I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Postaw na rozwój! Zrównoważony. [data utworzenia: 2014-01-24 ]
 „Postaw na rozwój! Zrównoważony.”
 Uczniowie naszej szkoły, którzy uczęszczają na zajęcia „Koła Przyrodniczego” postanowili zainteresować się  zależnościami, łączącymi kraje Globalnej Północy z krajami Globalnego Południa. Chcieli dowiedzieć się,  jak ich zachowania i codzienne wybory mogą wpływać na ludzi, żyjących na drugim krańcu świata?
Od myśli do czynu.
 Wzięliśmy udział w Projekcie „Postaw na rozwój! Zrównoważony!”, który był realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.
Po przez uczestnictwo w projekcie  zdobyliśmy wiedzę na temat zależności łączących kraje Globalnej Północy (m.in. Polskę) z krajami z Globalnego Południa (tzw. krajami rozwijającymi się).
 Dzięki temu staliśmy się bardziej wrażliwi na los ludzi, zamieszkujących tę część świata. Mieliśmy  okazję dostrzec i zrozumieć swój wpływ na życie mieszkańców Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej i Środkowej oraz uświadomić sobie, jak jesteśmy od nich zależni w swoim codziennym życiu.
W ramach projektu, odwiedziła nas pani Gabriela Jarzębowska -edukator z ramienia „Źródeł”-  która przeprowadziła dla nas bardzo ciekawe warsztaty, obejmujące następujące zagadnienia:
  • Powiedz, ile jesz, a powiem Ci, skąd jesteś - o świadomej konsumpcji.
  • Globalne wysypiska elektrośmieci.
  • Globalni odkrywcy - globalne współzależności.
 Dzięki takim zajęciom stajemy się bardziej odpowiedzialni i solidarni z mieszkańcami krajów Globalnego Południa.
 Członkowie Koła Przyrodniczego
wraz z opiekunem[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA