I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Czytanie przy choince [data utworzenia: 2015-12-20 ]
   Czytanie przy choince
W grudniowe, przedwiteczne dni – 17 i 18 grudnia 2015 roku – w naszej szkole odbyo si „Czytanie przy choince”. Celem tej imprezy czytelniczej byo zachcenie uczniw do czytania ksiek zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach programu rzdowego „Ksiki naszych marze”. Za organizacj tych dni w klasach I – III szkoy podstawowej bya pani Katarzyna Tylka, natomiast w klasach IV –VI pani Grayna Kwiatkowska.
 W poszczeglnych klasach czytane byy fragmenty ksiek:
I a – „Albert i Mika” – czytaa pani Renata Mroziska
Ib – „ Albert i potwr” – czytaa pani Anna Trawiska
Ic – „Albert i tajemniczy Molgan” – czytaa pani Lidia Zdrajkowska
IIa – „Elmer i nieznajomy” – czytaa pani Teresa Andrzejczak
IIb – „Elmer i motylek” – czytaa pani Wioletta Gochnio
IIc – „Elmer i tcza” – czytaa pani Katarzyna Tylka
IIIa – „Rok z Kub i Bub” – czytaa pani Elbieta Jurek
IIIb – „Sodki rok Kuby i Buby” – czytaa pani Wioletta Gochnio
IVa – „Filipek i dziewczyny” – czytaa pani Grayna Kwiatkowska
IVb – „Filipek i szkoa” – czytaa pani Magdalena Wojciechowska
Va – „Filipek i dziewczyny” – czytaa pani Grayna Kwiatkowska
Vb – „Filipek i szkoa” – czytaa pani Renata Mroziska
VIa – „Filipek i rodzina” – czytaa pani Katarzyna Ratajczyk
VIb – „Filipek i szkoa” – czytaa pani Marzena Samulska
 Z reakcji uczniw wynika, e s bardzo zainteresowani nowymi ksikami i ju nie mog doczeka si ich wypoyczenia. Kady znajdzie co dla siebie.
Dzikujemy wszystkim, ktrzy w jakikolwiek sposb przyczynili si do zareklamowania nowych ksiek i do zachcania uczniw do czytania. yczymy miej lektury! 
 Grayna Kwiatkowska
 Katarzyna Tylka[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA