I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Lista uczniw [data utworzenia: 2007-05-16 ]
Lista uczniw przyjtych do klasy pierwszej
       Miejskiego Gimnazjum Sportowego
            w roku szkolnym 2007/2008

Klasa IA
Klasa IB

 1. Adamowicz Joanna
 2. Baszczyk Mateusz
 3. Bobrowski Damian
 4. Borkowska Maria
 5. Bosiacka Joanna
 6. Buba Przemysaw
 7. Felczak Justyna
 8. Grabarczyk Martyna
 9. Gra ukasz
 10. Janiszewska Barbara
 11. Janiszewski Norbert
 12. Justyn Agnieszka
 13. Kaczmarek Micha
 14. Koodziejczyk Karolina
 15. Kowalska Marta
 16. Krupiski Rafa
 17. Piasecki ukasz
 18. Pietrzykowski Szymon
 19. Rafalski Hubert
 20. Ruda Paulina
 21. Ruszczyk Szymon
 22. Sjka Kamil
 23. Stru Adrianna
 24. Szulc Agata
 25. witosawski ukasz
 26. Walczak Patryk
 27. Zientek Bartosz 1. Bagrodzki Mateusz
 2. Bdowski Filip
 3. Bojanowski Konrad
 4. Brzostowski Micha
 5. Cichy Bartomiej
 6. Jankiewicz Przemysaw
 7. Kalina Aleksandra
 8. Klimko Mateusz
 9. Kowalski Damian
 10. Maciaszczyk Lena
 11. Matryba Piotr
 12. Maliski Sebastian
 13. Milczarek Rafa
 14. Oka Natalia
 15. Olejniczak Izabela
 16. Pawowska Anna
 17. Podsiady Artur
 18. Rudyk Dawid
 19. Rutkowska Justyna
 20. Sibiska Emilia
 21. Stawiarski Przemysaw
 22. Szuwarska Natalia
 23. cieszko Artur
 24. Uciska Klaudia
 25. Wickowska Aleksandra
 26. Zaoga Robert[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA