I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Aleksandrów moje miasto - konkurs rozstrzygnięty [data utworzenia: 2007-05-28 ]
"Aleksandrów moje miasto"
GMINNE KONKURSY:
POETYCKI I PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTE!
Nasza szkoła była organizatorem gminnego konkursu poetyckiego i plastycznego
"Aleksandrów moje miasto". Patronat nad konkursami sprawował Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki Pan Jacek Lipiński. Konkursy zaplanowano i przeprowadzono w związku z obchodami Dni Aleksandrowa.
W dniach 23 i 24 maja 2006r. w Zespole Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego odbyło się rozstrzygnięcie konkursów.
KONKURS POETYCKI „ALEKSANDRÓW MOJE MIASTO”
JURY W SKŁADZIE:
 • Krzysztof Smoczyk – przewodniczący (poeta, autor licznych tomików poezji, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi)
 • Bożena Komorowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim
 • Małgorzata Lemańska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Ł.
 • Izabela Kraska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Ł.
 • Grażyna Kwiatkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rąbieniu
 • Magdalena Wojciechowska – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum Sportowego
  w Aleksandrowie Łódzkim
 • Marzena Samulska – nauczyciel Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
  w Aleksandrowie Łódzkim
 • Grażyna Wrońska - nauczyciel Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
  w Aleksandrowie Ł.
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
SZKOŁY PODSTAWOWE

Nagroda
- Borys Bąk - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
Wyróżnienia

Daniel Zamojski - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
Maciej Kowalski – Szkoła Podstawowa nr 1
Oliwia Szadkowska – Szkoła Podstawowa nr 4

GIMNAZJA
Nagroda
- nie przyznano
Wyróżnienia
Rafał Strzelecki – Miejskie Gimnazjum Sportowe

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Nagroda
Anna Prędkiewicz - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Wyróżnienie
Adrian Gręda - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

KONKURS PLASTYCZNY „ALEKSANDRÓW MOJE MIASTO”
JURY W SKŁADZIE:
 • Elżbieta Wypłosz – przewodnicząca - nauczyciel Zespołu Szkół Sportowych
  w Aleksandrowie Łódzkim
 • Bożena Komorowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Aleksandrowie Ł.
 • Jadwiga Joachimiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Ł.
 • Jolanta Rzącka - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bełdowie
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
SZKOŁY PODSTAWOWE
KLASY I – III
Nagroda
Małgorzata Panek - Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim
Wyróżnienia
Aleksandra Sobieszek – Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj
Martyna Jabłońska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim
Maria Buba - Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim

KLASY IV - VI
Nagroda
Kamila Rogowska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Wyróżnienia
Aleksandra Bonikowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim
Anna Wieczorek - Szkoła Podstawowa w Bełdowie
Łukasz Witoniak - Szkoła Podstawowa w Bełdowie
Agnieszka Brzostowska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim
Katarzyna Janicka – Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj


GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Nagroda
Monika Kiejnich - Prywatne Gimnazjum „Scholar” w Aleksandrowie Łódzkim

Wyróżnienia
Paulina Smoczyńska – Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim
Rafał Wojciechowski – Miejskie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim
Bartłomiej Cecot – Miejskie Gimnazjum Sportowe w Aleksandrowie Łódzkim
Katarzyna Łukasik – Miejskie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim
Magdalena Balik - Miejskie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim
Marta Kordulska - Miejskie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 1czerwca 2007 r. (piątek) o godz. 11:00. w Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim.

Gratulujemy zwycięzcom!

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zapraszamy do następnych edycji konkursów.
[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA