I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Deutsch hat Klasse [data utworzenia: 2016-05-30 ]
  "Deutsch hat Klasse" - projekt
W marcu b.r. nasze gimnazjum pod opiek pani Anny Pietrzak wzio udzia w projekcie Instytutu Goethego w Warszawie "Deutsch hat Klasse", czyli niemiecki ma klas. Zaoeniem projektu byo zaangaowanie uczniw w tworzenie rodowiska sprzyjajcego efektywnej nauce jzyka niemieckiego w sali lekcyjnej. Dziki wytonej pracy chtnych do dziaa uczniw oraz pomocy rodzicw udao si zmieni nasz ma i smutn salk na poddaszu w miejsce bardziej przyjazne do nauki. Uczniowie wykonali plakaty i ozdoby, przynieli te nowe roliny. Wraz z pomoc nauczycielki niemieckiego pani Anny Pietrzak odciskami doni namalowali efektown niemieck flag na cianie. Pracownia wzbogacia si rwnie o nowe urzdzenia multimedialne, tj. telewizor i odtwarzacz pyt DVD. Zamwiono take pufy w kolorach flagi niemieckiej, na ktrych uczniowie podczas przerw bd mogli wypoczywa i nabiera energii na kolejne zajcia lekcyjne. Dziki tym dziaaniom uczniowie udoskonalili swoje umiejtnoci plastyczne, jzykowe oraz pracy w grupie, a take uzyskali lepsz pracowni jzykow. 
 W projekcie udzia wzili:
Ludwik Janowski klasa III b​ (lider grupy projektowej)
Aleksandra Deszczyska klasa III b​
Oliwia Niemier klasa III b​
Kornelia Biernacka klasa III b​
Natalia Florek klasa III b​
Martyna Pietrzak klasa III b​
Ernest Specjan klasa III b​
Micha Hyy klasa III b
Zuzanna Marciniak klasa III b​
Wiktoria Otto klasa I a​
Emilia Szymaska klasa I a​
Kacper Krlikowski klasa I a​
Bartomiej Nowak klasa I a​
Paulina Bartosz klasa I a​
Julian Antczak klasa I a​
Martyna Urbaniak klasa I a​
Natalia Zimolg klasa I a
 Ludwik Janowski[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA