkoły podstawowej

 2014

 I uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

 2015

 Przystąpienie do projektu ogólnopolskiego pod patronatem MEN „Książki naszych marzeń”

 2015

 Pierwsze obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

 2016

Przystąpienie do projektu  „Niemiecki ma klasę"/ "Deutsch hat Klasse" prowadzonego przez Instytut Goethego w Warszawie 

 2016

 Realizacja w klasach IV – VI szkoły podstawowej projektu „Health Point”

 2016

 Przystąpienie do programu sieci Szkół Promujących Zdrowie realizowanego od roku szkolnego 2016/2017

 1 XII 2016

 Spotkanie społeczności szkolnej z Olimpijczykami z Rio de Janeiro 2016

 24 XI 2017

 90 – lecie szkoły przy ulicy Bankowej

2019

Dyrektorem szkoły zostaje Piotr Adamczewski

2020

Rozpoczecie współpracy z iSpot -  Autoryzowanym partnerem Edukacyjnym Apple

2021

Rozpoczęcie realizacji Strategii STEAM

2021

Otrzymanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotacji na remont stadionu lekkoatletycznego w ramach programu "Sportowa Polska 2021"

01.2021

Wprowadzenie na stołówce szkolnej śniadań

06.2021

Rozpoczęcie generalnego remontu stadionu lekkoatletycznego

Data dodania: 2019-09-23 11:02:04
Data edycji: 2022-08-28 20:57:07
Ilość wyświetleń: 5413

Sport w naszej szkole

e - Biblioteka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej