I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Informacja [data utworzenia: 2013-09-05 ]
 
 Dyrektor Zespou Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim informuje, e nie naley udziela wsparcia finansowego Firmie EUREKA i adnej innej, ktra poszukuje sponsorw na zakup pomocy dydaktycznych dla naszej szkoy, w tym przypadku powoujc si na rozmow telefoniczn z Pani Teres Andrzejczak.
 Jeeli szkoa bdzie potrzebowaa wsparcia finansowego, dyrektor lub upowaniony pracownik szkoy bdzie osobicie informowa, a rodki finansowe zawsze bd wpyway na Rad Rodzicw przy Zespole Szk Sportowych.
 Dyrektor Szkoy
 mgr Elbieta Gowacka
[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA