I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Szanowni Rodzice [data utworzenia: 2013-08-30 ]
   Szanowni Rodzice
 Od dnia 02.09.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie dzkim – Poradnia Medycyny Sportowej, wprowadza imienne zapisy na wizyty lekarskie. Zapisy bd odbywa si w rejestracji – osobicie lub telefonicznie;42-712-77-09 wewn. 54,22 lub 41, 42-712-12-82, 42-712-13-54.
 Nie pobieracie Pastwo skierowa z sekretariatu szkoy. Listy klas bd dostarczone do ZOZ Aleksandrw – prosimy przy rejestracji powoywa si na te listy. Dzieci bd informowane przez wicedyrektora do spraw sportu p. Ilon Zinser, w ktrym miesicu dana klasa powinna zgosi si na badania do Poradni Medycyny Sportowej.
 Dyrektor Elbieta Gowacka[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA