Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

ROK SZKOLNY 2023/2024 OBOWIĄZUJE OD 04.09.2023 r.

 

KLASY I - III

KLASA IA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Religia

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

5

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

6

W - f

Zaj. roz. zainteresowania

Etyka

 

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

W - f

3

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Język angielski

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

4

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

6

 

 

Etyka

Religia

Zaj. roz. zainteresowania

7

 

 

 

 

 

 KLASA IC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Zaj. roz. zainteresowania

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

3

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

5

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

6

Religia

Religia

Etyka

 

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

W – f

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Język angielski

2

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

3

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Innowacja pedagogiczna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

6

Edukacja wczesnoszkolna

Zaj. roz. zainteresowania

Etyka

 

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Zaj. roz. zainteresowania

W – f

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

4

Język angielski

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

6

 

W – f

Religia

 

 

7

 

 

Etyka

 

 

KLASA IIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Zaj. roz. zainteresowania

2

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3

Język angielski

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja informatyczna

Religia

Innowacja pedagogiczna

6

Innowacja pedagogiczna

 

W – f

 

 

7

 

 

Etyka

 

 

KLASA IIIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia

Edukacja informatyczna

Zaj. roz. zainteresowania

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

2

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

6

 

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

 

7

 

 

Etyka

 

 

KLASA IIIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

4

Religia

 W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

5

W – f

Religia

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

6

 W – f

 

Zaj. roz. zainteresowania

 

W – f

7

 

 

Etyka

 

 

KLASA IIIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

2

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Język angielski

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

6

Zaj. roz. zainteresowania

W – f

 

Język angielski

 

7

 

 

Etyka

 

 

 

KLASY IV – VIII

 

KLASA IVA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia

Język polski

Język polski

Matematyka

Trening ukierunkowany

2

Matematyka

Matematyka

Język polski

J. angielski/Informatyka

Trening ukierunkowany

3

Trening ukierunkowany

W –f

Przyroda

Język polski

Technika

4

Trening ukierunkowany

W –f

Matematyka

W –f

J. angielski/J. angielski

5

J. angielski/J. angielski

Muzyka

Trening ukierunkowany

Pływanie

Plastyka

6

Zajęcia z wychowawcą

Informatyka/J.angielski

Trening ukierunkowany

Przyroda

Język polski

7

J.angielski - innowacja

Religia

Historia

 

J.angielski - innowacja

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Etyka

 

KLASA IVB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Język polski

Religia

Przyroda

W –f

 

2

Język polski

Matematyka

Muzyka

Pływanie

Język polski

3

Trening ukierunkowany

Przyroda

Matematyka

Technika

Trening ukierunkowany

4

Trening ukierunkowany

Język polski

Język polski

J. angielski/Informatyka

Trening ukierunkowany

5

 Matematyka

Historia

Trening ukierunkowany

Informatyka/J.angielski

J. angielski/J. angielski

6

J. angielski/J. angielski

W –f

Trening ukierunkowany

Plastyka

Matematyka

7

J.angielski - innowacja

W –f

 Religia

J.angielski - innowacja

Zajęcia z wychowawcą

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Etyka

 

KLASA IVC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Język polski

J.angielski - innowacja

 

2

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Język polski

Matematyka

Technika

3

J. angielski/J. angielski

Język polski

J. angielski/J. angielski

W –f

Informatyka/J.angielski

4

Język polski

J. angielski/Informatyka

Matematyka

Pływanie

Język polski

5

Plastyka

Matematyka

W –f

Przyroda

Trening ukierunkowany

6

Matematyka

Przyroda

W –f

Historia

Trening ukierunkowany

7

Religia

Zajęcia z wychowawcą

Muzyka

Religia

J.angielski - innowacja

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Etyka

 

KLASA VA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

 

 

 

 

1

J. angielski/J. angielski

Matematyka

Trening ukierunkowany

 

Technika

2

Matematyka

Język polski

Trening ukierunkowany

Język polski

Matematyka

3

Język polski

Trening ukierunkowany

Biologia

J. angielski/J. angielski

Trening ukierunkowany

4

Język polski

Trening ukierunkowany

Muzyka

Matematyka

Trening ukierunkowany

5

Pływanie

J. angielski/Informatyka

Język polski

W –f

Historia

6

W –f

Plastyka

 

W –f

Informatyka/J.angielski

7

Geografia

Zajęcia z wychowawcą

 

Historia

 

8

Religia

 

 

 

 

9

Religia

 

 

Etyka

 

KLASA VB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

 

 

 

 

1

 

 

Technika

 

Geografia

2

J. angielski/J. angielski

J. angielski/Informatyka

Muzyka

J. angielski/J. angielski

Język polski

3

W –f

Biologia

Język polski

Język polski

Historia

4

Pływanie

Matematyka

Matematyka

Historia

Trening ukierunkowany

5

Matematyka

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Plastyka

Trening ukierunkowany

6

Język polski

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Matematyka

Zajęcia z wychowawcą

7

Język polski

Informatyka/J.angielski

 

W – f

 

8

Religia

 

 

W – f

 

9

Religia

 

 

Etyka

 

KLASA VC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

 

 

 

 

1

J. angielski (gr.1)

Religia

Trening ukierunkowany

Religia

J. angielski (gr.2)

2

Matematyka

Matematyka

Trening ukierunkowany

Historia

Historia

3

Język polski

Język polski

Technika

Geografia

Matematyka

4

Język polski

Plastyka

J. angielski/Informatyka

 Język polski

Język polski

5

W –f

Trening ukierunkowany

Informatyka/J.angielski

Trening ukierunkowany

W – f

6

Pływanie

Trening ukierunkowany

Matematyka

Trening ukierunkowany

W – f

7

Zajęcia z wychowawcą

Muzyka

Biologia

J. angielski (gr.1)

 

8

J. angielski (gr.2)

 

 

 

 

9

 

 

 

Etyka

 

KLASA VIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

 

 

 

 

1

 

 

Matematyka

Technika

W – f

2

Historia

Religia

Język polski

Matematyka

W – f

3

Język polski

Informatyka/J.angielski

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Matematyka

4

Geografia

Język polski

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Matematyka

5

Muzyka

Język polski

Historia

J. angielski/Informatyka

Język polski

6

J. angielski/J. angielski

Matematyka

Plastyka

Biologia

J. angielski/J. angielski

7

W – f

Zajęcia z wychowawcą

 

Religia

 

8

Pływanie

Trening ukierunkowany

 

 

 

9

 

Trening ukierunkowany

 

 

 

KLASA VIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

 

 

 

 

1

 

 

Język polski

 

 

2

Muzyka

Religia

Matematyka

Technika

Matematyka

3

Matematyka

J. angielski/J. angielski

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

J. angielski/Informatyka

4

Matematyka

Matematyka

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Język polski

5

Historia

Język polski

J. angielski/J. angielski

Język polski

Informatyka/J.angielski

6

Plastyka

Geografia

Historia

Język polski

Zajęcia z wychowawcą

7

Pływanie

Biologia

 

Religia

W – f

8

 W – f

Trening ukierunkowany

 

 

W – f

9

 

Trening ukierunkowany

 

Etyka

 

KLASA VIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

J. angielski (gr.2)

2

Geografia

J. angielski (gr.1)

Technika

Matematyka

Matematyka

3

Pływanie

Matematyka

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

W – f

4

 W – f

Matematyka

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

W – f

5

Język polski

Język polski

Matematyka

Język polski

Język polski

6

Historia

Muzyka

Informatyka/

J.angielski (gr.2)

Język polski

Zajęcia z wychowawcą

7

J. angielski (gr.1) /Informatyka

Plastyka

J. angielski (gr.1)

Biologia

Historia

8

J. angielski (gr.2)

Trening ukierunkowany

 

Religia

 

9

 

Trening ukierunkowany

 

Religia /Etyka

 

KLASA VIIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

Religia

 

Religia

 

1

Historia

Matematyka

Geografia

Język polski

Matematyka

2

Język polski

Biologia

Chemia

Język polski

J. angielski/J. angielski

3

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

W – f

Matematyka

J. niemiecki/J. francuski

4

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

W – f

Informatyka

Język polski

5

Geografia

J. angielski/J. angielski

Plastyka

Biologia

Fizyka

6

Matematyka

Język polski

J. angielski/J. angielski

J. niemiecki/J. francuski

Chemia

7

Zajęcia z wychowawcą

Fizyka

Historia

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

8

Doradztwo zawodowe

Muzyka

 

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

9

 

 

 

Etyka

W – f

KLASA VIIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

Religia

 

Religia

 

1

Matematyka

Język polski

W – f

Muzyka

J. niemiecki/J. francuski

2

Język polski

Matematyka

W – f

Historia

Geografia

3

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Język polski

Język polski

Historia

4

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Fizyka

Język polski

J. angielski/J. angielski

5

J. angielski/J. angielski

W – f

Matematyka

Matematyka

Chemia

6

J. niemiecki/J. francuski

Biologia

Biologia

J. angielski/J. angielski

Fizyka

7

 Plastyka

Geografia

Chemia

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

8

Informatyka

Zajęcia z wychowawcą

Doradztwo zawodowe

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

9

 

 

 

Etyka

 

KLASA VIIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

Religia

 

Religia

 

1

Matematyka

W – f

J.angielski

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

2

W – f

W – f

J.angielski

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

3

J.angielski

Język polski

Matematyka

Fizyka

Język polski

4

Historia

Język polski

Biologia

Matematyka

Historia

5

Zajęcia z wychowawcą

Matematyka

Chemia

Geografia

J.angielski

6

Język polski

Informatyka

Język polski

J.angielski

Plastyka

7

J. niemiecki/J. francuski

Chemia

Trening ukierunkowany

J. niemiecki/J. francuski

Fizyka

8

Geografia

J.angielski

Trening ukierunkowany

Biologia

 

9

Doradztwo zawodowe

 Muzyka

W – f

Etyka

 

KLASA VIIIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

Religia 

Język polski

Religia 

 

1

W – f

Trening ukierunkowany

Matematyka

Język polski

Język polski

2

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Język polski

Matematyka

Język polski

3

Matematyka

Matematyka

Geografia

Matematyka

Matematyka

4

Zajęcia z wychowawcą

Chemia

Chemia

Fizyka

WOS

5

Język polski

Fizyka

Biologia

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

6

WOS

Historia

EDB

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

7

Język angielski

Informatyka

W – f

Język angielski

W – f

8

Język francuski

Język angielski

W – f

Język niemiecki

Historia

9

Język francuski

Język angielski

 

Język niemiecki

 

 

KLASA VIIIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

Religia 

 

Religia 

 

1

W – f

Trening ukierunkowany

Język polski

Matematyka

Matematyka

2

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Matematyka

Biologia

Język polski

3

Język angielski

Język polski

Matematyka

Historia

Język angielski

4

Język angielski

Informatyka

WOS

WOS

Fizyka

5

Język polski

Matematyka

Geografia

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

6

Język polski

Język angielski

Chemia

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

7

Matematyka

Język angielski

W – f

Chemia

W – f

8

J. niemiecki/J. francuski

Fizyka

W – f

Język angielski

Zajęcia z wychowawcą

9

J. niemiecki/J. francuski

EDB

 

 Etyka

Historia

 

  

 

 

Data dodania: 2023-07-05 11:30:23
Data edycji: 2023-09-01 17:29:18
Ilość wyświetleń: 13792

Sport w naszej szkole

e - Biblioteka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej