I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej sz [data utworzenia: 2017-05-03 ]
 

Rocznic upamitniajc uchwalenie Konstytucji 3 Maja obchodzilimy w naszej szkole 28 kwietnia. Z tym trudnym tematem zmierzyli si uczniowie klasy IIIB pod opiek pani Mirosawy Bryszewskiej. Dzieci z duym zaangaowaniem przygotoway  si do wystpu. Trzecioklasici recytowali pikne wiersze o tematyce patriotycznej oraz przedstawili najwaniejsze wydarzenia zwizane  ze zbliajcymi si witami narodowymi. Cao wzbogaci odpiewany przez wszystkich Hymn Narodowy oraz piosenki: ,,Witaj majowa jutrzenko”,  oraz ,,Piosenka maego patrioty”. Po apelu pani wicedyrektor Renata Rzepecka podzikowaa klasie III B za wystp oraz zaprosia wszystkich zgromadzonych na uroczystoci miejskie zwizane ze zbliajcymi si witami. 

 

 


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA