I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej sz [data utworzenia: 2013-05-11 ]
 
 W dniu 30 kwietnia w naszej szkole odbyy si uroczyste spotkania  w grupach wiekowych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
  Uczniowie szkoy podstawowej przygotowali z tej okazji programy artystyczne przedstawiajce rys historyczny wydarze oraz atmosfer tamtych dni.
     Program artystyczny dla modszej  grupy wiekowej przygotowaa klasa IIIa pod opiek pani Elbiety Jurek. Spotkanie  rozpoczo si zapiewaniem przez wszystkich zgromadzonych hymnu narodowego. Uczniowie  recytowali wiersze tematycznie zwizane ze witem Pracy oraz z wydarzeniami  Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wystp wzbogaciy pikne piosenki takie jak:,, Mazurek 3 maja”, ,,Moja Ojczyzna”. Na ,,maej scenie” wystpujcym towarzyszyli najmodsi uczniowie z oddziau przedszkolnego. 
     W klasach IV – VI program artystyczny przygotowaa klasa Va pod opiek p. Magdaleny Chmielarskiej. Uczniowie przedstawili najwaniejsze wydarzenia towarzyszce uchwaleniu Konstytucji oraz jej znaczenie dla Polski. Program urozmaicony zosta recytacj wierszy oraz prezentacj multimedialn.
     Spotkanie gimnazjalistw miao inn form . Uczniowie klas III pod kierunkiem p. Tomasza Kozaneckiego przygotowali debat na temat roli Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy debaty podzielili si na zwolennikw i przeciwnikw Ustawy Rzdowej. W oparciu o rda  historyczne oraz  opini historykw  wskazywali pozytywne i negatywne skutki jej uchwalenia,  podkrelali  znaczenie Konstytucji dla narodu polskiego. Debat  prowadzia Aleksandra Frontczak oraz  Mateusz Bielecki z kl. IIIa.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 420 x 560 )
 ( 560 x 420 )
 ( 560 x 420 )
 ( 560 x 420 )
 
 ( 420 x 560 )
 ( 560 x 420 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 600 x 450 )
 ( 600 x 450 )
 ( 600 x 450 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA