I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Bromy Praw Dziecka [data utworzenia: 2017-12-04 ]
 Obchody Oglnopolskiego
Dnia Praw Dziecka
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3
im. Jzefa Jaworskiego 
i gminie Aleksandrw dzki

Obchody  Oglnopolskiego  Dnia  Praw Dziecka  w naszej szkole i co za tym idzie w  Aleksandrowie dzkim rozpoczy si  na tydzie przed oficjaln dat tj. 13 listopada 2017.  Gwnym podmiotem odpowiedzialnym za dziaania na terenie miasta i gminy bya Sportowa Szkoa Podstawowa nr 3 im. Jzefa Jaworskiego, ktra wystpia o honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka.  W tym roku nasze dziaania byy podejmowane  pod hasem „ Bromy Praw Dziecka”. Patronat nad dziaaniami objli rwnie Pose na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk oraz Burmistrz Aleksandrowa dzkiego Jacek Lipiski. Partnerami strategicznymi bya Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  w Aleksandrowie dzkim oraz Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie dzkim.
 W Sportowej Szkole Podstawowej nr 3  w kadej klasie odbyy si warsztaty  zwizane z tematyk Praw Dziecka majce na celu przypomnienie lub zapoznanie w zalenoci  od klasy uczniw z ich prawami, ale uwiadomienie im, e przestrzeganie praw dziecka powinno rozpocz si od nich samych, dziki czemu bd wiadomymi  dorosymi w przyszoci. 
 W kadej izbie lekcyjnej powstay gazetki szkolne zwizane z dat 20 listopada, ktre w tym roku byo bardzo ciekawe i oryginalne. Dodatkowo na korytarzach szkolnych powstay dwie  instalacje  „ yczliwie pozdrawiam”, gdzie kady ucze ale i nauczyciel mg napisa yczliwe sowo do kolegi, koleanki.
 Jako pomysodawcy i organizatorzy obchodw zorganizowalimy debat midzyszkoln w ktrej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szeciu szk podstawowych oraz dwch wygaszanych gimnazjw. Temat debaty brzmia: Czy trudno przestrzega Praw Dziecka w Polsce? Debata odbya si w obecnoci Naczelnika Wydziau Edukacji. Debatujcy uczniowie wykazali si wnikliw umiejtnoci argumentowania swoich stanowisk. Modzie poruszaa kwesti wolnoci, wiary  i kontroli.  W celu zwrcenia uwagi na problem jaki by poruszany podczas spotkania zostaa zaproszona telewizja na spotkanie.
(krtki materia zosta umieszczony w gwnym pitkowym wydaniu Telewizji Aleksandrw z dn. 17.11.2017)
 Do wsppracy zaprosilimy Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn, ktra  zorganizowaa konkurs plastyczny w trzech kategoriach wiekowych pt  ”Prawa Dziecka-moje Prawa”.  Wpyna  bardzo dua ilo prac. Uroczyste wrczanie nagrd miao miejsce podczas I Biegu w Obronie Praw Dziecka  w dniu 18.11.2017. Bieg gwny na 5 km oraz biegi towarzyszce dla dzieci  w wieku 6-10 lat na pycie gwnej MOSiR, ktry by wsporganizatorem biegw.  Gociem specjalnym tego dnia, ktry da sygna do startu by Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak, ktry przywita biegaczy  a nastpnie wrcza pamitkowe medale dla wszystkich biegaczy.  Nastpnie wraz z wodarzem miasta i dziemi  dokona oficjalnego otwarcia placu zabaw, ktry  zosta sfinansowany z budetu obywatelskiego Gminy Aleksandrw dzki. Na obiekcie odbya si rwnie gra terenowa „Na herbatce z Panem Korczakiem” podczas ktrej wszyscy chtni mogli zmierzy si z zadaniami dot. Praw Dziecka w sposb kreatywny. Impreza plenerowa, ktra odbya si 18 listopada przycigna nie tylko  mieszkacw Aleksandrowa dzkiego ale i odzi oraz Zgierza. Problemy jakie maj doroli  z przestrzeganiem Praw Dziecka zostay dziki biegowi zauwaone przez spoeczestwo.  Biegy cae rodziny, z czego bardzo si cieszymy jako organizatorzy.  Ju teraz wiadomo, e bieg wejdzie  na stae do kalendarza imprez organizowanych  na ternie miasta.  Impreza odbia  si bardzo pozytywnym echem wrd spoecznoci lokalnej.
 Nastpnie  w Sportowej Szkole w dniu 20 listopada odbyy si apele w trzech grupach wiekowych nt Praw Dziecka. Podczas ktrych  zostay wrczone dzieciom listy, jakie napisali do nich rodzice. Tematem przewodnim listw byo przekazanie informacji od rodzicw dla dzieci za co je szanuj. Listy te wzbudziy duo pozytywnych emocji zarwno wrd piszcych jak i samych adresatw pojawiy si zy szczcia i zaskoczenia, e mimo nieporozumie zwaszcza starszej modziey rodzicie  pisz im tak wane dla nich  i ciepe sowa.  W zwizku z tak ciepym przyjciem listw powsta pomys, aby listy te wyda w formie ksiki  co zasugerowa i zaproponowa  podczas rozmowy p. Rzecznik Praw Dziecka.
 Tego roku  Szkolna Aleja Praw Dziecka  na dziedzicu szkoy  zostaa powikszona o kolejne  posadzone – drugie drzewo,  w tym roku jest to Klon czerwony. Tradycyjnie obok drzewa zosta osadzony pamitkowy kamie wraz  z tabliczk upamitniajc to wydarzenie.  Dzikujemy bardzo  naszym  przyjacioom za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.
https://www.facebook.com/193100820849226 - zdjcia z I  Biegu w Obronie Praw Dziecka[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 400 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA