I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Duo wiemy o bezpieczestwie [data utworzenia: 2014-04-21 ]
  Duo wiemy o bezpieczestwie
 25 marca uczniowie klas I i II szkoy podstawowej poszerzali swoje wiadomoci na temat bezpieczestwa. Gomi byli pani policjant i ywa maskotka Mrwka. Pani policjant przypomniaa najwaniejsze zasady dotyczce zachowania si w drodze do szkoy i kontaktu z nieznajom osob. Uczniowie chtnie odpowiadali na pytania udowadniajc, e posiadaj bogat wiedz na temat tego, jak zachowywa si, aby by bezpiecznym. Za poprawne odpowiedzi otrzymywali od Mrwki drobne upominki.
 Zwieczeniem spotkania byo ogoszenie konkursu plastycznego zorganizowanego przez sklep PBS „ Mrwka”. Tematem konkursu byo zilustrowanie tego, czego dzieci dowiedziay si podczas spotkania.
Serdecznie gratulujemy autorom prac, laureatom naszej szkoy, a s to:
  • Franciszek Krawczyk kl. I b – II miejsce
  • Jan Woniak kl. I b – III miejsce.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA