I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Zebranie z Rodzicami - listopad 2017 [data utworzenia: 2017-11-14 ]
 

 Zebranie z Rodzicami odbędzie się
15 listopada 2017 roku (środa) w godzinach:

 

 Zapraszamy
 Pozostałe zebrania, ze względu
na nieobecność wychowawców odbędą się
w innych terminach.
Nauczyciele nieobecni w czasie zebrań:
p. M. Regulska, p. B. Szymańska, p. S. Borzęcki, p. R. Pietrzak[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA