I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zebranie z Rodzicami - listopad 2017 [data utworzenia: 2017-11-14 ]
 

 Zebranie z Rodzicami odbdzie si
15 listopada 2017 roku (roda) w godzinach:

 

 Zapraszamy
 Pozostae zebrania, ze wzgldu
na nieobecno wychowawcw odbd si
w innych terminach.
Nauczyciele nieobecni w czasie zebra:
p. M. Regulska, p. B. Szymaska, p. S. Borzcki, p. R. Pietrzak[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA