I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Dużo wiemy o bezpieczeństwie [data utworzenia: 2014-04-21 ]
  Dużo wiemy o bezpieczeństwie
 25 marca uczniowie klas I i II szkoły podstawowej poszerzali swoje wiadomości na temat bezpieczeństwa. Gośćmi byli pani policjant i żywa maskotka Mrówka. Pani policjant przypomniała najważniejsze zasady dotyczące zachowania się w drodze do szkoły i kontaktu z nieznajomą osobą. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania udowadniając, że posiadają bogatą wiedzę na temat tego, jak zachowywać się, aby być bezpiecznym. Za poprawne odpowiedzi otrzymywali od Mrówki drobne upominki.
 Zwieńczeniem spotkania było ogłoszenie konkursu plastycznego zorganizowanego przez sklep PBS „ Mrówka”. Tematem konkursu było zilustrowanie tego, czego dzieci dowiedziały się podczas spotkania.
Serdecznie gratulujemy autorom prac, laureatom naszej szkoły, a są to:
  • Franciszek Krawczyk kl. I b – II miejsce
  • Jan Woźniak kl. I b – III miejsce.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA