I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
wito Konstytucji 3 Maja w naszej szkole [data utworzenia: 2007-05-07 ]

wito Konstytucji 3 Maja
w naszej szkole

      Majowe wito spoeczno naszej szkoy uczcia uczestniczc
30 kwietnia 2007r.w uroczystych apelach powiconych wydarzeniom Sejmu Wielkiego i okolicznociom uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apele byy przeprowadzone osobno w kadej grupie wiekowej:
klasy I – III szkoy podstawowej
klasy IV – VI szkoy podstawowej
klasy I – III gimnazjum
Z wielkim zaangaowaniem uczniowie klas III a i III b szkoy podstawowej piewali:
Witaj Maj, Trzeci Maj, u Polakw bogi raj i z dum wypowiadali historyczne sowa, ktre rozlegay si na ulicach Warszawy w 1791 roku: "krl z narodem, nard z krlem".
Ich wystpowi przygotowanemu pod kierunkiem p.Filomeny Krawczyk
i p.Mirosawy Siciskiej dodaway uroku biao-czerwone chorgiewki.
Ogldajcy inscenizacj przygotowan przez klasy szste szkoy podstawowej wraz z p. Agnieszk Kowalczyk i p. Justyn Pak, dowiedzieli si o znaczeniu Konstytucji,o prawach i przywilejach obywatelskich, jak rwnie zmianach, jakie dawao uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Prb przedstawienia realiw tamtych czasw podja take klasa IIb gimnazjum. Program artystyczny zosta przygotowany pod okiem p. Liliany Lipiskiej.Motywem przewodnim wystpienia gimnazjalistw bya myl: „Od lat idziemy niespokojnie…”, co miao zwrci uwag suchaczy na burzliwo polskich dziejw i denia Polakw do wolnoci i jednoci.
Na apelach we wszystkich grupach wiekowych odpiewany by hymn pastwowy.
Wicedyrektor szkoy pani Boena Komorowska serdecznie podzikowaa wszystkim za wzruszajce wystpy, lekcj patriotyzmu i polskiej historii. Przypomniaa, e nasza postawa
w takim dniu jest wyrazem szacunku i mioci do ojczyzny.
W dniu 3 maja br. odbyy si miejskie obchody 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nasz szko reprezentowa poczet sztandarowy wraz z wicedyrektor szkoy p. Ilon Zinser, a wizank kwiatw przy pomniku Tadeusza Kociuszki zoya delegacja gimnazjalistw.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA