I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Niepodlegoci [data utworzenia: 2006-11-16 ]
„Moja mia, moja droga, moja Polsko”


 

 

 

    Sowa te stanowiy motto uroczystoci, ktre odbyy si w naszej szkole
z okazji wita Niepodlegoci. Cho proste w swej wymowie, to trafiy do wraliwoci wszystkich uczniw – tych „maych obywateli” z klas I – III, tych troch starszych z klas IV – VI i najstarszych gimnazjalistw.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie w przeddzie tej znaczcej daty –
11 listopada – spotkali si na akademiach, bdcych prawdziwymi „lekcjami patriotyzmu”.
W kadej grupie wiekowej, w sposb przemawiajcy do odbiorcw, przedstawiono losy naszej Ojczyzny, na ktre skada si nie tylko trudna
i bolesna historia, ale take …spojrzenie w przyszo.

Pieni patriotyczne oraz piknie wykonana „Rota” w wykonaniu uczniw
klas III szkoy podstawowej dugo jeszcze po uroczystoci brzmiay w uszach uczestnikw. Podzikowania nale si paniom przygotowujcym program artystyczny: Filomenie Krawczyk, Mirosawie Siciskiej i Boenie Komorowskiej.

Jak okazywa mio i szacunek dla ojczystego kraju, gdy ma si zaledwie kilkanacie lat? Na to pytanie prbowali opowiedzie uczniowie klas VI szkoy podstawowej pod kierunkiem pa: Justyny Paki i Agnieszki Kowalczyk w myl sw wiersza:

Dzi ojczyzny uczy si trzeba

w pochyleniu nad koysk dziecka.

eby dzieci od za uchroni

i nauczy prawoci serca.

eby sowo „tak” – i –„nie”

nie znaczyo jednoczenie

eby szczcie w posiadaniu

nie zamkno si bolenie.

eby wolno

w „rbta, co chceta”

nie zostaa zamieniona

Gimnazjalici w swoim programie zaakcentowali, e WOLNO tylko wtedy jest prawdziw, gdy ludzie s wolni od lku, zastraszania, a przede wszystkim od dzy odwetu i przemocy.

W sobot 11.11.2006r. modzie naszej szkoy wraz z dyrekcj, opiekunami i pocztem sztandarowym uczestniczya w miejskich obchodach tego narodowego wita.
Licznie przybyli aleksandrowianie w skupieniu wysuchali programu artystycznego w wykonaniu uczniw naszej szkoy. Wyrazy uznania nale si paniom: Magdalenie Wojciechowskiej i Boenie Komorowskiej za trud woony w przygotowanie tego programu.

Wystp zosta yczliwie przyjty przez wszystkich zgromadzonych.
Wida byo u najstarszych z wzruszenia. Gorcymi brawami nagrodzono wykonawcw za ich zaangaowanie i entuzjazm przy wykonywaniu pieni i wierszy patriotycznych.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA