I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole [data utworzenia: 2007-05-07 ]

Święto Konstytucji 3 Maja
w naszej szkole

      Majowe święto społeczność naszej szkoły uczciła uczestnicząc
30 kwietnia 2007r.w uroczystych apelach poświęconych wydarzeniom Sejmu Wielkiego i okolicznościom uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apele były przeprowadzone osobno w każdej grupie wiekowej:
klasy I – III szkoły podstawowej
klasy IV – VI szkoły podstawowej
klasy I – III gimnazjum
Z wielkim zaangażowaniem uczniowie klas III a i III b szkoły podstawowej śpiewali:
Witaj Maj, Trzeci Maj, u Polaków błogi raj i z dumą wypowiadali historyczne słowa, które rozlegały się na ulicach Warszawy w 1791 roku: "król z narodem, naród z królem".
Ich występowi przygotowanemu pod kierunkiem p.Filomeny Krawczyk
i p.Mirosławy Sicińskiej dodawały uroku biało-czerwone chorągiewki.
Oglądający inscenizację przygotowaną przez klasy szóste szkoły podstawowej wraz z p. Agnieszką Kowalczyk i p. Justyną Pałką, dowiedzieli się o znaczeniu Konstytucji,o prawach i przywilejach obywatelskich, jak również zmianach, jakie dawało uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Próbę przedstawienia realiów tamtych czasów podjęła także klasa IIb gimnazjum. Program artystyczny został przygotowany pod okiem p. Liliany Lipińskiej.Motywem przewodnim wystąpienia gimnazjalistów była myśl: „Od lat idziemy niespokojnie…”, co miało zwrócić uwagę słuchaczy na burzliwość polskich dziejów i dążenia Polaków do wolności i jedności.
Na apelach we wszystkich grupach wiekowych odśpiewany był hymn państwowy.
Wicedyrektor szkoły pani Bożena Komorowska serdecznie podziękowała wszystkim za wzruszające występy, lekcję patriotyzmu i polskiej historii. Przypomniała, że nasza postawa
w takim dniu jest wyrazem szacunku i miłości do ojczyzny.
W dniu 3 maja br. odbyły się miejskie obchody 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy wraz z wicedyrektor szkoły p. Iloną Zinser, a wiązankę kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki złożyła delegacja gimnazjalistów.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA