I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Informacja do rodziców [data utworzenia: 2015-07-05 ]
  Informacja dla rodziców !
Rządowy program pomocy  uczniom
WYPRAWKA SZKOLNA 2015
W roku szkolnym 2015/2016 istnieje możliwość dofinansowania do zakupów podręczników szkolnych
  1. Dla uczniów klas III szkoły podstawowej oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. Pomoc jest udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na jedną osobę  w rodzinie nie przekracza 574,00 zł netto
  3. Wartość pomocy nie może przekroczyć  
    • 225,00 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej
    • 325,00 zł dla ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    • 350,00 zł dla ucznia gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  4. Wypełniony wniosek należy złożyć do sekretariatu szkoły do 15.07.2015r.
[ Strona Główna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby ściągnąć
 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW  Rozmiar: 58.37KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA