Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

ROK SZKOLNY 2021/2022 OBOWIĄZUJE OD 31.01.2022

 

KLASY I - III

KLASA IA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

4

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

 

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

Zaj. roz. zainteresowania

6

 

 

 

Etyka

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

4

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Zaj. roz. zainteresowania

Edukacja wczesnoszkolna

 

Innowacja pedagogiczna

Religia

6

 

 

 

Etyka

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

5

Innowacja pedagogiczna

Edukacja informatyczna

Zaj. roz. zainteresowania

Język angielski

 

6

 

 

 

Etyka

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

4

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

5

Innowacja pedagogiczna

Język angielski

Zaj. roz. zainteresowania

W – f

Edukacja informatyczna

6

 

Innowacja pedagogiczna

Etyka

 

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

W – f

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

4

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

5

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Zaj. roz. zainteresowania

6

Innowacja pedagogiczna

 

Etyka

 

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Innowacja pedagogiczna

Zaj. roz. zainteresowania

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

2

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

5

W – f

W – f

Religia

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

6

 

Innowacja pedagogiczna

 

Etyka

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IIIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Zaj. roz. zainteresowania

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

3

Religia

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

5

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

6

W – f

 

Etyka

Innowacja pedagogiczna

W – f

7

 

 

 

 

 

KLASA IIIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja informatyczna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

6

Język angielski

 

W – f

Etyka

Zaj. roz. zainteresowania

7

 

 

 

 

 

KLASA IIIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Język angielski

W – f

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja informatyczna

Język angielski

W – f

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

6

Zaj. roz. Zainteresowania

 

Etyka

W – f

Religia

7

 

 

 

 

 

 

 

KLASY IV - VIII

KLASA IVA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Pływanie

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

 

W –f

2

W –f

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Matematyka C - 102

W –f

3

Historia A-202

Religia A - 102

Muzyka C - 102

Religia C - 103

Matematyka A - 103

4

Przyroda A - 102

J. angielski gr. 1 C - 301

j. angielski gr. 2 C - 303

Matematyka C - 102

Język polski C - 203

Język polski C - 203

5

Matematyka C - 103

Język polski C - 203

Język polski C - 203

Trening ukierunkowany

Język polski C - 203

6

J. angielski gr. 1C – 301

Informatyka gr. 2 A - 201

Technika A - 202

Informatyka gr. 1 A - 201
J. angielski gr. 2 A - 101

Trening ukierunkowany

J. angielski gr. 1 C - 302
J. angielski gr. 2 C - 303

7

 

 

Przyroda A - 203

Zajęcia z wychowawcą A - 202

Plastyka C - 102

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA IVB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Język polski C - 202

Język polski C - 202

 

 

Religia C - 102

2

Przyroda A - 102

Język polski C - 202

Język polski C - 202

Historia A - 202

Matematyka C - 201

3

J. angielski gr. 1 C - 301
J. angielski gr. 2 C- 102

Trening ukierunkowany

Matematyka C - 201

Język polski C - 202

Muzyka C - 102

4

Pływanie

Trening ukierunkowany

Religia A - 202

Technika A - 203

J. angielski gr. 1 C - 302
J. angielski gr. 2 C - 301

5

W – f

Matematyka C - 201

Informatyka gr. 1 A - 201
J. angielski gr. 2 C - 301

J. angielski gr. 1 C - 302
Informatyka gr. 2A - 201

W – f

6

Matematyka C - 201

Zajęcia z wychowawcą A - 203

Przyroda A - 102

Plastyka C - 102

W – f

7

 

 

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

 

8

 

 

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA IVC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

J. angielski gr.2 C - 301

W – f

Trening ukierunkowany

J. angielski gr.2 C - 301

2

J. angielski gr.1 C - 301

Muzyka C - 102

W – f

Trening ukierunkowany

Religia C - 102

3

Przyroda C - 103

Matematyka C - 102

Informatyka C - 101

Technika A - 203

Trening ukierunkowany

4

Język polski A - 203

Religia A - 102

Przyroda A - 102

Historia A - 202

Trening ukierunkowany

5

Język polski A - 203

Język polski A - 203

Matematyka C - 103

Plastyka C - 102

Matematyka A - 103

6

Matematyka C - 103

Trening ukierunkowany

Język polski A - 203

Zajęcia z wychowawcą C - 203

Język polski A - 203

7

Pływanie

Trening ukierunkowany

J. angielski gr.1 C - 301

J. angielski gr.2 C - 301

J. angielski gr.1 C - 301

8

W – f

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Język polski C - 203

Język polski C - 203

Technika   A - 203

Język polski C - 203

Matematyka C - 201

2

Pływanie

Historia A - 202

Biologia A - 102

Język polski C - 203

Język polski C - 203

3

W – f

Trening ukierunkowany

Geografia C - 103

Trening ukierunkowany

W – f

4

Matematyka C - 201

Trening ukierunkowany

J. angielski gr. 1 A  - 203
Informatyka gr. 2 A - 101

Trening ukierunkowany

W – f

5

Informatyka gr. 1 A - 201

J. angielski gr. 2 A - 102

J. angielski gr. 1 C – 301
J. angielski gr. 2 C - 303

Trening ukierunkowany

Matematyka C - 201

J. angielski gr. 1 C - 302

J. angielski gr. 2 C - 303

6

Religia C- 203

Matematyka C - 201

Trening ukierunkowany

Historia A - 103

Zajęcia z wychowawcą C-203

7

Muzyka C - 102

 

Religia C - 203

Plastyka C - 102

 

8

 

 

WDŻ A - 102

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Muzyka C - 102

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Matematyka A - 103

WDŻ A - 102

2

Język polski C - 202

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Religia A - 203

J. angielski gr. 1 C - 301

J. angielski gr. 2 A - 102

3

Matematyka A - 103

Język polski C - 202

Matematyka A - 103

W – f

Historia C - 103

4

J. angielski gr. 1 C - 301

Informatyka gr. 2 A - 201

Historia C - 103

Geografia C - 103

W – f

Technika A - 102

5

Pływanie

Matematyka A - 103

Język polski C - 103

J. angielski gr. 1 C - 301

J. angielski gr. 2 C - 303

Plastyka C - 102

6

W – f

Religia C - 102

Język polski C - 103

Język polski C - 202

Zajęcia z wychowawcą C-103

7

Informatyka gr. 1 A - 201

J.angielski gr. 2  A - 101

 

Biologia A - 102

 

Trening ukierunkowany

8

 

 

 

 

Trening ukierunkowany

9

 

 

 

 

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Muzyka C - 102

Język polski C - 202

Język polski C - 202

J. angielski gr. 1 C - 103

J. angielski gr. 2 C- 303

2

Trening ukierunkowany

Religia A - 203

Technika A-203

Język polski C - 202

Matematyka A - 103

3

Trening ukierunkowany

Matematyka A - 103

Trening ukierunkowany

Matematyka A - 103

Trening ukierunkowany

4

Historia A - 202

Historia A - 202

Trening ukierunkowany

J. angielski gr. 1 C - 301

J. angielski gr. 2 C- 303

Trening ukierunkowany

5

Matematyka A – 103

W – f

Zajęcia z wychowawcą A-103

Geografia C - 103

Język polski C - 202

6

Język polski C – 202

W – f

Religia C - 203

W – f

Informatyka C - 101

7

J. angielski gr. 1 C - 301

J. angielski gr. 2 C- 303

Biologia A-203

Plastyka C - 102

Pływanie

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Matematyka A - 103

Geografia C – 103

Historia A - 202

Matematyka A - 103

2

Trening ukierunkowany

Język angielski C - 303

Język polski C - 203

Informatyka C - 101

Język angielski C - 303

3

Trening ukierunkowany

Język polski C - 203

Trening ukierunkowany

Język angielski C - 303

Trening ukierunkowany

4

Język polski C - 203

Język polski C - 203

Trening ukierunkowany

Matematyka A - 103

Trening ukierunkowany

5

Muzyka C – 102

W – f

Biologia A - 203

Pływanie

Historia A - 202

6

Matematyka A - 103

W – f

Zajęcia z wychowawcą C-303

W – f

Plastyka C- 102

7

Religia C - 203

 

Technika A - 202

Język polski C - 203

Religia C - 201

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VIIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Chemia A - 203

Matematyka C - 201

Muzyka C - 102

Matematyka C - 201

Trening ukierunkowany

2

Matematyka C - 201

Informatyka gr. 1 C - 101

J. angielski gr. 2 A - 102

Historia A - 202

J. angielski gr. 1 C - 303

J. angielski gr. 2 C - 301

Trening ukierunkowany

3

Biologia A - 102

Język polski A - 203

J. niemiecki C - 302

J. francuski C - 301

Trening ukierunkowany

Religia C - 203

4

Trening ukierunkowany

Fizyka C - 102

J. angielski gr. 1 C - 303

Informatyka gr. 2 C -101

Trening ukierunkowany

Język polski A - 203

5

Trening ukierunkowany

Geografia C - 103

Chemia C - 202

Język polski A - 203

Język polski A - 203

6

J. niemiecki C - 302

J. francuski A - 202

Biologia A - 102

Matematyka C - 201

Geografia C - 103

Historia A - 202

7

W – f

Religia C - 102

Język polski A - 203

Zajęcia z wychowawcą A -203

Fizyka C - 202

8

J. angielski gr. 1 C - 303

J. angielski gr. 2 A - 101

Trening ukierunkowany

W – f

Plastyka C - 102

 

9

 

Trening ukierunkowany

W – f

Doradztwo zawodowe C - 102

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VIIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Matematyka A - 102

Historia A - 202

Język polski C - 203

Geografia C - 103

Trening ukierunkowany

2

Język polski C - 203

Język polski C - 203

Muzyka C - 102

Matematyka C - 201

Trening ukierunkowany

3

Język polski C - 203

Matematyka C - 201

J. angielski gr. 1 C - 303

J. angielski gr. 2 A - 202

Trening ukierunkowany

Matematyka C - 201

4

Trening ukierunkowany

Informatyka gr. 1 A - 201

J. angielski gr. 2 A - 101

J. niemiecki C - 302

J. francuski C - 301

Trening ukierunkowany

Fizyka A - 103

5

Trening ukierunkowany

Biologia A - 102

W – f

Język polski C - 203

Religia C - 201

6

J. angielski gr. 1 C - 303

Informatyka gr. 2 C - 101

Geografia C- 103

W – f

Zajęcia z wychowawcąA-202

J. angielski gr. 1 A - 103

J. angielski gr. 2 C- 301

7

J. niemiecki C - 302

J. francuski A - 202

W – f

Chemia C- 202

Biologia A - 102

Historia A - 202

8

Fizyka C - 202

Trening ukierunkowany

Religia C - 103

Chemia C- 202

 

9

Doradztwo zawodowe C - 102

Trening ukierunkowany

Plastyka C - 102

WDŻ - A102

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VIIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Geografia C- 103

W – f

Doradztwo zawodowe C - 102

Religia A - 203

Język polski C - 202

2

Chemia C - 102

W – f

J. niemiecki C - 302

J. francuski C - 301

Biologia A - 102

Język polski C - 202

3

Matematyka C - 201

J. angielski gr. 1 C - 301

J. angielski gr. 2 C - 303

Język polski C - 202

Matematyka C - 201

Historia A -202

4

Język polski C - 202

Matematyka C - 201

Chemia C - 201

Język polski C - 202

Geografia C- 103

5

J. niemiecki C - 302

J. francuski A - 202

Trening ukierunkowany

Matematyka C - 201

Trening ukierunkowany

J. angielski gr. 1 C - 301

J. angielski gr. 2 A - 102

6

Muzyka C - 102

Fizyka C - 202

Plastyka C -102

Trening ukierunkowany

Fizyka C - 202

7

Zajęcia z wychowawcą C-202

Biologia A - 102

W – f

Historia A -103

Trening ukierunkowany

8

Trening ukierunkowany

Religia C - 102

Informatyka gr. 1 A - 201

J. angielski gr. 2 C - 303

J. angielski gr. 1 C - 301

Informatyka gr. 2 A-201

Trening ukierunkowany

9

Trening ukierunkowany

 

Trening ukierunkowany

WDŻ A-102

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VIIIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Historia A - 202

J. angielski gr. 1 A - 102

j. niemiecki gr. 2 C - 302

Matematyka C - 201

 

Język polski C - 203

2

Geografia C - 103

Matematyka C - 201

Matematyka C - 201

WOS C - 103

J. niemiecki gr. 1 C - 302

Informatyka gr. 2 C-101

3

Chemia C - 202

W – f

Język polski C - 203

Język polski C - 203

J. angielski gr. 1 C - 301
J. angielski gr. 2 C - 303

4

J. niemiecki gr. 1 C- 302

J. angielski gr. 2 C - 303

W – f

Język polski C - 203

Matematyka C - 201

Historia A - 202

5

Matematyka C - 201

Trening ukierunkowany

Religia A - 202

Trening ukierunkowany

EDB C - 103

6

Biologia A -102

Język polski C - 203

Fizyka A - 103

Trening ukierunkowany

Religia C - 201

7

Fizyka C - 103

WOS C - 103

J. angielski gr. 1 C - 201
J. angielski gr. 2 C - 303

W – f

Trening ukierunkowany

8

Trening ukierunkowany

Zajęcia z wychowawcą A-102

Chemia C - 202

Informatyka gr. 1 C-101

J. niemiecki C - 302

Trening ukierunkowany

9

Trening ukierunkowany

WDŻ A-102

Trening ukierunkowany

 

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VIIIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Matematyka A - 103

WOS C - 103

Historia   A - 202

Fizyka A - 102

Język polski A - 203

2

Matematyka A - 103

J. angielski gr. 1 C - 301

j. niemiecki gr. 2 C - 302

WOS C - 103

Matematyka A - 103

Język polski A - 203

3

Język polski A - 203

Geografia C - 103

Język polski A - 203

Historia A - 202

J. niemiecki gr. 1 C - 302

Informatyka gr. 2 C-101

4

W – f

Matematyka A - 103

Matematyka A - 103

Język polski A-203

Religia C - 201

5

J. angielski gr. 1 C - 301
J. angielski gr. 2 C - 303

Zajęcia z wychowawcą
C - 102

J. niemiecki gr. 1 C- 302

J. angielski gr. 2 C – 303

Biologia A-102

Trening ukierunkowany

6

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Chemia C - 202

Chemia C-202

Trening ukierunkowany

7

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Informatyka gr. 1 C-101

J. niemiecki gr. 2C - 302

J. angielski gr. 1 C - 302
J. angielski gr. 2 C - 303

8

 

Fizyka C - 202

Trening ukierunkowany

W – f

EDB C - 103

9

 

 

Religia C - 103

W – f

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

KLASA VIIIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

W – f

Religia A - 203

Matematyka A - 103

W – f

J. niemiecki gr. 1 C - 302

2

Historia A - 202

Matematyka A - 103

Matematyka A - 103

W – f

Geografia C - 103

3

J. angielski gr. 1 C - 303

j. niemiecki gr. 2 C -302

J. angielski gr. 1 A - 101
J. angielski gr. 2 C - 302

Chemia A - 102

J. angielski gr. 1 C - 302
J. angielski gr. 2 C - 301

Język polski C - 202

4

Matematyka A - 103

Język polski C - 202

Język polski C - 202

WOS C - 103

Język polski C - 202

5

Język polski C - 202

Fizyka C - 202

Biologia  A - 102

Matematyka  A - 103

Trening ukierunkowany

6

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

J. niemiecki gr. 1 C- 302

J. angielski gr. 2 C – 301

Informatyka gr. 1 C-101

J. niemiecki gr. 2 C - 302

Trening ukierunkowany

7

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Zajęcia z wychowawcą C-201

EDB C - 103

8

Religia  C - 203

WOS C - 103

Trening ukierunkowany

Historia A - 103

Fizyka  C - 202

9

 

WDŻ A-102

Informatyka gr.2 C-101

Chemia C -202

 

10

 

 

Etyka C - 102

 

 

 

Data dodania: 2021-08-28 19:10:39
Data edycji: 2022-01-29 11:26:45
Ilość wyświetleń: 3623

Sport w naszej szkole

e - Biblioteka

TESTY SPRAWNOŚCI 2022/2023

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook