I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Brońmy Praw Dziecka [data utworzenia: 2017-12-04 ]
 Obchody Ogólnopolskiego
Dnia Praw Dziecka
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3
im. Józefa Jaworskiego 
i gminie Aleksandrów Łódzki

Obchody  Ogólnopolskiego  Dnia  Praw Dziecka  w naszej szkole i co za tym idzie w  Aleksandrowie Łódzkim rozpoczęły się  na tydzień przed oficjalną datą tj. 13 listopada 2017.  Głównym podmiotem odpowiedzialnym za działania na terenie miasta i gminy była Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego, która wystąpiła o honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka.  W tym roku nasze działania były podejmowane  pod hasłem „ Brońmy Praw Dziecka”. Patronat nad działaniami objęli również Poseł na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk oraz Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński. Partnerami strategicznymi była Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  w Aleksandrowie Łódzkim oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.
 W Sportowej Szkole Podstawowej nr 3  w każdej klasie odbyły się warsztaty  związane z tematyką Praw Dziecka mające na celu przypomnienie lub zapoznanie w zależności  od klasy uczniów z ich prawami, ale uświadomienie im, że przestrzeganie praw dziecka powinno rozpocząć się od nich samych, dzięki czemu będą świadomymi  dorosłymi w przyszłości. 
 W każdej izbie lekcyjnej powstały gazetki szkolne związane z datą 20 listopada, które w tym roku było bardzo ciekawe i oryginalne. Dodatkowo na korytarzach szkolnych powstały dwie  instalacje  „ Życzliwie pozdrawiam”, gdzie każdy uczeń ale i nauczyciel mógł napisać życzliwe słowo do kolegi, koleżanki.
 Jako pomysłodawcy i organizatorzy obchodów zorganizowaliśmy debatę międzyszkolną w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sześciu szkół podstawowych oraz dwóch wygaszanych gimnazjów. Temat debaty brzmiał: Czy trudno przestrzegać Praw Dziecka w Polsce? Debata odbyła się w obecności Naczelnika Wydziału Edukacji. Debatujący uczniowie wykazali się wnikliwą umiejętnością argumentowania swoich stanowisk. Młodzież poruszała kwestię wolności, wiary  i kontroli.  W celu zwrócenia uwagi na problem jaki był poruszany podczas spotkania została zaproszona telewizja na spotkanie.
(krótki materiał został umieszczony w głównym piątkowym wydaniu Telewizji Aleksandrów z dn. 17.11.2017)
 Do współpracy zaprosiliśmy Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, która  zorganizowała konkurs plastyczny w trzech kategoriach wiekowych pt  ”Prawa Dziecka-moje Prawa”.  Wpłynęła  bardzo duża ilość prac. Uroczyste wręczanie nagród miało miejsce podczas I Biegu w Obronie Praw Dziecka  w dniu 18.11.2017. Bieg główny na 5 km oraz biegi towarzyszące dla dzieci  w wieku 6-10 lat na płycie głównej MOSiR, który był współorganizatorem biegów.  Gościem specjalnym tego dnia, który dał sygnał do startu był Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak, który przywitał biegaczy  a następnie wręczał pamiątkowe medale dla wszystkich biegaczy.  Następnie wraz z włodarzem miasta i dziećmi  dokonał oficjalnego otwarcia placu zabaw, który  został sfinansowany z budżetu obywatelskiego Gminy Aleksandrów Łódzki. Na obiekcie odbyła się również gra terenowa „Na herbatce z Panem Korczakiem” podczas której wszyscy chętni mogli zmierzyć się z zadaniami dot. Praw Dziecka w sposób kreatywny. Impreza plenerowa, która odbyła się 18 listopada przyciągnęła nie tylko  mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego ale i Łodzi oraz Zgierza. Problemy jakie mają dorośli  z przestrzeganiem Praw Dziecka zostały dzięki biegowi zauważone przez społeczeństwo.  Biegły całe rodziny, z czego bardzo się cieszymy jako organizatorzy.  Już teraz wiadomo, że bieg wejdzie  na stałe do kalendarza imprez organizowanych  na ternie miasta.  Impreza odbiła  się bardzo pozytywnym echem wśród społeczności lokalnej.
 Następnie  w Sportowej Szkole w dniu 20 listopada odbyły się apele w trzech grupach wiekowych nt Praw Dziecka. Podczas których  zostały wręczone dzieciom listy, jakie napisali do nich rodzice. Tematem przewodnim listów było przekazanie informacji od rodziców dla dzieci za co je szanują. Listy te wzbudziły dużo pozytywnych emocji zarówno wśród piszących jak i samych adresatów pojawiły się łzy szczęścia i zaskoczenia, że mimo nieporozumień zwłaszcza starszej młodzieży rodzicie  piszą im tak ważne dla nich  i ciepłe słowa.  W związku z tak ciepłym przyjęciem listów powstał pomysł, aby listy te wydać w formie książki  co zasugerował i zaproponował  podczas rozmowy p. Rzecznik Praw Dziecka.
 Tego roku  Szkolna Aleja Praw Dziecka  na dziedzińcu szkoły  została powiększona o kolejne  posadzone – drugie drzewo,  w tym roku jest to Klon czerwony. Tradycyjnie obok drzewa został osadzony pamiątkowy kamień wraz  z tabliczką upamiętniającą to wydarzenie.  Dziękujemy bardzo  naszym  przyjaciołom za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.
https://www.facebook.com/193100820849226 - zdjęcia z I  Biegu w Obronie Praw Dziecka[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 400 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA