I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2013/2014 [data utworzenia: 2014-07-02 ]
  Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2013/2014
 27 czerwca 2014 r. odbyo si w naszej szkole uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2013/2014.
 Spotykalimy si  w trzech grupach wiekowych.
•    klasy I – III gimnazjum o godz. 9.00
•    klasy IV – VI szkoy podstawowej o godz. 11.00
•    klasy I – III szkoy podstawowej  o godz. 13.00

 

 Gimnazjum

 

 W tym roku szkolnym na spotkaniu podsumowujcym rok szkolny pierwsi stawili si gimnazjalici. Po polonezie wykonanym przez trzecioklasistw gos zabraa dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka, witajc zaproszonych goci oraz podsumowujc mijajcy rok szkolny. Nastpnie uczniowie kas III zaprezentowali ciekawy  program artystyczny, przeplatany piosenkami w wykonaniu uczennic klasy III a:  Kasi Romanowicz, Oliwii Nowak oraz Karoliny Micha. Programem artystycznym klasy trzecie podzikoway nauczycielom, dyrekcji i rodzicom za trud woony w ich edukacj i wychowanie.
 Tradycyjnie  na spotkaniu uczniw gimnazjum odbyo si uroczyste przekazanie sztandaru szkoy uczniom klas II gimnazjum.
W dalszej czci spotkania nastpio wrczenie uczniom  wiadectw z wyrnieniem oraz nagrd ksikowych.  Dyrekcja i wychowawcy klas III podzikowali rodzicom za trud woony w wychowanie dzieci oraz prac na rzecz klasy i szkoy.  
Pani wicedyrektor Ilona Zinser podsumowaa osignicia sportowe w biecym roku nagradzajc wyrnionych cennymi upominkami. Ponadto grupa uczniw zostaa uhonorowana   Dyplomem Dyrektora za wybitne sukcesy sportowe.
 
 Klasy IV – VI szkoy podstawowej

 Uroczysto zakoczenia roku szkolnego w tej grupie wiekowej rwnie rozpocza si polonezem.  Uczniowie klas szstych poegnali si ze szko podstawow programem artystycznym  zwierajcym m.in. od do mundurka szkolnego oraz pokaz mundurkw dla nauczycieli. Wspominali sze lat, ktre spdzili w murach naszej szkoy, dzikowali dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoy za wsplnie spdzone chwile.
 Po czci artystycznej gos zabraa  pani dyrektor Elbieta Gowacka, ktra podsumowaa prac w roku szkolnym 2012/2013 wskazujc najistotniejsze dokonania w sferze dydaktyki oraz rozwoju bazy szkoy. Podzikowaa rwnie za bardzo dobr wspprac gociom obecnym na uroczystoci: p. Hannie Beda – Naczelnikowi Wydziau Edukacji  oraz p. Magorzacie Grabarczyk – przewodniczcej Rady Rodzicw.
 W trakcie uroczystoci p. dyrektor Elbieta Gowacka wrczya Nagrod Dyrektora Szkoy i podzikowaa za dugoletni prac p. Krystynie Buko, ktra w tym roku szkolnym odchodzi na zasuon emerytur.  Podkrelia oddanie i sumienno w wykonywaniu  obowizkw oraz sympati jak cieszy si pani Krystyna Buko wrd pracownikw szkoy oraz uczniw.
  Nastpnie pani dyrektor Elbieta Gowacka wraz z wicedyrektorami – pani Renat Rzepeck i pani Ilon Zinser wrczyy najlepszym uczniom wiadectwa z wyrnieniem i nagrody za osignicia w konkursach i zawodach sportowych.

 

Klasy I – III szkoy podstawowej

 

 Ostatni grup wiekow, ktra w tym dniu odebraa wiadectwa i wspaniae nagrody  byli uczniowie z oddziau przedszkolnego i uczniowie z klas I –III edukacji wczesnoszkolnej. Uroczysto rozpoczli uczniowie klas trzecich taczc poloneza.  Modzi tancerze bardzo dostojnie  trzymali krok  i wykonali piknie cay ukad taneczny. Chwil pniej zosta wprowadzony poczet sztandarowy i wszyscy odpiewali hymn narodowy.
 Dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka powitaa zgromadzonych, a  nastpnie
 wraz z burmistrzem Aleksandrowa dzkiego p.  Jackiem Lipiskim,  wyrnia dwoje uczniw za najlepsze wyniki w zawodach sportowych wrczajc puchary – „ Mae Jaworki”. Po czci oficjalnej klasy III przedstawiy program artystyczny pt. ,, ycie w szkole tu przed wakacjami”.  Uczniowie z wielkim zaangaowaniem i humorem wspaniale  odegrali swoje role wzbudzajc uwag i  pogodn atmosfer na sali. Teksty wzbogaciy wesoe piosenki o tematyce wakacyjnej oraz fragment przeboju DJ BOBO ,,Hej, hej baby”, ktry dzieci zapieway w jzyku angielskim i wykonujc ukad taneczny. Przy melodii  ostatniej piosenki zostay wypuszczone z pojemnikw kolorowe balony  symbolizujce rozpoczynajce si,  dugo wyczekiwane wakacje.
 Na zakoczenie wystpu, uczniowie oficjalnie podzikowali za trud woony
 w ich edukacj, zoyli yczenia  i wrczyli kwiaty dyrekcji szkoy.   Po tej czci odbyo si wrczanie nagrd i dyplomw uczniom, ktrzy osignli najlepsze wyniki w mijajcym roku szkolnym.  Nastpnie, wszyscy zgromadzeni  udali si do klas, w ktrych wychowawcy rozdali uczniom wiadectwa oraz yczyli rodzicom i uczniom udanego wypoczynku wakacyjnego.  
Program artystyczny przygotoway wychowawczynie klas III: p.Katarzyna Hya i p.Mirosawa Bryszewska, na pianinie akompaniowaa p.Boena Komorowska. 
 
 W "plikach do pobrania" znajduj si dane statystyczne, rednie klas, wykaz najzdolniejszych uczniw, sukcesy w konkursach oraz zawodach sportowych oraz wiele innych ciekawych informacji dotyczcych roku szkolnego 2013/14.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2013/2014 Rozmiar: 25.62KB
 Osignicia w konkursach w roku szkolnym 2013/2014 Rozmiar: 22.97KB
 Najlepsi uczniowie oraz rednie klas w roku szkolnym 2013/2014 Rozmiar: 23.63KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA