I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Odejcie na emerytur dugoletniej ksigowej [data utworzenia: 2015-04-13 ]

 
 Odejcie na emerytur dugoletniej ksigowej
          p. Teresy Ochockiej

Po 43 latach pracy zawodowej, w tym 22 latach w Zespole Szk Sportowych, na emerytur postanowia odej gwna ksigowa szkoy – Pani Teresa Ochocka. W uroczystym poegnaniu, ktre nastpio 31 marca 2015 roku na hali sportowej, udzia wzili przedstawiciele wadzy samorzdowej: pan Jacek Lipiski - Burmistrz Aleksandrowa dzkiego, pani Magorzata Grabarczyk – Przewodniczca Rady Miejskiej, pani Iwona Dbek - Sekretarz Aleksandrowa dzkiego, pan Grzegorz Siech – Skarbnik Aleksandrowa dzkiego, pani Hanna Beda - Naczelnik Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu oraz caa spoeczno szkolna. Byy kwiaty, podzikowania i yczenia.
 Podczas uroczystoci pado pod adresem Pani Teresy Ochockiej wiele ciepych sw.
 I tak na pocztku gos zabraa Pani Dyrektor Szkoy - Elbieta Gowacka, serdecznie dzikujc Pani Teresie za wieloletnie penienie funkcji gwnej ksigowej w naszej placwce, za Jej odpowiedzialno i rzetelno. Nadmienia o yczliwoci, wyrozumiaoci i bardzo dobrym gospodarowaniu finansami szkoy. yczya odwagi i siy, by porywa si na cele i zmiany, realizacji planw, nowych marze oraz dobrego zdrowia i spokoju w yciu osobistym. Na zakoczenie swojego przemwienia wrczya Pani Teresie Nagrod Dyrektora Szkoy za wzorowe wywizywanie si ze swoich obowizkw.
 yczenia dobrego odpoczynku, satysfakcji i pogody ducha zoya rwnie Pani Ksigowej delegacja uczniw naszej szkoy.
    Pan Burmistrz w imieniu wszystkich obecnych goci skierowa do Pani Teresy podzikowanie za dugoletnie, sumienne penienie swoich obowizkw w tak odpowiedzialnej pracy i yczy wszelkiej pomylnoci w yciu osobistym.
 Gwna bohaterka spotkania, bardzo wzruszona, serdecznie podzikowaa wszystkim za to spotkanie i za yczenia. Przyznaa, e bdzie moga cieszy si realizowaniem swoich pasji i niespenionych planw.
 W drugiej czci spotkania pani Dyrektor przekazaa wszystkim zebranym informacj o zgoszeniu projektu budowy placu zabaw przy naszej placwce w ramach funduszy z Aleksandrowskiego Budetu Obywatelskiego 2015. Od 13 kwietnia 2015 roku bdzie mona gosowa na nasz projekt - o ile zostanie pozytywnie przyjty, o co bardzo serdecznie prosia Pani Dyrektor. Szczegy mona znale na gminnej stronie internetowej.
    yczeniami owocnego przeywania wit Wielkanocnych oraz bezpiecznego spdzania ferii witecznych Pani Elbieta Gowacka zakoczya uroczysty apel.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA