I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Niemiecki ma klas / Deutsch hat Klasse [data utworzenia: 2017-02-27 ]
 
 Niemiecki ma klas/Deutsch hat Klasse
WSPӣPRACA, WSPӣDECYDOWANIE, WSPӣODPOWIEDZIALNO
Jaki zwizek ma kolor cian z lekcj jzyka niemieckiego? Z pozoru nie ma. Jake czsto jednak pierwsze wraenie jest mylne! Warto wic przyjrze si dokadniej projektowi „Niemiecki ma klas / Deutsch hat Klasse” prowadzonemu przez Goethe-Institut w Warszawie.
 Tak wanie zrobili i nasi uczniowie z Miejskiego Gimnazjum Sportowego w Aleksandrowie dzkim. S obecnie jednym z 115 zespow biorcych udzia w konkursie „Niemiecki ma klas” w roku szkolnym 2016/2017.
 Zadanie konkursowe polega na tym, by wsplnie zastanowi si, jak powinna wyglda optymalna sala lekcyjna do nauki jzyka niemieckiego i wprowadzi takie zmiany, ktre sprawi, e przebywajcy w niej uczniowie i nauczyciel bd czu si komfortowo, a aranacja klasy uatwi nauk.  
Zanim jednak uczniowie przystpi do dziaania, zespoy musz zada sobie wiele pyta i wsplnie poszuka odpowiedzi - co trzeba zrobi, aby klasa bya przyjazna dla wszystkich? Jakie zmiany s potrzebne i moliwe do przeprowadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje zespl przy nowej aranacji sali lekcyjnej i kto moe go udzieli?
 Goethe-Institut przygotowa materiay, oferuje szkolenia i warsztaty, a zespl projektu „Niemiecki ma klas” suy pomoc nauczycielom poszukujcym informacji.
Tym projektem Goethe-Institut chciaby zachci uczniw do dziaa na rzecz najbliszego rodowiska i stworzy okazj do zdobywania dowiadcze w partycypacji. Wsplne poszukiwanie nowych rozwiza, wspudzia w podejmowaniu decyzji i wspdziaanie przy realizacji ustalonych zamierze ma na celu stworzenie optymalnego rodowiska do nauki jzyka niemieckiego w szkole.
 W 2016 roku projekt uzyska „European Language Label“, honorowy europejski znak innowacyjnoci w dziedzinie nauczania i uczenia si jzykw obcych.
 Patronat honorowy nad projektem obj Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Orodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucj wspierajc projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA