I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Spotkanie z kuratorem sdowym [data utworzenia: 2015-12-02 ]

W dniu 01.12.2015 roku uczniowie  gimnazjum mieli spotkanie z kuratorem sdowym Sdu Rejonowego  w Zgierzu, wydzia Rodzinny p. Katarzyn Sip. Tematem spotkania bya odpowiedzialno karna uczniw.

 Celem gwnym spotkania  byo  uwiadomienie pojcia prawa
a take odpowiedzialnoci i konsekwencji wynikajcych z jego naruszenia.
Podczas zaj przedstawiane byy przepisy prawne dotyczce osb nieletnich:
- Ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich,
- Kodeks Karny,
- Kodeks Wykrocze.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA