I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Spotkanie z kuratorem sądowym [data utworzenia: 2015-12-02 ]

W dniu 01.12.2015 roku uczniowie  gimnazjum mieli spotkanie z kuratorem sądowym Sądu Rejonowego  w Zgierzu, wydział Rodzinny p. Katarzyną Sip. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna uczniów.

 Celem głównym spotkania  było  uświadomienie pojęcia prawa
a także odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego naruszenia.
Podczas zajęć przedstawiane były przepisy prawne dotyczące osób nieletnich:
- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- Kodeks Karny,
- Kodeks Wykroczeń.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA