Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

ROK SZKOLNY 2022/2023 OBOWIĄZUJE OD 30.01.2023

 

KLASY I - III

KLASA IA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

3

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

Język angielski

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Religia

Innowacja pedagogiczna

Zaj. roz. zainteresowania

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

6

W - F

 

 

Etyka

 

7

W - F

 

 

 

 

KLASA IB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Zaj. roz. zainteresowania

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

2

W - f

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Religia

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Język angielski

Religia

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

6

 

 

 

Etyka

W - F

7

 

 

 

 

W - F

KLASA IC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja informatyczna

4

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

W - f

Zaj. roz. zainteresowania

W - f

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

6

 

W - F

 

Etyka

 

7

 

W - F

 

 

 

KLASA IIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Zaj. roz. zainteresowania

W – f

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

2

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Innowacja pedagogiczna

6

 

Religia

W – f

Etyka

 

7

 

 

 

 

 

KLASA IIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

 

W – f

Edukacja informatyczna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

W – f

5

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Zaj. roz. zainteresowania

Edukacja wczesnoszkolna

6

Religia

 

Język angielski

Etyka

 

7

 

 

W – f

 

 

KLASA IIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

2

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

4

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

5

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

6

Innowacja pedagogiczna

 

 

Zaj. roz. zainteresowania

 

7

 

 

 

Etyka

 

KLASA IIIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Zaj. roz. zainteresowania

W – f

W – f

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

W – f

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

Religia

4

Innowacja pedagogiczna

W – f

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

6

Język angielski

Zajęcia wspierające

Zajęcia wspierające

Religia

 

7

 

 

 

Etyka

 

KLASA IIIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

4

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

5

Zaj. roz. zainteresowania

W – f

Religia

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

6

Zajęcia wspierające

 

Zajęcia wspierające

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

7

 

 

 

Etyka

 

KLASA IIIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edukacja informatyczna

Innowacja pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

W – f

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

5

Innowacja pedagogiczna

W – f

Język angielski

W – f

Edukacja wczesnoszkolna

6

Zajęcia wspierające

Zajęcia wspierające

Religia

 

Zaj. roz. zainteresowania

7

 

 

 

Etyka

 

 

KLASY IV - VIII

 

KLASA IVA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Pływanie

Matematyka

W –f

 

Trening ukierunkowany

2

W –f

Język polski

W –f

Matematyka

Trening ukierunkowany

3

Przyroda

Trening ukierunkowany

Język polski

Trening ukierunkowany

Historia

4

Informatyka/J.angielski

Trening ukierunkowany

Język polski

Trening ukierunkowany

Język polski

5

Matematyka

Muzyka

Matematyka

J. angielski/J. angielski

Technika

6

Język polski

J. angielski/Informatyka

Przyroda

Plastyka

J. angielski/J. angielski

7

Religia

Religia

Zajęcia z wychowawcą

Religia

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Etyka

 

 

KLASA IVB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Trening ukierunkowany

Język polski

Matematyka

Matematyka

 

2

Trening ukierunkowany

Język polski

Zajęcia z wychowawcą

Przyroda

Informatyka/J.angielski

3

Język polski

J. angielski/Informatyka

W –f

J. angielski/J. angielski

Język polski

4

Matematyka

Matematyka

W –f

Język polski

Plastyka

5

Muzyka

Przyroda

Technika

W –f

Historia

6

J. angielski/J. angielski

Trening ukierunkowany

 

Pływanie

Trening ukierunkowany

7

Religia

Trening ukierunkowany

 

Religia

Trening ukierunkowany

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Etyka

 

 

KLASA IVC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Technika

J. angielski (gr.1)

Język polski

Trening ukierunkowany

J. angielski (gr.2)

2

Przyroda

Język polski

Matematyka

Trening ukierunkowany

Matematyka

3

Muzyka

Matematyka

Trening ukierunkowany

Język polski

Język polski

4

Matematyka

Przyroda

Trening ukierunkowany

Język polski

W – f

5

W – f

Trening ukierunkowany

Informatyka/J.angielski

Plastyka

W – f

6

Pływanie

Trening ukierunkowany

J. angielski/Informatyka

Religia

Historia

7

J. angielski (gr.2)

Religia

Zajęcia z wychowawcą

 

J. angielski (gr.1)

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Etyka

 

 

KLASA VA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Geografia

Religia

J.angielski/Informatyka

Zajęcia z wychowawcą

Matematyka

2

Historia

Matematyka

Historia

Język polski

J. angielski/J. angielski

3

Pływanie

Język polski

Trening ukierunkowany

W – f

Trening ukierunkowany

4

W – f

J. angielski/J. angielski

Trening ukierunkowany

W – f

Trening ukierunkowany

5

Matematyka

Trening ukierunkowany

Plastyka

Informatyka/J.angielski

Język polski

6

Język polski

Trening ukierunkowany

Matematyka

Biologia

 

7

Język polski

Muzyka

 

Technika

 

8

Religia

Wych. do życia w rodz.

 

 

 

9

 

 

 

Etyka

 

 

KLASA VB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Język polski

 

Język polski

Religia

Język polski

2

Plastyka

J. angielski/J. angielski

Język polski

Biologia

Technika

3

J.angielski/Informatyka

Matematyka

Historia

Matematyka

Trening ukierunkowany

4

Matematyka

W – f

Matematyka

Historia

Trening ukierunkowany

5

Trening ukierunkowany

W – f

Trening ukierunkowany

Geografia

Informatyka/J.angielski

6

Trening ukierunkowany

Język polski

Trening ukierunkowany

J. angielski/J. angielski

Zajęcia z wychowawcą

7

 

Muzyka

 

Pływanie

 

8

 

Religia

 

W – f

 

9

 

Wych. do życia w rodz.

 

Etyka

 

 

KLASA VC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. angielski (gr.2)

Trening ukierunkowany

J. angielski (gr.1)

Religia

Język polski

2

Technika

Trening ukierunkowany

Informatyka/J.angielski

Język polski

Historia

3

Plastyka

Zajęcia z wychowawcą

Język polski

Matematyka

Geografia

4

Muzyka

Matematyka

Matematyka

J.angielski/Informatyka

Biologia

5

Trening ukierunkowany

Język polski

Trening ukierunkowany

Pływanie

Matematyka

6

Trening ukierunkowany

Język polski

Trening ukierunkowany

W – f

W – f

7

J. angielski (gr.1)

Historia

 

J. angielski (gr.2)

W – f

8

 

Religia

 

 

 

9

 

Wych. do życia w rodz.

 

Etyka

 

 

KLASA VIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

Religia

 

 

 

 

1

Matematyka

 

 

Język polski

Matematyka

2

Język polski

 

Język polski

Historia

Matematyka

3

Trening ukierunkowany

J. angielski/J. angielski

Język polski

Geografia

Technika

4

Trening ukierunkowany

Język polski

J.angielski/Informatyka

Matematyka

Zajęcia z wychowawcą

5

Pływanie

Matematyka

W – f

Trening ukierunkowany

Plastyka

6

Informatyka/J.angielski

Biologia

W – f

Trening ukierunkowany

J. angielski/J. angielski

7

 

W – f

Historia

Muzyka

Wych. do życia w rodz.

8

 

Trening ukierunkowany

 

Religia

 

9

 

Trening ukierunkowany

 

Etyka

 

 

KLASA VIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

Religia

 

 

 

 

1

W – f

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

 

Matematyka

2

Pływanie

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

W – f

Matematyka

3

Historia

W – f

Informatyka/J.angielski

Język polski

J. angielski/J. angielski

4

J. angielski/J. angielski

Język polski

Matematyka

Geografia

Trening ukierunkowany

5

Język polski

Matematyka

Język polski

Biologia

Trening ukierunkowany

6

Matematyka

Muzyka

Język polski

Technika

Historia

7

 

J.angielski/Informatyka

 

Plastyka

 

8

 

Zajęcia z wychowawcą

 

Religia

 

9

 

 

 

Etyka

 

 

KLASA VIIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

 

 

Religia

 

1

Matematyka

Język polski

Fizyka

Muzyka

W – f

2

Geografia

Matematyka

Matematyka

Fizyka

W – f

3

Zajęcia z wychowawcą

Trening ukierunkowany

J. angielski/J. angielski

Matematyka

Język polski

4

Język polski

Trening ukierunkowany

Biologia

Język polski

J. angielski/J. angielski

5

Informatyka/J.angielski

J.angielski/Informatyka

Trening ukierunkowany

Język polski

Geografia

6

J. niemiecki/J. francuski

Historia

Trening ukierunkowany

Chemia

J. niemiecki/J. francuski

7

Trening ukierunkowany

Biologia

W – f

Trening ukierunkowany

Historia

8

Trening ukierunkowany

Plastyka

Chemia

Trening ukierunkowany

Wych. do życia w rodz.

9

Doradztwo zawodowe

Religia

 

Etyka

 

 

KLASA VIIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

 

 

 

Religia

 

1

Język polski

Trening ukierunkowany

Historia

Biologia

Język polski

2

Matematyka

Trening ukierunkowany

Język angielski

Geografia

Język polski

3

W – f

Matematyka

Matematyka

Język polski

W – f

4

Trening ukierunkowany

Informatyka

J. niemiecki/J. francuski

Matematyka

Trening ukierunkowany

5

Język angielski

Chemia

Biologia

Trening ukierunkowany

Doradztwo zawodowe

6

Język angielski

Język polski

Plastyka

Trening ukierunkowany

Muzyka

7

 Zajęcia z wychowawcą

Geografia

Chemia

Język angielski

Fizyka

8

Fizyka

Język angielski

W – f

Język angielski

Historia

9

J. niemiecki/J. francuski

Religia

W – f

Etyka

 

  

KLASA VIIIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia

Chemia

 

Język polski

Język polski

2

Matematyka

W – f

J. niemiecki/J. francuski

Język polski

Chemia

3

Matematyka

Trening ukierunkowany

Matematyka

Historia

Zajęcia z wychowawcą

4

Biologia

Trening ukierunkowany

J. angielski/J. angielski

Informatyka/J.angielski

WOS

5

Język polski

J.angielski/Informatyka

Trening ukierunkowany

Matematyka

J. angielski/J. angielski

6

Fizyka

Matematyka

Trening ukierunkowany

Geografia

Fizyka

7

Trening ukierunkowany

Język polski

WOS

Trening ukierunkowany

J. niemiecki/J. francuski

8

Trening ukierunkowany

Historia

EDB

Trening ukierunkowany

W – f

9

 

 

 

Religia

W – f

 

KLASA VIIIB

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia

Matematyka

Język polski

WOS

J. angielski/J. angielski

2

Informatyka/J.angielski

Matematyka

Biologia

Matematyka

WOS

3

Historia

Chemia

Fizyka

Trening ukierunkowany

Chemia

4

EDB

J.angielski/Informatyka

Historia

Trening ukierunkowany

Fizyka

5

Język polski

Język polski

Matematyka

Język polski

J. niemiecki/J. francuski

6

Matematyka

Geografia

J. angielski/J. angielski

Język polski

Trening ukierunkowany

7

W – f

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

W – f

Trening ukierunkowany

8

J. niemiecki/J. francuski

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Zajęcia z wychowawcą

Wych. do życia w rodz.

9

 

 

W – f

Religia

 

 

KLASA VIIIC

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Historia

Fizyka

Matematyka

Matematyka

WOS

2

Język polski

Chemia

Matematyka

Religia

Język polski

3

Język polski

Język polski

J. angielski/J. angielski

Trening ukierunkowany

Fizyka

4

J. angielski/J. angielski

Matematyka

Biologia

Trening ukierunkowany

J. niemiecki/J. francuski

5

Matematyka

Zajęcia z wychowawcą

Historia

J.angielski/Informatyka

Chemia

6

Religia

W – f

Geografia

Informatyka/J.angielski

Trening ukierunkowany

7

J. niemiecki/J. francuski

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

Język polski

Trening ukierunkowany

8

W – f

Trening ukierunkowany

Trening ukierunkowany

EDB

Wych. do życia w rodz.

9

W – f

 

WOS

etyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-08-28 19:10:39
Data edycji: 2023-01-27 11:25:48
Ilość wyświetleń: 7218

Sport w naszej szkole

e - Biblioteka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook