I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Jubileusz 90-lecia Szkoły przy Bankowej [data utworzenia: 2017-12-30 ]
 Jubileusz 90-lecia Szkoły przy Bankowej
 
„Młodemu pokoleniu należy dać korzenie i skrzydła”
Zbigniew Herbert
 
W 1927 roku została powołana Szkoła przy ulicy Bankowej.
Jubileusz 90 - lecia jej istnienia jest doniosłym wydarzeniem dla społeczności szkolnej, ale i dla mieszkańców naszego miasta. Od czasu powstania aż do dziś szkolne mury opuściło wiele pokoleń młodych ludzi.  24 listopada 2017 r.  był okazją powrotu do szkolnych murów,  gdzie w gronie kolegów, koleżanek oraz byłych i obecnych pracowników Szkoły i  zaproszonych gości można było wspominać najpiękniejsze lata. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia...
Galę jubileuszową poprzedziły bardzo ważne wcześniejsze przygotowania.
W dniu 4 września 2017 roku na zaproszenie Dyrektora pani Elżbiety Głowackiej przybył do szkoły szczególny gość -Władysław Kotełko - syn Edmunda Kotełko-pierwszego kierownika Szkoły. Pan Władysław wraz ze swoją córką stwierdził, że Szkoła, podobnie jak za czasów jego ojca  jest wyjątkowa–nowoczesna, zadbana, dobrze wyposażona. Cenne wspomnienia pana Kotełko zostały spisane w formie wywiadu i umieszczone w jubileuszowej publikacji.
Od początku roku szkolnego uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr3 i Miejskiego Gimnazjum Sportowego mogli wziąć udział w jubileuszowych konkursach:
- na prezentację multimedialną „Szkoła nasza i naszych rodziców”,
- literackim „Moja szkoła”,
- plastycznym pod hasłem „Szkoła wczoraj i dziś”,
- na pamiątkową fotografię szkolną „Szukamy śladów historii”.
Z inicjatywy Dyrektora Szkoły pani Elżbiety Głowackiej na grobie pierwszych nauczycieli Szkoły – rodziny Kotełków - umieszczono  ufundowaną przez Radę Rodziców tablicę z napisem:

 

 "Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć".

W 90 rocznicę powołania
Szkoły przy ulicy Bankowej
Pierwszym Nauczycielom Szkoły
w dowód pamięci
Społeczność
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Józefa Jaworskiego
w Aleksandrowie Łódzkim
      
  Aleksandrów Łódzki 9.10.2017

Dzień przed główną uroczystością - 23 listopada 2017 r. - przedstawiciele społeczności szkolnej w składzie: dyrektor szkoły p. Elżbieta Głowacka, wicedyrektorzy p. Renata Rzepecka i p. Ilona Zinser, ks. Leszek Skwarka, pedagog p. Renata Mrozińska, katechetka p. Elżbieta Romanowicz, bibliotekarka p. Grażyna Kwiatkowska, delegacje uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej oraz uczniów klas  II – III gimnazjum, złożyli na grobie rodziny Kotełków - pierwszych nauczycieli szkoły kwiaty i zapalili znicze.
Z okazji naszego jubileuszu w czwartek, 23 listopada 2017 r. o godz. 17.00   w Parafii pod wezwaniem Św. Archaniołów odbyła się Msza Święta celebrowana przez biskupa Ireneusza Pękalskiego w intencji dziękczynnej za 90 lat istnienia Szkoły i w intencji całej społeczności szkolnej oraz tych, którzy odeszli już od nas na wieczność. W Mszy uczestniczyli oprócz uczniów, absolwentów, rodziców, obecnych i dawnych pracowników Szkoły, także przedstawiciele Urzędu Miasta oraz pan Władysław Kotełko z córką. Po Mszy ksiądz proboszcz Gabriel Kołodziej zaprosił przedstawicieli społeczności szkolnej i Urzędu Miasta na spotkanie z biskupem Ireneuszem Pękalskim na uroczystą kolację.
Centralnym punktem obchodów 90-lecia istnienia Szkoły przy Bankowej była uroczysta Gala Jubileuszowa, która odbyła się 24 listopada 2017 r. w szkolnej hali sportowej. Przybyli na nią pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz absolwenci. Gościliśmy także licznie zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz miasta, województwa, kuratorium, instytucji samorządowych.
Po uroczystym ceremoniale: wprowadzeniu sztandaru szkoły, wciągnięciu flagi państwowej, odśpiewaniu hymnu narodowego, złożeniu kwiatów w Izbie Tradycji Szkoły i odśpiewaniu pieśni szkolnej „Nasza szkoła” skomponowanej przez p. Bożenę Komorowską, głos zabrała pani Dyrektor Elżbieta Głowacka, która serdecznie i ciepło powitała gości:

•  Pana  Jacka  Lipińskiego Burmistrza  Aleksandrowa  Łódzkiego,  
•  Panią Ilonę Rafalską – Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego,
• Panią Iwonę Dąbek - Przewodniczącą Rady Powiatu Zgierskiego oraz Sekretarza Gminy Aleksandrów Łódzki,
•  Pana Krzysztofa Kozaneckiego - Wicestarostę Zgierskiego,
• Panią  Małgorzatę  Bury oraz Pana Jerzego Śnieć -  Starszych Wizytatorów, przedstawicieli   Łódzkiego Kuratora  Oświaty,
•  Panią Joannę Grzesiak  Koordynatora Zespołu Dydaktyki Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
• Panią Małgorzatę Grabarczyk - Przewodniczącą  Rady Miasta  Aleksandrowa Łódzkiego wraz Radnymi Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim,
•  Pana Leszka Filipiaka - Wiceburmistrza Aleksandrowa Łódzkiego,
•  Pana Grzegorza Siecha - Skarbnika Gminy Aleksandrowa Łódzkiego,
•  Naczelników  Wydziałów  Urzędu Gminy Aleksandrowa Łódzkiego,   na czele z Panią Hanną Beda  naczelnikiem Wydziału Edukacji,  
•  Panią Małgorzatę Olbińską  - Asystenta Biura Poselskiego Pani Agnieszki Hanajczyk,
•  Pana Krzysztofa Kęckiego  - Dyrektora Sportowego  Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,  
•  Pana Piotra Ostojskiego – Wiceprezesa  Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki,
•  Pana Dariusza Abramuka - Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego SZS,
• Pana Wiesława Dębowskiego - Wiceprezesa Zarządu Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,
• Pana Zdzisława Frątczaka - Członka Zarządu Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,
•  Pana Krzysztofa Baszczyńskiego wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
• Panią  Stanisławę  Raczyńską  - Prezesa  Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Aleksandrowie Łódzkim,
• Ks. Gabriela Kołodzieja – Proboszcza Parafii Św. Archaniołów  Rafała  i Michała,    
• Ks. Adama Janiszewskiego -  Proboszcza Parafii Zesłania Ducha Świętego,
• Pana Rafała Mirysa - Komendanta Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim,
• Pana Dominika Brockiego - Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie  Łódzkim,
• Pana Grzegorza Andrzejczaka - Prezesa Zarządu  PGKiM w  Aleksandrowie  Łódzkim,
•  Panią Annę  Ruszkowską - Prezesa Zarządu  Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie  Łódzkim,
•    Pana Arkadiusza Cicheckiego -  Dyrektora  MOSIR   w Aleksandrowie Łódzkim,
•  Dyrektorów powiatowych i gminnych szkół, dyrektorów przedszkoli,  
• Dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych oraz kierowników ośrodków pomocy społecznej,
•   Dyrektorów zaprzyjaźnionych   banków stowarzyszeń oraz towarzystw,
•   Prezesów zaprzyjaźnionych klubów sportowych,   
•   Pana Artura Partykę  - medalistę olimpijskiego,
•   Byłych prezesów Fundacji "Szkoła i Sport":
  • Pana Leszka Lipińskiego,
  • Pana Kazimierza Bukszyńskiego  
•  Pana Krzysztofa Czajkowskiego byłego Burmistrza gminy Aleksandrów Łódzki,  
•  Wyjątkowych gości, dla których szkoła przy Bankowej stanowi ważną  historię,   rodzinę pierwszego kierownika szkoły - pana Edmunda Kotełko:
  • Pana Władysława Kotełko - syna
  • Panią Marię Kotełko - wnuczkę
  • Panią Annę Janecką - wnuczkę   
•   Byłych dyrektorów szkoły:
  • Panią Teresę  Stasiak
  • Pana Marka Sadowskiego
  • Panią Halinę Zawiślak
•   Byłych wicedyrektorów szkoły,
• Emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników administracji i obsługi,
•  Wszystkich absolwentów naszej szkoły, a w szczególności zaproszonych absolwentów – seniorów, a szczególnie najstarszego absolwenta zaproszonego na dzisiejszą uroczystość  Pana Zdzisława Ozimek – absolwenta – rocznik 1948/1949,
•   Absolwentów, w tym tych którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe
•   Przedstawicieli lokalnych mediów,
•   Przyjaciół i sponsorów szkoły,
•   Byłych przewodniczących i członków Rady Rodziców,
•   Rodziców, wraz z przewodniczącą panią Katarzyną Szewczyk,
•   Wszystkich pracowników szkoły,
•   Delegacje uczniów.
 W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor nawiązała do motta uroczystości:
„Młodemu pokoleniu należy dać korzenie i skrzydła”. Podkreśliła, że czas edukacji szkolnej to czas, w którym młodzi ludzie otrzymują korzenie, czyli wielkie dziedzictwo przeszłości oraz pamięć o historii. Otrzymują również skrzydła, czyli prawo do wolności, podejmowania decyzji, samodzielności. Każdy, kto otrzymał korzenie i skrzydła, wie skąd wyszedł, ale potrafi także tworzyć przyszłość.  
Wspomniała, że w latach 1938 – 2017 w szkole uczyło 287 nauczycieli, a do obecnej chwili mury szkoły opuściło 4312 absolwentów.
W trakcie przemówienia minutą ciszy uczczono pamięć tych członków społeczności szkolnej, którzy odeszli.
Część artystyczną rozpoczął polonez w wykonaniu czwartoklasistów. W występie młodych artystów głębokie myśli dotyczące życia splatały się z doskonale dobraną muzyką, wprowadzając zebranych w refleksyjny nastrój. Pięknie zaprezentował się również chór szkolny pod kierunkiem pani Bożeny Komorowskiej.  
Pani Dyrektor przybliżyła wszystkim niezwykłą historię naszej szkoły. Swoim przemówieniem wzbogaconym prezentacją multimedialną przypomniała sylwetki wielu nauczycieli oraz pracowników, a także ważne momenty z życia Szkoły przy Bankowej.  
Następnie pan Leszek Lipiński  opowiedział o początkach sportu w szkole, rozwoju bazy sportowej oraz uczniach, którzy swoimi osiągnięciami rozsławili jej imię. Ciekawie przedstawione obie prezentacje pozwoliły przeżyć wiele wzruszających i skłaniających do zadumy chwil. Dopełnienie prezentacji stanowił film opracowany przez pana Stanisława Borzęckiego, panią Ewę Jóźwiak i panią Renatę Rzepecką, ukazujący szkołę dzisiaj.
W tak ważnym dla nas dniu nie zabrakło życzeń, gratulacji, kwiatów, upominków. Na ręce Pani Dyrektor złożyli je:
•  Burmistrz  Jacek  Lipiński z Wiceburmistrzem, Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy,   
•  Wicestarosta Krzysztof  Kozanecki,
• Starszy Wizytator Małgorzata Bury  w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty,  
• Joanna Grzesiak  Koordynator  Zespołu Dydaktyki Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
• Małgorzata Grabarczyk  - Przewodnicząca  Rady Miasta  Aleksandrowa Łódzkiego  wraz Radnym  Radosławem Adamskim w  imieniu  Rady Miejskiej,
•  Małgorzata Olbińska w imieniu poseł Agnieszki Hanajczyk,     
•  Piotr  Ostojski  – Wiceprezes   Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki,
•  Dariusz  Abramuk  - Sekretarza Generalny Zarządu Głównego SZS,
• Wiesław  Dębowski  - Wiceprezes  Zarządu Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,
• Zdzisław  Frątczak - Członek  Zarządu Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,
• Krzysztof  Baszczyński  wiceprezes  Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
•  Grzegorz  Andrzejczak    - Prezes  Zarządu  PGKiM w  Aleksandrowie  Łódzkim,
•   Krzysztof  Czajkowski  były  Burmistrz  Gminy Aleksandrów Łódzki,  

 Ogromnie wzruszającym momentem tej części uroczystości była wypowiedź pana Władysława Kotełki – syna pierwszego kierownika szkoły, który podziękował Pani Dyrektor za pamięć o jego śp. ojcu, za tablicę pamiątkową na pomniku rodziny Kotełków – pierwszych nauczycieli szkoły, za zaproszenie go do szkoły i przeprowadzenie z nim wywiadu oraz za możliwość uczestniczenia w uroczystości jubileuszowej. Tradycyjnie już w naszej szkole na galach jubileuszowych wręczane są okolicznościowe wyróżnienia i medale. 

1.    Szczególnie uhonorowane zostały trzy osoby:

1)    Pan Jacek Lipiński  - Burmistrz  Aleksandrowa Łódzkiego,
2)    Pani Małgorzata Grabarczyk  - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie  oraz    wieloletnia przewodnicząca  Rady Rodziców,
3)    Pani Hanna Beda  - Naczelnik  Wydziału Edukacji,  Kultury i Sportu

2.  Pamiątkowe, jubileuszowe medale otrzymali:

1)    Agnieszka Hanajczyk – Poseł na Sejm RP 
2)    Witold  Stępień  - Marszałek  Województwa Łódzkiego
3)    Grzegorz Wierzchowski  - Łódzki   Kurator  Oświaty
4)    Bogdan Jarota  – Starosta Zgierski 
5)    Joanna Grzesiak -  Koordynator Zespołu Dydaktyki Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, 
6)    Iwona Dąbek  - Sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego,
7)    Grzegorz  Siech  – Skarbnik  Aleksandrowa Łódzkiego,
8)     Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego,
9)    Krzysztof  Kozanecki  - wicestarosta  Powiatu  zgierskiego,
10)     Jacek Brzeziński - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  Powiatu Zgierskiego,
11)    Tomasz Barszcz  - Naczelnik Wydziały promocji i współpracy z zagranicą,
12)     Agata Kowalska – Naczelnik  Wydziału Informacji i  Mediów,
13)     Dorota Bełdowska-Zemła - Podinspektor,
14)     Bożena Jarocińska - podinspektor,
15)     Henryk Olszewski - Prezes PZLA,
16)     Krzysztof Kęcki  - Dyrektor Sportowy PZLA,
17)     Lech Leszczyński  - Prezes ŁOZLA,
18)     Piotr Ostojski – Wiceprezes ŁOZLA,
19)     Dariusz Abramuk - sekretarz Generalny Zarządu Głównego SZS,
20)     Sylwester Pawłowski - Prezes Zarządu ŁSZS,
21)     Wiesław Dębowski - Wiceprezes Zarządu ŁSZS,
22)     Zdzisław Frątczak - Członek Zarządu ŁSZ,
23)     Krzysztof  Baszczyński    – Wiceprezes  Związku Nauczycielstwa Polskiego,
24)     Stanisława Raczyńska – Prezes  ZNP w  Aleksandrowie Łódzkim,
25)     Ks. Gabriel Kołodziej – Proboszcz Parafii Św. Archaniołów  Rafała  i Michała,
26)     Ks. Adam Janiszewski -  Proboszcz Parafii Zesłania Ducha Świętego,
27)     Grzegorz  Andrzejczak   -   Prezes  Zarządu  PGKiM  w  Aleksandrowie Ł.,
28)     Małgorzata Wieczorek - Dyrektor  Samodzielnego Publicznego ZOZ, 
29)     Monika Stawicka- Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w  Aleksandrowie  Łódzkim,
30)     Anna Ruszkowska - Prezes  Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Ł.,
31)     Rafał Mirys - Komendant Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim,
32)     Dominik Brocki   - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie  Łódzkim,
33)    Arkadiusza Cicheckiego -  Dyrektora Miejskiej  Pływalni „Olimpijczyk”,
34)    Joanna Ubych  -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim,
35)     Irena Kajszczak - kierownik  Domu Dziennego Pobytu „Wrzos” w Aleksandrowie Ł.,
36)    Marzena Marciniak - Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
37)     Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych:
•    Katarzyna Ochnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,     
•    Jolanta Mistrzak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4,      
•    Paweł Sobczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej   w Bełdowie,
•    Małgorzata Patoleta - Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Rąbieniu,
•    Julita Osiecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej   w Rudzie Bugaj,
•     Małgorzata Komenda – Dyrektor Przedszkola nr 1,
•    Anetta Rodewald  - Dyrektor Przedszkola nr 2,
•    Mirosława Cichecka - Dyrektor Przedszkola nr 3 - przewodnicząca  rady   
   rodziców  w latach 2000 - 2004,
•    Bożena Komorowska-  Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. G. Pintery,  
•    Beata Marszałek -  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
•    Sylwana Plucińska   - Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego,  
38)     Dyrektorzy  szkoły:
•    Teresa Stasiak
•    Marek Sadowski 
•    Halina Zawiślak
•    Elżbieta Głowacka 
39)    Wicedyrektorzy  szkoły:
•    Iwona Radomska  
•    Elżbieta Strzelczyk – Bulska
•    Halina Ścigaczewska 
•    Krystyna Kurek 
•    Bożena Komorowska 
•    Renata Rzepecka  
•    Ilona Zinser  
40)     Pedagodzy:
1)    Teresa Chmielecka
2)    Irena Chylińska
3)    Renata Mrozińska
41)      Emerytowani nauczyciele  i pracownicy  szkoły, którzy w tej szkole pracowali co najmniej  25 lat:
•    Lipiński Leszek - 51 lat
•    Czyżo Barbara - 38 lat
•    Przybylska Krystyna – 34 lat
•    Halina Ścigaczewska - 34
•    Kaczmarek Jadwiga – 33 lata
•    Kowalska – Stępniak Maria – 30 lat
•    Łuczko Maria – 28 lat
•    Chmielecka Teresa – 27 lat
•    Krystyna Kurek -27
•    Ruczkowska Janina – 26 lat
•    Kołodziejczyk Helena - 26 lat
•     Iwona Radomska  - 25
42)     Nauczyciele pracujący w szkole przy Bankowej,  co najmniej 25 lat: 
•    Elżbieta Głowacka - 38 lat
•    Sicińska  Mirosława  - 37  lat
•    Kwiatkowska Grażyna - 35 lat
•    Bryszewska Mirosława - 35 lat
•    Kozanecki Tomasz  - 34 lata
•    Drab Tomasz  - 32 lata
•    Hyża Katarzyna - 28 lat
•    Wypłosz  Elżbieta – 27 lat
•    Tomczyk Kazimierz  - 27 lat
•    Renata Rzepecka  - 27 lat
•    Karasiak Roman – 26 lat
•    Pietrzak Robert  - 26 lat
•    Zadworska Elżbieta  - 25 lat
•    Ilona Zinser  Ilona Zinser - 29 lat
43)     Pracownicy niepedagogiczni,  z co najmniej 25 letnim stażem pracy w szkole:
•    Andrzejczak Teresa – 33 lata
•    Śmigiel Barbara – 27 - lat
•    Lesiewicz Elżbieta -28 - lat
•    Kubik Marek – 25 - lat
44)     Nauczyciele - absolwenci pracujący  w naszej szkole, co najmniej 10 lat:
•    Romanowicz Elżbieta - 36 lat
•    Alina Dudkowska - 27 lat
•    Bogumiła Szymańska - 24 lata
•    Stanisław Borzęcki - 24 lata
•    Elżbieta Jurek - 23 lata
•    Magdalena Wojciechowska - 23 lata
•    Grzegorz Przybysz - 21 lat
•    Robert Joachimiak - 19 lat
•    Agnieszka Kowalczyk - 18
•    Paweł Zdrajkowski - 16 lat
•    Grażyna Wrońska - 12 lat
45)    Przewodniczący i aktywni  członkowie Rady Rodziców: 
•    Janina Świętaszczyk
•    Zdzisław Krawczyk
46)    Władysław Kotełko  - syna  pierwszego kierownika szkoły
47)     Zdzisław Ozimek  - Najstarszy   absolwent   szkoły,  rocznik 1948/1949
48)    Absolwenci z największymi osiągnięciami sportowymi w historii Szkoły:
•    Tomasz Ścigaczewski
•    Aneta  Lemiesz-Kaczmarek
•    Justyna Lemiesz
•    Jacek Marlicki
•    Chodowski Ryszard
•    Teresa Marciniak
•    Ewa Ciołkowska-Zając
•    Iwona Ciołkowska-Kaliszewska
•    Andrzej Gruszczyński
•    Iwona Majsterek
•    Teresa Sęk-Tomczyk
•    Ewa Chaładzińska-Olejniczak 
•    Iwona Sąsiadek- Chaładzińska
•    Artur Belter
•    Filip Bułaj     
49)    Osoby, którzy w historii szkoły wspomagali aktywnie w jej  rozbudowę:
•    Kazimierz Bukszyński
•    Krzysztof Czajkowski
•    Wojciech Moder
•    Jolanta Smolarczyk
•    Romuald Chomiczewski
•    Leszek Domański
•    Janusz Ścigaczewski
50)     Przyjaciele szkoły - sponsorzy wielu imprez, zawodów i uroczystości szkolnych:
•    Andrzej Daszkiewicz  
•    Dariusz Szpakowski    
•    Monika i Piotr Krzystanek  
•    Robert Pietrzak 
•    Łukasz Lewandowski
•    Dorota i Roman  Zarębscy
•    Barbara Jóźwiak
•    Grzegorz Brzeziński 
•    Adam Serafin
•    Jurek Wojcieszek
•    Renata i Piotr  Panek
•    Dorota Kalisz  Mirowska
•    Piotr Adamczewski
 

 Dynamiczny układ taneczny wykonany  przez uczennice  klas VII szkoły podstawowej przygotowany pod kierunkiem pana Romana Karasiaka uatrakcyjnił jubileusz. Przepiękna ceremonia wyprowadzenia  pocztów  sztandarowych i flagowych  zakończyła część oficjalną uroczystości.
Następnie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich uczestników uroczystości do udziału we wspólnym, już tradycyjnym zdjęciu, po którym wszyscy udali się na poczęstunek. W kameralnej atmosferze wspominali  miniony szkolny czas.
Przybyli na uroczystość zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, oglądania starych zdjęć i kronik, wpisywania się do księgi pamiątkowej. Kroniki klasowe i dawne zdjęcia przywołały wspomnienia zdarzeń, które bezpowrotnie minęły, ale kojarzą się z tym co najlepsze, z młodością, szkołą i sportem.
Jubileuszowe obchody zakończyły się balem w restauracji „W dobrym stylu” wspólną radosną zabawą pracowników, absolwentów różnych roczników, rodziców i przyjaciół szkoły.
Specjalnie na tę okazję zespół nauczycieli przygotował okolicznościową publikację – „90 lat Szkoły przy ulicy Bankowej”, w której można przeczytać o historii szkoły, ale także o tym, jak ta szkoła pracuje dziś. W oparciu o dostępne dokumenty zamieszczono w niej nazwiska wszystkich absolwentów i pracowników szkoły z lat 1938 – 2017.
 
 Dyrektor szkoły szczególne podziękowanie kieruje do:
•    Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego za wspaniałe jubileuszowe prezenty: wydanie jubileuszowej publikacji „90 lat Szkoły przy ulicy Bankowej” oraz   nowy sprzęt nagłaśniający,
•    pana Tomasza Barszcza i pani Doroty Bełdowskiej - Zemło za pomoc
w graficznym opracowaniu biuletynu oraz wykonanie projektu okładki,
•    pana Grzegorza Andrzejczaka - Prezesa Zarządu  PGKiM w  Aleksandrowie  Łódzkim  oraz pani Anny  Ruszkowskiej - Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie  Łódzkim za prezenty jubileuszowe,
•    Ks. Gabriela Kołodzieja - Proboszcza Parafii św. Archaniołów Rafała i Michała za pomoc w postawieniu nowego nagrobka  pierwszym nauczycielom  Szkoły  przy ulicy Bankowej a także za  zorganizowanie jubileuszowej mszy świętej oraz uroczystej kolacji dla społeczności szkolnej,
•    Firmie kamieniarskiej "SOBCZAK" za wykonie tablicy nagrobnej,
•    Radzie Rodziców za całkowite pokrycie kosztów wspomnianej wyżej tablicy.
•    Państwu Renacie i Piotrowi Panek  za ufundowanie jubileuszowych tortów.
 
 Rocznica 90-lecia Szkoły stała się wspaniałą lekcją historii i świętem wspomnień. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich.
Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem!
W imieniu Dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole.
 [ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 566 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 566 )
 ( 800 x 566 )
 ( 800 x 320 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 580 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 462 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 329 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 402 x 600 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA