I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
lubowanie klas I Szkoy Podstawowej i Gimnazjum [data utworzenia: 2005-10-30 ]

  Dnia 5 listopada 2005 r. o godzinie 10:30 odbyo si uroczyste slubowanie klas pierwszych Miejskiego Gimnazjum Sportowego. 

Tekst lubowania uczniw gimnazjum:

My, uczniowie Gimnazjum Sportowego, na sztandar nasz lubujemy:

- bra przykad z patrona naszej szkoy - Jzefa Jaworskiego, pilnie zdobywajc wiedz, pracujc nad rozwojem fizycznym i duchowym.

- szanowa godno osobist kazdego czowieka i kierowa si w zyciu podstawowymi wartociami moralnymi.

- dba o dobre imi naszego gimnazjum, przestrzegajc zasad dobrego wychowania, wspzycia w spoecznoci szkolnej i lokalnej.

- bra czynny udzia w zawodach sportowych, wydarzeniach i uroczystociach szkolnych.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
Akt lubowania klasy Ib ( 800 x 557 )
Akt lubowania klasy.
Akt lubowania klasy Ia ( 800 x 557 )
Akt lubowania klasy.
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA