I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Postaw na rozwj! Zrwnowaony. [data utworzenia: 2014-01-24 ]
 „Postaw na rozwj! Zrwnowaony.”
 Uczniowie naszej szkoy, ktrzy uczszczaj na zajcia „Koa Przyrodniczego” postanowili zainteresowa si  zalenociami, czcymi kraje Globalnej Pnocy z krajami Globalnego Poudnia. Chcieli dowiedzie si,  jak ich zachowania i codzienne wybory mog wpywa na ludzi, yjcych na drugim kracu wiata?
Od myli do czynu.
 Wzilimy udzia w Projekcie „Postaw na rozwj! Zrwnowaony!”, ktry by realizowany przez Orodek Dziaa Ekologicznych „rda”.
Po przez uczestnictwo w projekcie  zdobylimy wiedz na temat zalenoci czcych kraje Globalnej Pnocy (m.in. Polsk) z krajami z Globalnego Poudnia (tzw. krajami rozwijajcymi si).
 Dziki temu stalimy si bardziej wraliwi na los ludzi, zamieszkujcych t cz wiata. Mielimy  okazj dostrzec i zrozumie swj wpyw na ycie mieszkacw Afryki, Azji oraz Ameryki Poudniowej i rodkowej oraz uwiadomi sobie, jak jestemy od nich zaleni w swoim codziennym yciu.
W ramach projektu, odwiedzia nas pani Gabriela Jarzbowska -edukator z ramienia „rde”-  ktra przeprowadzia dla nas bardzo ciekawe warsztaty, obejmujce nastpujce zagadnienia:
  • Powiedz, ile jesz, a powiem Ci, skd jeste - o wiadomej konsumpcji.
  • Globalne wysypiska elektromieci.
  • Globalni odkrywcy - globalne wspzalenoci.
 Dziki takim zajciom stajemy si bardziej odpowiedzialni i solidarni z mieszkacami krajw Globalnego Poudnia.
 Czonkowie Koa Przyrodniczego
wraz z opiekunem[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA